Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Survey rapport

Werkgevers hervormen prestatiebeheer en beloningsprogramma's

Februari 2, 2023

Onze wereldwijde bevindingen belichten de prestatiebeheer- en beloningspraktijken van zeer doeltreffende organisaties en brengen verbeteringsmogelijkheden voor andere organisaties aan het licht.
Employee Experience|Ukupne nagrade |Compensation Strategy & Design|Executive Compensation|Health and Benefits|Work Transformation
N/A

Werkgevers wereldwijd, waaronder die in Nederland en België, moeten hun inspanningen op het gebied van prestatiebeheer en pay-for-performance programma's hervormen om ze een broodnodige impuls te geven, zo blijkt uit onderzoek van WTW onder meer dan 800 organisaties wereldwijd.

Uit het onderzoek bleek dat slechts één op de vier werkgevers (26%) wereldwijd aangaf effectief te zijn in zowel het beheer als de beloning voor prestaties. Bovendien is de kloof tussen de performance management prioriteiten en de verwezenlijking van die doelstellingen groot.

Low effective (41%) – low performance management and low pay for performance
Figuur 1. Effectief zijn in zowel prestatie- als beloningsmanagement blijft voor de meeste organisaties moeilijk

 

Zo noemden bijna negen op de tien Europese respondenten (88%) het verbeteren van bedrijfsprestaties als een belangrijke doelstelling voor individueel prestatiebeheer, maar minder dan de helft (47%) geeft aan dat hun performance management programma aan die doelstelling voldoet. Bijna drie op de vier respondenten (69%) noemde het ondersteunen van de loopbaanontwikkeling van hun werknemers als primaire doelstelling, maar slechts een derde (35%) geeft aan dat hun performance management programma die doelstelling haalt.

De respondenten in Europa hadden ook uiteenlopende meningen over de doeltreffendheid van leidinggevenden bij de evaluatie van prestaties en het differentiëren van beloningen. De helft (53%) van respondenten is het ermee eens dat managers in hun organisatie de prestaties van hun teamleden doeltreffend beoordelen. Nog minder - 40% - vinden dat hun managers effectief zijn in het differentiëren van de prestaties van hun teamleden. Verder geeft 1 op de 3 organisaties aan dat hun werknemers vinden dat prestaties eerlijk worden beoordeeld. Interessant is dat, ondanks de snelle toename van modellen voor werken op afstand en hybride werken, slechts 14% van de werkgevers aangeeft hun aanpak van prestatiebeheer te hebben aangepast aan dergelijke modellen.

Slechts 40% meldt dat hun definitie van prestatie de nadruk legt op teamprestaties of vooruitgang ten opzichte van een ontwikkelingsplan.

"We blijven de impact van de pandemie en de moeilijke arbeidsmarkt zien, inclusief de manier waarop leidinggevenden de prestaties van hun werknemers evalueren en aan het bijbehorende salaris koppelen", aldus Raymond Wammes, Director, Work & Rewards WTW Benelux. "Hoewel sommige werkgevers vasthouden aan hun generieke aanpak van performance management, erkennen de meesten dat ze hun programma's moeten aanpassen aan de nieuwe manier van werken en de individuele loopbaanaspiraties van werknemers. Bovendien zou een verbetering van de employee experience moeten plaatsvinden. De meeste werkgevers erkennen dat hun programma's niet voldoen blijkt uit het onderzoek ook al zijn er wereldwijd al verschillende initiatieven genomen om de pay-for-performance programma's te verbeteren, zoals:”

