Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel

Hoe een kredietverzekering meer doet dan het beschermen van de voedingsmiddelen- en drankensector

Juni 15, 2023

Een kredietverzekering wordt soms gezien als een eenvoudige schadeloosstelling voor dubieuze debiteuren. Hoewel deze dekking bescherming biedt kan het ook de veerkracht en winstgevendheid verhogen.
Benessere integrato
N/A

In dit artikel nemen we kredietverzekering onder de loep en geven we praktische voorbeelden van hoe bedrijven in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie dit type dekking in hun voordeel gebruiken.

Bedrijven in de food & drink industrie kunnen een kredietverzekering gebruiken om hun omzet en winst te verhogen.

Een kredietverzekering wordt soms gezien als een eenvoudige schadeloosstelling voor dubieuze debiteuren. Hoewel deze dekking bescherming biedt tegen het in gebreke blijven van klanten, kunt u er ook een aantal extra voordelen mee behalen die uw veerkracht en winstgevendheid kunnen verhogen.

Wat is kredietverzekering en hoe kan het worden ingezet om commerciële risico's te beheren?

Kredietverzekering biedt bedrijven die goederen of diensten op krediet verkopen dekking tegen verliezen als gevolg van wanbetaling door hun klanten. Dergelijke wanbetaling kan het gevolg zijn van insolventie of politieke risicofactoren, of kan verband houden met klanten die niet betalen binnen een overeengekomen periode na de datum waarop hun schuld verschuldigd was.

Zoals Trade Finance Global aangeeft, wordt verwacht dat het aantal faillissementen wereldwijd in 2023 met 19% zal stijgen en gezien de huidige economische en geopolitieke onzekerheid is het essentieel om uw klanten goed te kennen. Een kredietverzekering omvat een beoordeling van de financiële gezondheid van uw klanten en kan daarom vroegtijdig waarschuwen voor potentiële problemen.

Als onderdeel van veel kredietverzekeringspolissen kunnen verzekeraars anonieme informatie verstrekken over de betalingsprestaties, omdat late betalingen het eerste teken kunnen zijn dat een bedrijf liquiditeitsproblemen heeft en u bijvoorbeeld kunnen helpen begrijpen of een potentiële nieuwe klant waarschijnlijk op tijd zal betalen of zal treuzelen.

Deze betalingsinformatie geeft ook aan welke van uw bestaande klanten onder druk staan of failliet dreigen te gaan, zodat u proactief met hen in gesprek kunt gaan en het bedrijf beter kunt beschermen tegen wanbetalingsproblemen.

Hoe kan kredietverzekering uw bedrijf in voedingsmiddelen- en dranken helpen groeien?

Bedrijfsgroei is een van de belangrijkste extra voordelen die een kredietverzekering met zich mee kan brengen. Als u verzekerd bent, kunt u met meer vertrouwen uw kredietlimieten voor nieuwe en bestaande klanten maximaliseren.

Als verzekerde onderneming kunt u profiteren van een concurrentievoordeel ten opzichte van ondernemingen zonder verzekering, waardoor u het vertrouwen krijgt om uit te breiden naar sectoren en markten, en misschien kredietfaciliteiten aanbiedt aan klanten die u zonder de bescherming van kredietverzekering niet zou hebben overwogen.

Een debiteurenverzekering kan je helpen om betere voorwaarden te krijgen van een kredietverstrekker. Een verzekering kan dure bankgaranties en kredietbrieven vervangen. Door de voorzieningen voor dubieuze debiteuren tot een minimum te beperken via een verzekering, kan het bedrijf zijn werkkapitaal voor andere doeleinden gebruiken.

Welke kredietverzekeringsopties zijn er beschikbaar voor bedrijven in de voedingsmiddelen- en drankensector?

Kredietverzekering biedt verschillende soorten polissen. Deze variëren van polissen die alle activiteiten van je bedrijf op kredietvoorwaarden dekken, tot structuren die alleen afzonderlijke risico's of je belangrijkste klanten boven een overeengekomen niveau dekken. U kunt kiezen voor stop loss-structuren (die verliezen boven een bepaalde drempel dekken) en er zijn financieringsprogramma's voor de toeleveringsketen die worden ondersteund door een kredietverzekeringspolis.

Bij WTW merken we dat bedrijven in de voedingsmiddelen- en drankensector op verschillende manieren gebruikmaken van handelskredietdekking:

  • Interne kredietcontrolefuncties versterken - We werken bijvoorbeeld samen met een grote drankenfabrikant die zijn kredietverzekeringsprogramma gebruikt als een kosteneffectieve manier om zijn interne kredietcontrolefuncties te versterken. Het bedrijf gebruikt ook zijn handelskredietbeleid om bestaande creditmanagementprocedures te versterken en ervoor te zorgen dat ze worden nageleefd.
  • Verhoog het winstpotentieel door vol vertrouwen kredietlimieten te verhogen - Sommige bedrijven gebruiken kredietverzekeringsbescherming om de kredietlimieten van hun klanten te verhogen. Stel dat u de kredietlimiet van een klant verhoogt van 1 miljoen naar 2 miljoen Euro door een verzekeringsdekking af te sluiten. Door uw kredietlimiet te verdubbelen, zou u ook een overeenkomstige stijging van uw winst met die klant kunnen krijgen als gevolg van de toename van uw zaken met hen.
  • De impact van inflatie en langere betalingstermijnen compenseren - Inflatie betekent dat u, zelfs met hetzelfde volume aan zaken, het risico loopt dat uw blootstelling aan een klant toeneemt. U kunt handelskrediet gebruiken om u tegen deze inflatoire risicotoename te beschermen. Dit kan ook van toepassing zijn als een klant langere betalingstermijnen wil, wat zou leiden tot een toename van het kredietrisico.

Neem contact met ons op als u wilt weten hoe de dekking van handelskredieten uw food & drinksbedrijf kan helpen staande te blijven in moeilijke omstandigheden.

Contacten

Chantal Joosse
Head of Trade Credit Benelux

Patrick Callens
Trade Credit Belgium

Related content tags, list of links Artikel Welzijn Insurance Life Science Transport en logistiek
Contact us