Skip to main content
Soluție

Recompense totale

O abordare tip Recompense totale este esențială pentru capacitatea unei organizații de a concura pentru talentele de pe piața muncii de astăzi, aflată în continuă schimbare și influențată major de componenta digitală. Willis Towers Watson vă poate ajuta să investiți strategic în programe care oferă maximum de plus-valoare forței dvs. de muncă diverse, compusă din mai multe generații de angajați, precum și cel mai bun randament pentru organizația dumneavoastră.

Contactați-ne

Noile moduri de lucru, cerințele în transformare, privitoare la competențe, precum și relațiile de muncă în schimbare, toate acestea transformă locul de muncă. Programele dvs. de recompense totale fac față acestor provocări?

Înțelegerea corectă a Recompenselor totale poate reprezenta factorul care va face diferența între capacitatea de a concura eficient pe piața muncii de la nivel global și imposibilitatea de a ține pasul cu aceasta. Un portofoliu de Recompense totale pentru consumatori, compus din programe privind remunerația, beneficiile, starea de bine și cariera are rolul de catalizator, asigurând atragerea, păstrarea și implicarea angajaților esențiali pentru reușita activității dumneavoastră. Totuși, în multe organizații, programele de recompense totale nu evoluează suficient de rapid pentru a ține pasul cu noul univers profesional.

Identificarea forțelor care redefinesc locul de muncă

Willis Towers Watson ajută organizațiile să abordeze problemele și tendințele care redefinesc locul de muncă și care sporesc presiunea exercitată asupra angajaților, modernizându-și programele de recompense totale, respectiv:

 • Transformarea digitală a locului de muncă și redefinirea modului și a locului în care sunt realizate activitățile, precum și a persoanelor care le îndeplinesc.

 • Așteptările în continuă schimbare ale unei forțe de muncă ce include mai multe generații și care apreciază transparența și o experiență personalizată, centrată pe consumator.

 • Noile evoluții legislative și de reglementare care generează schimbări în domenii cum ar fi echitatea remunerației, precum și agenda mai extinsă a incluziunii și a diversității.

 • Necesitatea imperioasă de a obține un randament îmbunătățit al investițiilor.

Noi vă putem arăta cum să luați în considerare acești factori în conceperea și aplicarea programelor dvs. de recompense totale.

Crearea unui portofoliu de recompense totale diferențiat

Următorii factori vă pot ajuta să construiți un portofoliu de recompense totale care să vă diferențieze organizația de concurență:

 • Gândiți strategic. Deoarece este nevoie de mai mult decât de remunerație pentru a motiva și a implica angajații, organizațiile de top gândesc strategic și încorporează în oferta lor toate componentele de recompense totale – remunerație, beneficii, stare de bine și cariere.

 • Adoptați o abordare orientată către viitor în privința recompenselor.Într-un mediu de lucru dinamic, în continuă schimbare, organizațiile trebuie să se concentreze asupra recompensării angajaților care au competențe esențiale pentru succesul lor viitor. Acest lucru implică și identificarea modalităților de reconversie profesională pentru persoanele a căror activitate va fi afectată de automatizare și care au potențialul de a dobândi noi competențe.

 • Înțelegerea aspectelor pe care le apreciază angajații.  Informațiile detaliate, rezultate din analiza segmentării și a sondajelor, le permit organizațiilor să înțeleagă recompensele pe care principalele grupuri de angajați – inclusiv lucrătorii temporari – le apreciază cel mai mult și să dezvolte programe adaptate îndeplinirii nevoilor lor.

  De asemenea, este esențial ca angajatorii să recunoască așteptările sporite ale angajaților cu privire la remunerația echitabilă și la transparența privind modul în care sunt luate și comunicate deciziile de recompensare.

 • Oferirea unei experiențe similare celei a consumatorilor. Angajații din ziua de astăzi se așteaptă din ce în ce mai mult să fie tratați la locul de muncă ca niște consumatori. Când este vorba despre recompensele totale, acest lucru implică utilizarea inteligentă a tehnologiei pentru a oferi mai multe opțiuni, flexibilitate și personalizare.

 • Măsurarea costului și a impactului. Dată fiind investiția semnificativă pe care o realizează organizațiile în programele de recompense totale, este esențial să se măsoare cu exactitate randamentul financiar, precum și impactul asupra atragerii, păstrării și implicării angajaților.

  Organizațiile care au înțeles plus-valoarea unor analize mai sofisticate pot utiliza instrumente precum Optimizarea recompenselor totale, cu scopul de a măsura proporția cheltuielilor cu segmentele de angajați importanți și de a evalua ce recompense au cel mai mare impact asupra atitudinii și comportamentelor angajaților. Această abordare ajută la evitarea riscului de a investi în programe inadecvate.

 • Includerea pe lista de priorități a incluziunii și diversității. Este esențial ca angajatorii să dezvolte un cadru formal pentru incluziune și diversitate, astfel încât programele de recompense totale să poată îndeplini mai bine nevoile unei forțe de muncă diverse și să promoveze o cultură bazată pe incluziune.

Aceste măsuri vor îndruma organizația dvs. în direcția dezvoltării unui portofoliu de recompense totale diferențiat, consolidându-vă, astfel, capacitatea de a concura pentru angajații valoroși.

Willis Towers Watson își asumă angajamentul de a sprijini organizația dvs. în elaborarea și dezvoltarea de programe de recompense totale, care să le ofere maximum de plus-valoare grupurilor dvs. de angajați cheie, în cel mai economic mod pentru organizație.

Contact us