Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel

Hoe deze 4 EX Value Drivers de waarde van uw organisatie beïnvloeden

Januari 19, 2023

De employee experience (EX) beïnvloedt de waarde van een organisatie en is een goede graadmeter voor de resultaten van het bedrijf. Hoe staat uw organisatie ervoor?
Health and Benefits|Inclusion-and-Diversity|Employee Experience|Benessere integrato
N/A

De dynamiek van het bedrijfsleven is de afgelopen drie jaar wereldwijd veranderd evenals onze manier van werken en leven. De verwachtingen van werknemers zijn veranderd en dit jaar zullen werkgevers meer dan ooit worden uitgedaagd om waarde te creëren uit geherdefinieerde en opnieuw ontworpen employee experience (EX).

Om te groeien (en niet alleen te overleven) moeten werkgevers anders gaan denken. Door de voortdurende maatschappelijke onrust is een aantrekkelijkere en doelgerichtere EX nodig die medewerkers opnieuw verbindt, nieuwe energie geeft, deze vasthoudt, en tegelijkertijd een gezonde productiviteit ondersteunt.

Eind 2022 kreeg het begrip "Silent Quitting" veel bijval, omdat medewerkers weinig inspanningen leverden maar hun werkgever niet wilden verlaten. Er zijn echter aanwijzingen dat dit niets nieuws is. In feite is de betrokkenheid van medewerkers redelijk stabiel gebleven, wat erop wijst dat het aantal ‘Silent Quitters’ niet persé toegenomen is.

Wat wel gewijzigd is, is de bredere maatschappelijke context. Door inflatie en gestegen kosten van levensonderhoud zijn de reële lonen gedaald. In combinatie met de ‘Great Resignation’ en krappe personeelsbezetting is de reële werkdruk enorm gestegen. Dit heeft geleid tot een slechte balans tussen werk en privé in combinatie met het gevoel dat er geen ondersteuning vanuit het management is. Dit alles samen zorgt voor een krachtige mix van emoties, ontberingen en het gevoel bij medewerkers dat er van hen wordt geprofiteerd.

De relatie tussen employee experience en bedrijfswaarde

Om beter inzicht te krijgen in de huidige staat van EX en de factoren waar werkgevers in 2023 op moeten letten, hebben we de financiële prestaties van 355 wereldwijde organisaties van verschillende grootte en uit verschillende sectoren geanalyseerd. Tegelijkertijd evalueerden we hun employee experience via enquêtegegevens. Dit resulteerde in feedback van bijna 4 miljoen medewerkers en liet vier onderscheidende fasen zien waarin de EX binnen een organisatie een aanzienlijke invloed heeft op de waarde en financiële resultaten van het bedrijf.

Wij segmenteerden de 355 organisaties op basis van het huidige niveau van employee engagement die de intentie hebben om bij de huidige organisatie te blijven, en vergeleken deze met het respectieve gemiddelde uit de branche. De vier segmenten, bijbehorende ervaringen en hoe deze waarde voor de organisatie genereren worden in figuur 1 beschreven.

Percentage van bedrijven die zich in verschillende EX Value Driver fasen bevinden gekeken naar engagement en retention per sector.
Figuur 1. De employee experience beïnvloedt de bedrijfswaarde op een van de volgende vier manieren

Bron: WTW employee experience normative database

De vier EX Value Drivers in 2023

 1. 01

  Value Drive

  37% van organisaties bevindt zich in deze fase en hun employee experience zorgt voor een positieve bedrijfswaarde. Vergeleken met concurrenten hebben deze medewerkers:

  • Een grotere betrokkenheid
  • Een grotere kans om te blijven
  • Het geloof dat hun stem ertoe doet
  • Het gevoel bekwaam te zijn in hun werk
  • Erkenning voor hun bijdrage aan de verwezenlijking van de bedrijfsstrategie

  Deze organisaties zijn beter in het inspireren van medewerkers en het bouwen van vertrouwen in het management, en daarom goed in staat om te innoveren en, op hun beurt, kansen aan medewerkers te bieden om te verder te ontwikkelen.

