Skip to main content
main content, press tab to continue

Asiguratul cu risc ridicat, protejat de Legea RCA

Stimati Clienti,

In contextul retragerii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara „ASF” in data de 17 Septembrie 2021, a autorizatiei de functionare a Societatii Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. „City Insurance” si promovarii cererii privind deschiderea procedurii falimentului impotriva acestei societati, va aducem la cunostinta prevederile Legii RCA cu privire la protectia conferita asiguratului cu risc ridicat.

Un asigurat este incadrat in categoria cu risc ridicat, daca:

Factorul "N" este stabilit de catre BAAR si este calculat pentru un vehicul cu aceleasi caracteristici tehnice cu cele ale vehiculului pentru care se solicita asigurarea, precum si pentru aceeasi clasa de bonus-malus ca cea a asiguratului/utilizatorului. Caracteristicile tehnice ale vehiculelor se vor raporta la capacitatea cilindrica, cu exceptia vehiculelor cu motoare electrice, caz in care se va tine seama de puterea acestora.

Puteti solicita o oferta de la BAAR doar in situatia in care primele de asigurare ofertate de cel putin 3 asiguratori RCA pentru 12 luni sunt cu 36% mai mari fata de tariful de referinta, aferent segmentului de risc din care faceti parte. Prin urmare, majorarea nu se raportează la prima de asigurare pe care ati platit-o pe polita anterioara / anul trecut, ci la tariful de referință în vigoare, publicat de ASF.

Conform art. 19 din Legea nr. 132/2017, un asigurat cu risc ridicat se poate adresa BAAR pentru formularea unei oferte de asigurare, iar BAAR va formula o oferta de asigurare calculata pornind de la tariful de referinta si îi va aloca acestuia un asigurator RCA in vederea incheierii contractului RCA.

Calcul primei de asigurare se efectueaza de catre BAAR strict pentru durata politei de 12 luni, conform prevederilor legale. BAAR nu are atributii pentru a stabili alte elemente ale politelor RCA, cum ar fi: perioade de asigurare mai mici de un an, plata primei in rate, acoperirea teritoriala (alta decat acoperirea legala minima obligatorie), alte clauze contractuale.

BAAR NU ESTE ASIGURATOR, COMPANIE DE BROKERAJ SAU ALT INTERMEDIAR DE ASIGURARI, PRIN URMARE NU EMITE POLITE DE ASIGURARE.

BAAR doar aloca asigurati cu risc ridicat la prime stabilite conform celor mentionate mai sus. Solicitarile care au in vedere emiterea politelor RCA si/sau inceperea valabilitatii acestora cu o anumita data, pentru perioade mai mici de un an, plata primei in rate, acoperirea teritoriala (alta decat acoperirea legala minima obligatorie) sau care vizeaza alte clauze contractuale le veti adresa, in continuare, asiguratorilor RCA / intermediarilor de asigurari.

Formularul de cerere ofertă și documentele solicitate se regăsesc pe pagina de internet a BAAR, accesând următorul link: https://www.baar.ro/wp-content/uploads/2017/08/Anexa-1-la-Procedura-formular-cerere-oferta-risc-ridicat.pdf

Asiguratul trebuie sa introduca datele si documentele aferente in aplicatia disponibila la adresa https://public.riscridicat.ro sau sa le transmita prin fax ori prin posta, astfel:

 • email: riscridicat@baar.ro;
 • fax: 004 021 319 13 01;
 • poștă: str. Vasile Lascăr nr. 40 – 40 bis, et. 6, sector 2, București, cod poștal 020502.

Documentele necesare prelucrarii cererii:

 • ofertele privind incheierea unei polite de asigurare RCA pentru o perioada de 12 luni (minim 3, de la asiguratori diferiti)
 • certificatul de inmatriculare/ inregistrare a vehiculului pentru care se solicita incheierea asigurarii; strict pentru cazurile in care ofertarea se realizeaza pentru emiterea politelor in vederea inmatricularii ulterioare, in lipsa certificatului de inmatriculare (talonului), se poate prezenta cartea de identitate a autovehiculului (CIV) impreuna cu un document care sa ateste dreptul de proprietate sau utilizare asupra acestuia (exemplu: contract de vanzare-cumparare, contract de leasing etc);
 • actul de identitate al proprietarului/utilizatorului vehiculului – persoana fizica pentru care se solicita asigurarea
 • certificatul de inregistrare intr-unul din registrele prevazute de lege (ONRC, Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, etc) si certificatul de inregistrare fiscala ale proprietarului/utilizatorului vehiculului – persoana juridica sau alta entitate inregistrata fiscal pentru care se solicita asigurarea
 • mandatul reprezentantului conventional, in cazul in care solicitarea se face de catre o alta persoana decat asiguratul (de exemplu o companie de brokeraj)

Solutionarea cererii asiguratului dureaza maximum 20 zile, timp in care:

 • BAAR verifica daca cererea este admisibila si comunica rezultatul verificarii in 5 zile lucratoare
 • Daca asiguratul se incadreaza in categoria de asigurat cu risc ridicat, i se va comunica de catre BAAR prima de asigurare si asiguratorul RCA la care a fost alocat
 • Contractul se poate incheia in termen de 10 zile lucratoare de la comunicarea alocarii

Daca cererea este incompleta si/sau nu este insotita de toate documentele justificative necesare, chiar daca aceasta trece de validarile disponibile in aplicatie, retransmiterea acestora este considerata ca reluarea procedurilor, termenul de 20 zile incepand sa curga de la data retransmiterii.

Pentru alocarea contractului RCA unui asigurător RCA, oferta trebuie acceptată în mod explicit de asiguratul cu risc ridicat. Asiguratul comunică BAAR toate informațiile necesare în vederea elaborării unei oferte de primă sau a alocării contractului RCA unui asigurător.

Alocarea prevăzută anterior este efectuată de BAAR odată cu înștiințarea asiguratului privind asigurătorul căruia i-a fost alocat contractul RCA.

Conform reglementarilor in vigoare, alocarea se efectueaza intr-un termen de 20 de zile de la solicitare, daca este insotita de documentatia completa indicata mai sus.

Contact us