Skip to main content
Soluție

Sănătate și beneficii

Compania WTW își utilizează expertiza, cercetările, analizele și resursele de care dispune cu privire la toate beneficiile pentru sănătate, cu scopul de a le oferi angajatorilor informații strategice, inovație și leadership.

Contactați-ne

Îi ajutăm pe clienții noștri să obțină o eficacitate de ansamblu a programelor, o eficiență maximă a costurilor și o capacitate concurențială sporită, prin aceea că le oferim beneficii cu impact înalt și plus-valoare excelentă în privința sănătății și la nivel de grup, pentru organizație și pentru angajații săi.

Vă ajutăm să înțelegeți tipurile de angajați și necesitățile acestora în privința asistenței medicale pentru a evalua obstacolele și oportunitățile de optimizare.

Serviciile noastre abordează principalele probleme cu care se confruntă angajatorii de toate dimensiunile pentru a satisface mai bine nevoile angajaților:

  • Strategie și management financiar
  • Costul asistenței medicale, valoarea acesteia și accesul la ea
  • Stare de bine integrată
  • Opțiuni, personalizare și experiența angajatului

Strategie și management financiar

Strategia, produsele, finanțarea și oferirea beneficiilor trebuie să evolueze pentru a fi în concordanță cu obiectivele strategice ale angajatorilor și cu necesitățile forței de muncă în continuă schimbare și, de asemenea, pentru a se alinia valorilor organizației. Noi vă ajutăm să analizați beneficiile de asistență medicală, în contextul propunerii de valoare pentru angajații dvs. (Employee Value Proposition, EVP), și să dezvoltați o strategie flexibilă, care se adaptează ritmului schimbării.

  • Măsurăm și analizăm datele dvs. privind asistența medicală pentru a înțelege starea de sănătate a personalului dvs. și pentru a dezvolta strategiile și inițiativele adecvate cu scopul de a vă sprijini și a vă ajuta să vă atingeți obiectivele în privința îngrijirii sănătății.
  • Evaluăm performanța planului dvs. de sănătate, atât la nivel național, cât și în locațiile principale, pentru a stabili oportunitățile și a identifica acele aspecte unde există discrepanțe valorice. Pornind de la carierele de nivel superior pe care le oferim, precum și de la relațiile cu furnizorii, de la plasarea oportunităților de afaceri până la gestionarea cererilor și implementarea generală, efectuăm cercetări în privința soluțiilor disponibile, pe baza datelor dvs., și determinăm cele mai bune soluții pentru obiectivele și personalul dumneavoastră.
  • De asemenea, vă punem la dispoziție instrumentele de măsură care vă vor ajuta să obțineți o performanță mai bună și rezultate superioare. În cazul multinaționalelor, transpunem toate aceste aspecte într-un context global, oferind o consiliere și o coordonare eficiente din punct de vedere al costurilor, alături de servicii de intermediere, atât la nivel global, cât și la nivel de țară.

Costul asistenței medicale, valoarea acesteia și accesul la ea

Din ce în ce mai mulți angajatori se concentrează asupra soluțiilor strategice de punere la dispoziție a serviciilor de asistență medicală cu scopul de a îmbunătăți accesul la acestea și calitatea lor, de a reduce costurile, precum și de a crea o experiență pozitivă pentru pacienți.

  • Vă ajutăm să puneți mai mult accent pe soluțiile ce generează plus-valoare, prin conceperea unor planuri care îi încurajează pe angajați să folosească servicii generatoare de avantaje (calitate și eficiență a costurilor), în scopul maximizării plus-valorii pe care o obțin din beneficiile pentru asistență medicală.
  • Îmbunătățirea accesului angajaților la îngrijire prin intermediul medicinei la distanță, prin programe de furnizare de opinii medicale de către experți, precum și prin alte servicii complementare de îngrijire, în scopul sporirii confortului și a productivității într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor, atât pentru afecțiunile medicale, cât și pentru cele privind sănătatea comportamentală.
  • În condițiile în care beneficiile farmaceutice devin o componentă din ce în ce mai semnificativă a costului asistenței medicale, atât pentru angajați, cât și pentru angajatori, noi îi ajutăm pe angajatori să întreprindă acțiuni pentru a diminua costul produselor farmaceutice specializate, concentrându-ne pe punerea la dispoziție a asistenței, pe locația unde se furnizează aceasta, precum și pe utilizare și preț.

Stare de bine integrată

Inițiativele privind obiect starea de bine reprezintă acum o parte esențială a strategiei companiilor referitoare la beneficii și încorporează patru dimensiuni principale: bunăstarea fizică, echilibrul emoțional, securitatea financiară și contactele sociale. Fiecare dimensiune este unică și se întrepătrunde cu celelalte. Starea de bine începe de la nivelul personal și, când este atinsă, se extinde asupra culturii organizaționale, a familiei și a comunității în ansamblul său.

Pentru angajatori, starea de bine reprezintă condiția de bază pentru a avea angajați mai implicați și mai productivi, care să contribuie la obținerea de rezultate profesionale mai sustenabile, iar, pentru angajați, aceasta le asigură un nivel mai ridicat de satisfacție în privința muncii și a carierei lor.

Noi îi ajutăm pe angajatori să extindă și să integreze o strategie privind starea de bine, la nivelul tuturor celor patru dimensiuni, care să fie aliniată cu strategia dumneavoastră de recompense totale, precum și cu cultura companiei dvs. și care să includă angajamentul conducerii față de bunăstare, incluziune și diversitate.

De asemenea, vă ajutăm să creați inițiative și un loc de muncă unde sănătatea și starea de bine reprezintă opțiunea cea mai simplă sau implicită, precum și să optimizați sprijinul și integrarea în privința tuturor componentelor stării de bine.

Opțiuni, personalizare și experiența angajatului

Pentru a aborda diferitele nevoi ale angajaților, îi ajutăm pe angajatori să adauge opțiuni și flexibilitate, precum și să optimizeze experiența membrilor lor în ceea ce privește beneficiile privind sănătatea și la nivel de grup. Începem prin a identifica dorințele și necesitățile personalului dvs. și prin a evalua oferta dvs. curentă de beneficii, pentru a stabili dacă oferiți opțiuni, precum și o flexibilitate și o personalizare suficiente. De asemenea, colaborăm cu dvs. pentru a evalua întregul nostru spectru de beneficii și servicii voluntare, pentru a optimiza și a vă sprijini strategia de ansamblu.

Scopul nostru este să vă ajutăm să transformați beneficiile privind asistența medicală într-o componentă importantă a EVP, astfel încât să puteți atrage și păstra angajații potriviți.

Contact us