 2. 02

  Value Risk

  18% van de bedrijven verkeert in deze fase. Binnen deze organisaties staat bedrijfswaarde op het spel doordat goed presterende medewerkers overwegen te vertrekken ook zijn ze gecommitteerd en dragen bij aan het succes van het bedrijf.

  In vergelijking met de concurrentie leveren deze organisaties een hoge mate van inspiratie, zijn ze marktleider en wordt het leiderschap vertrouwd. Toch hebben meer medewerkers plannen om te vertrekken. In vergelijking tot de Value Drive fase, worden in Value Risk organisaties, medewerkers:

  • Minder vaak geloofd dat hun stem ertoe doet
  • Minder gelijkheid ervaren als het gaat om doorgroeimogelijkheden
  • Minder effectief in de afstemming van beloning op prestaties
  • Minder bereid zijn zich in te spannen

  De combinatie van deze factoren draagt bij tot een groot rententierisico.

 3. 03

  Value Potential

  15% van organisaties verkeert in deze fase. De employee experience in deze bedrijven tonen niet-geëngageerde medewerkers, die minder waarde toevoegen maar het bedrijf niet verlaten - over het algemeen zijn dit de "quit quitters". Zoals hieronder zal blijken, is er aanzienlijke financiële waarde te winnen door deze medewerkers opnieuw te betrekken en hun bijdrage aan het bedrijf te vergroten.

  Vergeleken met concurrenten voelen medewerkers in deze organisaties zich over het algemeen minder verbonden en dragen zij minder waarde bij, maar zijn zij toch geneigd bij hun werkgever te blijven. Vergeleken met de Value Drive status zijn organisaties in deze omstandigheden aanzienlijk minder effectief in het inspireren van hun medewerkers en het overbrengen van hun visie. Ook hebben medewerkers minder vertrouwen in de leidinggevenden om veranderingen in goede banen te leiden en de markt te laten groeien. Hierdoor twijfelen medewerkers aan hun eigen groei- en ontwikkelingsmogelijkheden wat weer resulteert in een zwakkere correlatie tussen bijdragen en beloning.

 4. 04

  Value Drag

  30% van de organisaties in deze fase hebben medewerkers die grotendeels niet betrokken zijn en willen vertrekken. Dit is van grote invloed op de bedrijfswaarde. Deze omstandigheden lijken veel op die van ‘Value Drive’ met het grote verschil dat medewerkers eerder geneigd zijn te vertrekken. Medewerkers vinden de onduidelijkheid over carrièreontwikkeling een gemis en hebben minder vertrouwen in de beloning vs prestatie alsmede in het leiderschap. Vooral door een gebrek aan openheid en eerlijkheid van het leiderschap is het vertrouwen laag. Ondanks deze omstandigheden is het potentiële voordeel dat deze medewerkers nog geen ontslag hebben genomen, zodat er een kans is om verbeteringen aan te brengen en nog steeds een hogere bedrijfswaarde kan realiseren.

De financiële impact van employee experience

Om het effect van employee experience op bedrijfsprestaties te illustreren, keken we naar de gemiddelde financiële resultaten van elke value driver. Er kwam een duidelijk patroon naar voren dat overeenkomt met de voorspelde bedrijfswaarde van elke fase.

De financiële impact van de 4 verschillende EX Value Driver fasen
Figuur 2: Employee experience bepaalt financiële resultaten

Bron: WTW normatieve database voor employee experience

Organisaties in een Value Drive-fase presteren beter dan alle andere, realiseren de hoogste winsten en zijn het enige segment met groeiende inkomsten en marges. Eenvoudig gezegd is de enige manier om de bedrijfswaarde in 2023 te laten groeien het aantrekken en behouden van medewerkers die betrokken zijn en een bovengemiddelde intentie hebben om te blijven.

Zij die in een Value Risk-fase verkeren, genieten het volgende beste niveau van marge. De inkomsten en marges dalen echter als medewerkers met een grote bijdrage vertrekken en de bedrijfswaarde met zich meenemen.

