Skip to main content
main content, press tab to continue
Soluție

Munca viitorului

Transformarea digitală a locului de muncă, restrângerea competențelor și extinderea economiei bazate pe locuri de muncă nepermanente, toate acestea reprezintă noțiuni recente care stabilesc noua tendință și noua normalitate în privința muncii și a locurilor de muncă. WTW ajută companiile să facă față peisajului profesional aflat în schimbare, datorită ofertei sale combinate de servicii de consultanță, date proprii și programe software.

Contactați-ne

Ne aflăm la începutul celei de-a patra revoluții industriale, una care promite să modifice pentru totdeauna universul profesional. Organizația dvs. este pregătită pentru această evoluție?

Creșterea exponențială a puterii de calcul transformă semnificativ conceptul de muncă, estompând limitele dintre lumea fizică, digitală și biologică. Descoperirile din domenii precum inteligența artificială și robotica sunt monumentale, comparativ cu cele care au caracterizat revoluțiile anterioare. Ele influențează deja aproape fiecare industrie din toate țările lumii, având un impact semnificativ asupra muncii și asupra locurilor de muncă. Efectele sunt multiple, mergând de la crearea unui număr semnificativ de locuri de muncă și până la strămutarea acestora, sau de la o productivitate sporită a muncii până la o discrepanță din ce în ce mai mare în privința competențelor.

Într-un mediu profesional perturbat de componenta digitală, locurile de muncă se descompun în sarcini individuale, care pot fi alocate angajaților sau colaboratorilor aflați în orice colț al lumii sau pot fi partajate între oameni și echipamente, în funcție de cele mai eficiente și mai productive modalități de finalizare a activităților.

Răspunsurile la provocările noului ecosistem profesional

Oferta noastră adaptată viitorului vieții profesionale ajută organizațiile să gestioneze în ce mod, unde și de către cine sunt realizate activitățile, aceasta incluzând și procesele automatizate. Abordează cerințele privind noile moduri de lucru, identificând competențele emergente și factorii care stau la baza implicării angajaților, a colaboratorilor și a personalului dvs. temporar.

Oferim abordări și instrumente care vă vor ajuta să faceți față provocărilor esențiale privitoare la viitorul muncii:

  • Analiza muncii: Evaluarea muncii prestate în organizația dvs., cu scopul de a elimina locurile de muncă selectate și de a analiza noi alternative de lucru.
  • Strategia privind munca: Definirea modului în care se vor realiza noile activități (de ex., regândirea locurilor de muncă, inteligența artificială și robotica).
  • Arhitectura muncii: Dezvoltarea arhitecturii de bază și a abordării pe niveluri în privința locurilor de muncă, a muncii și a conservării competențelor.
  • Competențele disponibile pe piața muncii: Crearea de platforme pentru corelarea perfectă a angajaților și a colaboratorilor din interiorul sau din exteriorul organizației cu noile activități.
  • Direcții în privința reconversiei profesionale: Asigurarea reconversiei continue a talentelor, în raport cu cerințele în continuă schimbare.
  • Propunerea de valoare în privința angajaților:Alinierea recompenselor cu cerințele în continuă schimbare privind competențele și modalitățile în care se realizează munca, în scopul de a atrage angajați sau colaboratori de toate tipurile.

Noi așteptări în privința leadershipului

Pe măsură ce tehnologia continuă să influențeze într-o măsură extrem de mare spațiul profesional, se așteaptă de la lideri să poată conduce în aceste vremuri marcate de ambiguitate și schimbare, fără a exercita puterea formală care însoțește funcția de conducere a angajaților permanenți dintr-o organizație tradițională. Iar resursele umane joacă un rol esențial, colaborând cu liderii și managerii pentru a stabili cele mai bune moduri de îndeplinire a activității, pe măsură ce tehnologia avansează și crește accesul la diferite tipuri de muncă.

Noi ajutăm organizațiile să dezvolte competențele de leadership necesare pentru a reuși în acest nou ecosistem profesional. Și, de asemenea, oferim instrumentele și pregătirea necesare în domenii precum atragerea angajaților, mergând până la managementul performanței, în scopul de a recruta, a implica și a păstra persoane din întregul spectru al relațiilor de muncă.

Oportunitatea

În cadrul companiei WTW abordăm provocările referitoare la munca viitorului fiind conștienți de oportunitățile existente, evidențiate de fapte și de cercetări. Depășind retorica alarmistă privind automatizarea locurilor de muncă, oferim asistență organizațiilor pentru a explora noi moduri în care colaborarea om-mașină poate asigura un nivel mai înalt de productivitate, fapt care le oferă deseori oamenilor un nou tip de activitate și un sentiment mai puternic de împlinire.

Contact us