 • 17% heeft de koppeling tussen prestatiebeheer en loopbaanontwikkeling versterkt; nog eens 66% is van plan of overweegt dit te doen
 • Iets minder dan de helft van de werkgevers (49%) zorgt momenteel voor een permanente en zinvolle prestatiedialoog tussen managers en werknemers in een externe/hybride werkomgeving; nog eens 40% is van plan of overweegt dit te doen
 • Slechts 20% van de werkgevers heeft het inzicht van de werknemers in de wijze waarop hun prestaties worden geëvalueerd verbeterd, maar 52% is van plan of overweegt dit te doen
 • Slechts twee op de tien respondenten (20%) hebben de perceptie van het evaluatieproces door de werknemers verbeterd, maar 51% is van plan of overweegt dit te doen
 • Bijna een kwart van de respondenten (23%) heeft de ervaring van werknemers en managers verbeterd, maar 54% is van plan of overweegt dit te doen

Werkgevers die zich inspannen om hun performance programma's te verbeteren, zullen daar de vruchten van plukken. Uit de studie blijkt dat bedrijven die prestatiebeheer effectief gebruiken, anderhalf keer zoveel kans hebben om financieel beter te presteren dan hun branchegenoten, en anderhalf keer zoveel kans hebben om een hogere productiviteit van hun werknemers te realiseren. Bedrijven die effectief gebruik maken van beloningsprogramma's om individuele- en teamprestaties te stimuleren, hebben ook meer kans om beter te presteren dan hun branchegenoten (1,2 keer) en melden een hogere werknemersproductiviteit (1,4 keer).

"Te midden van de zorgen over toegenomen kosten wordt de druk om performance management en beloningsprogramma's opnieuw onder de loep te nemen nog groter door de problemen met het aantrekken en behouden van personeel. Hoewel de meeste organisaties momenteel plannen maken voor grotere loonsverhogingen in 2023, is de noodzaak om werknemers te laten zien hoe beloning aan prestaties is gekoppeld nog nooit zo groot geweest", aldus Raymond Wammes, Director, Work & Rewards WTW Benelux.

Over het onderzoek

In totaal 837 organisaties wereldwijd, waaronder 114 Europese werkgevers, namen deel aan de 2022 Performance Reset Survey. De enquête werd uitgevoerd in september en oktober 2022. Europese respondenten hebben samen meer dan 1,4 miljoen werknemers in dienst.

High-effectiveness organizations were also more likely to indicate that the final rating along with the possession of skills critical to the success of the future business model drive both STIs and LTIs; however, market competitiveness is also a key factor in determining STI payouts.

Respondents indicated that they are planning or considering making changes to improve the effectiveness of their pay-for-performance programs in the following areas:

 • Pay-for-performance philosophy
  • Changing their pay-for-performance philosophy: 39%
 • New technology
  • Enabling the process with new technology: 44%
 • Increased managerial discretion and flexibility
  • Introducing more managerial discretion: 29%
  • Allowing more flexibility in translating performance outcomes into payouts: 41%
 • Improved differentiation
  • Increasing upside earnings opportunities for high performers: 48%

Given that pay is often a top driver of attraction and retention, these changes should help organizations hire and retain talent essential to their future success.


Key actions to improve the effectiveness of your performance management and pay-for-performance programs

 • Reframe performance management as a key business and people process as opposed to an HR compliance exercise.
 • Define the top three to four objectives of your organization’s performance management process and ensure the performance definition and measures of program success align with the intent of the program.
 • Shape a differentiated performance experience. Review the role of the manager, employee and HR in performance management. Commit to a fundamental behavior change and set expectations to shape a differentiated performance experience.
 • Emphasize career development, continuous feedback and wellbeing checks. Prioritize meaningful interactions and outcomes over program mechanics.
 • Align your pay-for-performance approach with objectives. Strive to align your pay-for- performance philosophy and design with the overall objectives of the performance management process.

About the survey

A total of 837 organizations globally participated in the 2022 Performance Reset Survey, which was conducted mid-September to early November. Respondents employ 7.3 million employees.

 • Domestic 47%
 • International 22%
 • Global 31%
Contacten

Director Work & Rewards Benelux

LinkedIn


Associate Director, Rewards

Contact us