Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Survey rapport

2022 ESG Global Risk Managers Survey

Hoe ESG-factoren het risicobeheer en de rol van riskmanagers vormgeven

November 9, 2022

WTW heeft een survey gehouden onder riskmanagers over de hele wereld over hoe ESG-factoren (Environmental, Social, Governance) van invloed zijn op het beheer van bedrijfsrisico's.
Climate
ESG In Sight

WTW onderzocht ook hoe betrokken riskmanagers zijn en verwachten te zijn bij het aanpakken van ESG-risico's. Wij ontvingen antwoorden van 312 bedrijven over de hele wereld, die in totaal meer dan twee miljoen mensen in dienst hebben.

Onze conclusie is dat veel riskmanagers een duidelijke rol hebben bij de ontwikkeling en het beheer van ESG-strategieën binnen hun organisatie, maar dat er moet worden bepaald waar de inspanningen het best op kunnen worden gericht.

Survey insights

  • Driekwart van de respondenten (74%) zegt dat het verbeteren van de ESG-score van hun organisatie momenteel een speerpunt is.
  • Hoewel de meerderheid van de riskmanagers zegt dat hun organisatie ESG-doelstellingen heeft, heeft slechts 17% gedocumenteerde doelstellingen met duidelijke mijlpalen voor ESG-risico's (zie figuur 1).
  • Terwijl iets meer dan de helft van de respondenten zegt dat de riskmanagers rol (55%), en zijzelf persoonlijk (54%), significant betrokken zijn bij de ESG-inspanningen van hun organisatie, vindt 77% dat de riskmanager een actievere rol zou moeten spelen in ESG-initiatieven en -strategie.
  • De betrokkenheid van Noord-Amerikaanse organisaties bij ESG als onderdeel van risicobeheer blijft momenteel achter bij andere regio's.

77% vindt dat riskmanagers een actievere rol moeten spelen in ESG-initiatieven en -strategie.


Environmental

Meer dan 80% van de organisaties die klimaatdoelstellingen hebben gedocumenteerd of actief bespreken, zeggen dat zij koolstof- of emissiedoelstellingen hebben vastgesteld. Andere doelstellingen voor risicobeheer op het gebied van klimaat en veerkracht zijn vaak vager of niet aanwezig. De meeste respondenten (54%) geloven dat risicobeheerpraktijken betreffende milieuaansprakelijkheid hun ESG-positie beïnvloeden. Driekwart van de respondenten heeft dan ook maatregelen genomen om milieuaansprakelijkheid en klimaatrisico's aan te pakken. Velen hebben dat echter gedaan zonder specifieke doelstellingen of belangrijke prestatie-indicatoren.


Drie van de vier respondenten zeggen maatregelen te hebben genomen om milieuaansprakelijkheid en klimaatrisico's aan te pakken.

Social

Veel respondenten identificeren prioriteiten voor risicobeheer op gebieden als data privacy en cyberrisico (97%), veiligheid op de werkplek en product- en arbeidsaansprakelijkheid. Hoewel ze ook erkennen dat hun vermogen om procedures te beïnvloeden lacunes vertoont. Er bestaat bezorgdheid over de impact van hybride werk op de veiligheid van werknemers en cyberrisico's. Veel organisaties vinden ook dat ze een bredere kijk op het welzijn van werknemers moeten ontwikkelen om de weerbaarheid van werknemers te verbeteren.

Governance

Risicobeheer en governance komen het vaakst samen bij due diligence aangaande benoemingen en beoordelingen van risicoadviseurs en -makelaars. De bredere betrokkenheid van risicobeheer bij het vormgeven van bestuursbeleid is vaak fragmentarisch en gericht op naleving. Slechts iets meer dan de helft van de respondenten zegt bijvoorbeeld met inkoopteams samen te werken als het gaat om het beoordelen van risico’s over het beheer van supply chain.

Contact

Iwan Drost
Head of Risk & Analytics Benelux

Related content tags, list of links Survey rapport Klimaat ESG in het vizier
Contact us