Organisaties met Value Potential staan op de derde plaats wat betreft geleverde marges, met dalende inkomsten en winst.

Organisaties in de Value Drag-fase leveren de laagste marges en hebben dalende inkomsten. Deze organisaties leveren ook vrijwel geen rendement op. Zie figuur 2.

De financiële impact op basis van de gemeten employee experience.
Figuur 3: De staat van employee experience bepaalt het financiële rendement

Bron: WTW normatieve database van employee experience

Vervolgstappen: bepaal de fase waarin uw bedrijf verkeert en zorg voor een waardevolle EX

De implicaties van dit onderzoek zijn diepgaand. Employee experience geeft vorm aan bedrijfswaarde en is een voorspeller van bedrijfsprestaties. Alleen organisaties in een Value Drive fase is zal groeien. Organisaties in een Value Drag fase zal niet groeien en weinig tot geen rendement opleveren.

Door de huidige fase van uw organisatie te begrijpen, kunt u een doordachte en op maat gemaakte employee experience ontwerpen die de verbondenheid, bijdrage en betrokkenheid maximaliseert en tegelijkertijd een positieve impact heeft.

Toonaangevende organisaties zetten verschillende oplossingen in om de employee experience te verbeteren:

 • Employee experience design – Behandel uw Employee experience als elke andere belangrijke zakelijke beslissing. Elk bedrijf heeft een eigen cultuur en een employee experience. Zorg ervoor dat uw employee experience doordacht is - en doelgericht wordt uitgevoerd - om aan uw bedrijfsverwachtingen te voldoen.
 • Wellbeing – Ga verder dan welzijnsprogramma's door managers voor te bereiden op het herkennen van tekenen van welzijnsproblemen en medewerkers te begeleiden naar middelen en oplossingen om het totale welzijn te ondersteunen en te verbeteren.
 • Duidelijke en transparante beloning – Help medewerkers te begrijpen hoe het loon wordt bepaald. Communicatieplatformen voor employee experience zijn een geweldige manier om duidelijk inzicht te geven in het loonbeleid, de processen en de veranderingen, en om de volledige waarde van de totale beloning aan te tonen via communicatie over totale beloningen.
 • Carrière groeimogelijkheden – Help medewerkers meer uit hun arbeidsovereenkomst te halen dan alleen loon en voordelen van loopbaantrajecten, coaching en ontwikkelingsmogelijkheden aan te geven. Overweeg uw voorstel voor de waarde van uw medewerkers te herzien om een meer aantrekkelijke en inspirerende visie op de toekomst te bieden en een duidelijk stappenplan van hoe die zal worden bereikt, met de steun en bijdrage van medewerkers aan meer zinvol werk.
 • Inspraak en betrokkenheid – Medewerkers echte kansen bieden om de status quo uit te dagen en een zinvolle bijdrage te leveren die hun belangen en ambities ondersteunt. Stimuleer een cultuur van psychologische veiligheid en inclusie, zodat medewerkers inzien dat hun inbreng ertoe doet. Het hele jaar door voortdurend kansen bieden aan medewerkers om hun stem te laten horen en hun perspectieven en ideeën te delen.
 • Inspirerend en inclusief leiderschap – Bedrijven met een uitstekende employee experience verwoorden duidelijk de bedrijfsvisie, hoe ze daar zullen komen en hoe iedereen bijdraagt aan de bedrijfswaarde. Open, eerlijke, tijdige en relevante communicatie van het leiderschap is essentieel voor het (her)opbouwen van vertrouwen.

WTW helpt organisaties over de hele wereld hun employee experience te begrijpen en te verbeteren en de bedrijfswaarde te vergroten. Krijg snel inzicht in uw huidige situatie en de meest urgente uitdagingen voor uw medewerkers en stel vervolgens gedetailleerde actieplannen op. Neem vandaag nog contact op met een van onze specialisten om een analyse van de value driving factoren van uw employee experience te bespreken.

Contacten

Yvette Verschoor
Head of Employee Insights Western Europe

Contact us