Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | People & Risk Coach Reference

België - 2022 Company Car Pulse Survey Report

December 14, 2022

Gezien de recente wetswijzigingen rond de elektrificatie van bedrijfswagens, worden organisaties gedwongen hun wagenparkaanbod aan te passen.
Executive Compensation|Work Transformation|Health and Benefits|Ukupne nagrade
Beyond Data

Gezien de recente wijzigingen in de Belgische wetgeving rond de elektrificatie van bedrijfswagens, worden organisaties gedwongen hun wagenparkaanbod aan te passen om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Hierdoor is er veel verwarring ontstaan over wanneer en hoe men op deze regelgeving moet inspelen.

In het kader hiervan hebben we een pulse survey uitgevoerd om specifieke punten van zorg over dit onderwerp aan te pakken en lokaal toepasbare inzichten vast te leggen.

Dit verslag is gebaseerd op de antwoorden van 52 organisaties die hebben deelgenomen aan onze 2022 company car survey, waarvan de meeste deelnemers uit HighTech, financiële diensten en farmaceutische industrie kwamen.

Total Cost of Ownership (TCO)

Bijna alle bedrijven kijken naar dezelfde standaardelementen bij de berekening van de TCO. 70% van de respondenten hanteert het concept Total Cost of Ownership voor de budgetten van het bedrijfswagenpark. Daarbij keek iedereen naar de leasewaarde, energiekosten en CO2-belasting, terwijl 'andere' elementen onder meer betrekking hadden op onderhoud en/of vervanging van banden (indien niet gedekt door leasing), laadvoorzieningen voor werknemers thuis (zoals Smart cable/laadstations).

Elektrificatie van bedrijfswagens

De overgrote meerderheid van het bedrijfswagenpark rijdt momenteel nog met een verbrandingsmotor. Desalniettemin hebben veel bedrijven aangegeven dat zij in de nabije toekomst werknemers willen verbieden nieuwe bedrijfswagens met dit motortype te kiezen.

Interessant is ook dat bij al 1 op de 4 organisaties meer dan 25% van hun wagenpark uit elektrische/hybride (plug-in) auto's bestaat.

27% Percentage bedrijven waarvan meer dan

25% van het wagenpark momenteel hybride (Plug-In) en/of puur elektrisch is

81% van de bedrijven voorziet in oplaadpunten op de werkplek, terwijl 57% de kosten voor de installatie van oplaadpunten bij de werknemers thuis volledig financiert. De oplaadkosten worden bijna altijd door de werkgever betaald, ongeacht of dat thuis, op kantoor of bij een extern oplaadpunt is. Over het algemeen worden deze kosten eerst door de werknemer zelf betaald en later terugbetaald.

Hoe de elektriciteitskosten van bedrijfswagens door de organisatie worden betaald:

7% Betaalt rechtstreeks aan het elektriciteitsbedrijf

34% Dekking leasecontract

59% Vergoeding aan werknemers

Het streven naar een milieuvriendelijker bedrijfswagenpark is een wereldwijde tendens geworden. Dit, naast de laatste Belgische wettelijke vereisten, zorgt ervoor dat werkgevers hun bedrijfswagenbeleid sneller herzien en/of verbeteren. Dit maakt een effectieve en tijdige besluitvorming cruciaal om een concurrentievoordeel op de markt te behouden.

Wij willen u graag ondersteunen in deze onzekere tijden. Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contact

WTW Belgium Rewards Data Intelligence Team
Leonardo Da Vincilaan 5
1930 l Zaventem

Contact us