Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | People & Risk Coach Reference

Toegenomen complexiteit risicolandschap leidt tot meer verstoringen in de bedrijfsvoering

Veel organisaties ondervinden de gevolgen van de vele veranderingen

Oktober 23, 2023

Supply chain onderbrekingen, digitale transformatie en hybride werken zijn slechts enkele trends die het belang van ‘business continuity management’ versterken.
Captive and insurance management solutions|Credit and Political Risk|Environmental Risks|Financial, Executive and Professional Risks (FINEX)|Risk and Analytics
N/A

Bijna dagelijks verschijnen berichten in het nieuws over organisaties die getroffen worden door ernstige verstoringen in hun bedrijfsvoering.  Dit is onder meer een gevolg van de toegenomen complexiteit van het risicolandschap. De afgelopen periode hebben veel organisaties al de gevolgen van bijvoorbeeld extreme weersinvloeden ervaren, zoals de hittegolven, extreme neerslag, hagelbuien en bosbranden. Wat relatief nieuw is, is vooral de samenloop, en het opstapelen van de crisis bovenop een al bestaande crisis.  Naast de al genoemde klimaatveranderingen, zien we geopolitieke spanningen, een nieuwe cybergolf, gevoed door nieuwe toepassingen op het gebied van Artificial Intelligence, de voortdurende war of talent, maar ook macro-economische ontwikkelingen, zoals een dreigende recessie. Nog amper bekomen van covid, zien we een opeenstapeling van gebeurtenissen die allemaal op elkaar ingrijpen en een soort multiplier effect veroorzaken van verstoringen en schades.

Waar we de effecten het duidelijkst zien is op de supply chain. Deze wordt al gekenmerkt door complexiteit en beperkte zichtbaarheid. Door deze gebeurtenissen zien we de verstoringen en kwetsbaarheden almaar toenemen. Er ontstaan schades aan infrastructuren, schaarste aan grondstoffen, hogere kosten, energietekorten, etc.

Het is dus niet de vraag óf, maar eerder wanneer uw organisatie te maken krijgt met een incident dat resulteert in een ernstige bedrijfsonderbreking. De uitdaging voor organisaties is om hier op te anticiperen en mee te veren, de zogenaamde resilience gedachte.

Het proberen te voorkomen van risico’s is niet meer voldoende!

Vaak wordt binnen organisaties veel nadruk gelegd op risicomanagement om zodoende het optreden van risico’s te voorkomen. Maar de werkelijkheid is door de complexiteit van het risicolandschap weerbarstig. Als organisatie dient u voorbereid te zijn op de onverwachte situaties dat risico’s zich dus tóch voordoen en een ongewenst impact hebben op uw organisatie. Van tevoren is dit moeilijk te voorspellen, maar u kunt wel van te voren nadenken over hoe u hierop zult reageren. Door te werken met wat-als scenario’s kunt u inzicht krijgen op de impact en de juiste prioriteiten stellen voor het herstel. Immers vanuit de continuïteitsgedachte is niet alles even belangrijk en continuïteitsmanagement helpt u om hierin de juiste keuzes te maken!

Toegevoegde waarde van continuïteitsmanagement

Business Continuity Management (BCM) biedt een alomvattende oplossing voor het beoordelen, identificeren en analyseren van continuïteitsbedreigende risico's en een raamwerk voor het opbouwen van organisatorische veerkracht. Door van tevoren na te denken over de impact bij uitval van kritieke middelen en processen, en draaiboeken in de vorm van continuïteitsplannen te ontwikkelen en de juiste prioriteiten te stellen, bespaart u kostbare tijd tijdens de crisis en kunt u het vertrouwen van uw klanten behouden. Immers het grootste gevaar na een ernstige verstoring is het verlies van klanten.

Tot slot wordt het aantoonbaar investeren in continuïteitsmanagement ook steeds belangrijker in de verantwoording naar uw stakeholders. Steeds meer stakeholders eisen stellen aan de bedrijfscontinuïteit. Denk aan verzekeraars die continuïteitsplannen als eis opnemen, klanten eisen stellen aan de continuïteit van hun toeleveringen, banken en accountants die inzage willen, etc.

WTW heeft uitgebreide ervaring met het ondersteunen van organisaties in vele sectoren bij het leveren van hoogwaardige BCM-oplossingen. Onze experts zijn bekend met de laatste ontwikkelingen en trends, die ze vertalen in “best practices” conform de veel gebruikte ISO standaard (ISO 22301).

Contact

Iwan Drost
Head of Risk & Analytics Benelux

Contact us