Skip to main content
main content, press tab to continue
Soluție

Incluziune și diversitate

Pentru a se putea dezvolta în mediul actual, marcat de schimbări rapide, organizațiile trebuie să adopte o cultură sănătoasă, în care incluziunea și diversitatea să fie integrate în experiența oferită angajaților, iar angajații să dea dovadă de cele mai bune comportamente la locul de muncă, prin colaborare, oferirea de idei și ajutor, în scopul sporirii implicării generale, a productivității și a rezultatelor financiare. WTW vă poate ajuta să vă consolidați cultura organizațională, prin intermediul serviciilor noastre de incluziune și diversitate.

Contactați-ne

Lumea noastră se schimbă cu o viteză nemaiîntâlnită, fiind marcată de evoluții în tehnologie, schimbări demografice drastice și o forță de lucru în continuă transformare. Modul în care lucrăm și, de asemenea, oamenii cu care lucrăm se schimbă, la rândul lor, impunând provocări mai mari, care trebuie soluționate într-o perioadă de timp mai redusă. Cu toate acestea, ne aflăm într-un moment marcat prin oportunități unice, în care mediile diverse devin piatra de temelie a inovării și a unui stil de gândire mai larg, iar culturile bazate pe incluziune promovează o gamă variată de idei și medii sigure în care fiecare să-și facă auzite ideile și opiniile.

Pentru a se putea dezvolta în acest mediu marcat de schimbări rapide, organizațiile trebuie să adopte o cultură sănătoasă, în care incluziunea și diversitatea (I&D) să fie integrate în experiența oferită angajaților, iar angajații să dea dovadă de cele mai bune comportamente la locul de muncă, prin colaborare, oferirea de idei și ajutor, în scopul sporirii implicării generale, a productivității, a rezultatelor financiare și a stării de bine a angajaților.

Extrapolare dincolo de cerințele legislative și de reglementare

Pe lângă cerințele de natură legislativă și de reglementare, promovarea unei culturi corporative sănătoase este imperativă. WTW vă poate ajuta să creați sau să consolidați o cultură și programe de sprijin fondate pe respectul și încrederea reciprocă, pe scop și valori, pe un mediu de lucru divers, bazat pe incluziune, precum și pe un spațiu de lucru sigur, în care colegii să simtă respect față de sine, mândrie și cunoașterea propriei valori (aspecte cunoscute sub denumirea de demnitate la locul de muncă).

Modul în care incluziunea și diversitatea sporesc performanța societății

85%
dintre directorii generali ale căror organizații au o strategie privind incluziunea și diversitatea afirmă că acest lucru le-a îmbunătățit rezultatele.
Companiile din topul Fortune 500 în care femeile au o reprezentare mai mare în consiliile de administrație depășesc companiile similare prin profituri cu
53%
mai mari și prin venituri din vânzări cu 42% mai ridicate.
Organizațiile care au pus un accent mai mare pe incluziune și diversitatea au șanse de succes pe piețele noi cu
70%
mai mari și este cu 45% mai probabil că își vor putea mări cota de piață.

Sources: PwC's 2015 CEO survey; Catalyst; The Center for Talent Innovation


Transformarea incluziunii și a diversității într-o parte integrantă a experienței angajaților și în propunerea de valoare oferită acestora

Organizațiile care conștientizează adevăratul impact al unei forțe de muncă diverse, bazată pe incluziune, au oportunitatea de a reflecta asupra experienței lor actuale în privința angajaților și a propunerii valorice generale oferite acestora. WTW ajută organizațiile să depășească simplul cadru de conformitate, adoptând o perspectivă mai detaliată asupra modului în care sunt promovate eforturile de incluziune și diversitate prin prisma scopului, a muncii, a oamenilor și a recompenselor totale.

Noi ajutăm organizațiile să răspundă la întrebări dificile despre I&D:

  • Scop: Susține organizația mea eforturile de incluziune și diversitate? Face parte conceptul I&D din misiunea și valorile noastre? Pentru companiile listate la bursă, acest concept face parte din angajamentele de susținere a angajaților și/sau din instrumentele de măsurare a durabilității?
  • Activitate profesională: Am la dispoziție oportunități corecte de dezvoltare a carierei? Există prejudecăți inconștiente? Echipele sunt diverse?
  • Resurse umane: Atrage și păstrează compania angajații potriviți, în special din segmentele esențiale? Simt că pot fi eu însumi/însămi la locul de muncă? Există vreun pericol, în cazul în care îmi exprim opiniile?
  • Recompense totale: Oferă compania din care fac parte beneficii – sau acces la beneficii – pentru toate segmentele forței de muncă ce îi îndeplinesc așteptările, oriunde și oricând? Compania în care lucrez susține programe și măsuri de remunerare echitabilă?

Noi vă putem ajuta să profitați de ocazia de a crea o experiență pentru angajați care nu doar să vină în întâmpinarea nevoilor lor actuale (prin personalizare, opțiuni, aranjamente de lucru flexibil și altele), ci să vă ajute să îi conduceți în direcția în care doresc să evolueze.

Cât de important este conceptul I&D în peisajul profesional actual?

71%
dintre companiile globale au procese care vizează înlăturarea ideilor preconcepute la angajare.
41%
dintre firmele din America de Nord afirmă că egalitatea remunerației indiferent de gen devine din ce în ce mai importantă în deciziile privind remunerația de bază (Regatul Unit 58%, EMEA 39%).
56%
dintre companiile globale au instituit procese pentru a elimina ideile preconcepute în privința promovării.

Sursa: Sondajul Global Pulse din 2018 privind stabilirea corectă a remunerației (Getting Compensation Right, Global Pulse Survey 2018)

Le oferim clienților noștri consultanță pe marginea acelorași strategii, elemente de consolidare a culturii și bune practici I&D pe care le implementăm în cadrul activității WTW, conștientizând în același timp faptul că măsura este o acțiune în derulare. Putem să vă ajutăm să evoluați și să vă adaptați din mers, în următoarele moduri:

  • derulând un diagnostic și o reformulare a programului de remunerații și beneficii, precum analize ale salarizării echitabile și beneficii cu finalitate, în scopul de a asigura incluziunea în programul de Recompense totale;
  • oferind sesiuni de planificare a forței de muncă și concepând programe de angajare și succesiune bazate pe incluziune;
  • elaborând și creând un model al impactului modificărilor de politică și al strategiilor de ascultare și oferind analize asupra implicării angajaților;
  • conducând implementarea I&D, prin prisma experienței noastre în managementul schimbării și în susținerea comunicării.

Indiferent dacă este vorba despre modernizarea programelor de recompense totale și beneficii, de consolidarea stării de bine integrate sau de evaluarea viitorului strategiilor de lucru, noi credem că promovarea unor culturi sănătoase în rândul companiilor, bazate pe incluziune și diversitate, va avea cel mai mare impact asupra experienței angajaților din ziua de astăzi și va demonstra angajamentul în direcția unui scop partajat și a susținerii forței de muncă.

Contactați-ne pentru a afla mai multe despre cum vă putem ajuta în privința strategiei, a abordărilor și a programelor dvs. I&D.

Contact us