Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | People & Risk Coach Reference

De Belgium Salary Budget Planning Survey benadrukt een totale salarisverhoging van 5.3% in 2022

Enquête naar werkelijke en geplande salarisbudgetten

Door Douglas Leenen | Maart 23, 2022

Survey onder 41 Belgische bedrijven met als doel een helder beeld van de salaris budgetten voor 2022 te krijgen naar aanleiding van de hoge inflatiecijfers.
Executive Compensation|Health and Benefits
Beyond Data

De survey vond onder 41 Belgische bedrijven plaats, met als voornaamste doel om een helder beeld te krijgen van de salaris budgetten voor 2022 naar aanleiding van de hoge inflatiecijfers. Hierbij werden de actuele 2021 en verwachte 2022 salarisverhogingen met elkaar vergeleken.

Het vaststellen van salarisbudgetten te midden van uitdagende marktomstandigheden is niet eenvoudig. Organisaties zijn gebonden aan verschillende uitdagingen op basis van omgeving, geografie en industrie. Elke situatie is uniek en er zal nooit een "one-size-fits-all" zijn.

Deelnemers kwamen uit zeer uiteenlopende bedrijfstakken, zoals High Tech, Consumentenproducten, Farmacie en Gezondheidswetenschappen. De verdeling over de industrieën is te zien in onderstaand overzicht:

Consumer Products – 20%

High Tech – 20%

Pharmaceutical and Health Sciences – 15%

Chemicals – 12%

Financial Services – 10%

Manufacturing – 7%

Energy & Natural Resources – 5%

Retail – 2@

Leisure & Hospitality – 2%

Other – 7%

Overzicht verdeling 41 deelnemers over de zeer uiteenlopende bedrijfstakken
De belangrijkste economische cijfers* als achtergrond voor deze enquête:
 • Inflatie vanaf februari: 8.04%
 • Gemiddelde jaarlijkse verwachte inflatie:
  • 2022: 6.2%
  • 2023: 1.5%
 • Volgende pivotal index bereikt: Juli 2022

*Afgeleid van het Federaal Planbureau van België

Het overgrote deel van het voor 2022 geraamde budget voor salarisverhoging is bestemd voor de verplichte index die in de loop van het jaar heeft plaatsgevonden of nog zal plaatsvinden.

Feiten uit de survey:
 • 3 op 4 bedrijven hebben hun salarisherziening in de eerste 4 maanden van het jaar
 • 2022 Totale salarisverhoging 5,3% in 2022* (tegen 3,2% in 2021)
 • 2022 Merit verhoging: 1,2%* (gedaald van 1,6% in 2021)
 • Slechts 1 op de 4 bedrijven wil zijn merit budget verhogen in 2022

*Totaal gemiddelde

Algemene resultaten en aanbevelingen:

Organisaties willen in 2022 - gemiddeld - een totale salarisverhoging van 5,3% toekennen. Dat is 2,1% meer dan in 2021. Dit gezegd zijnde, is het overgrote deel van deze stijging van de budgetten voor loonsverhoging gebaseerd op de verplichte index opgelegd door de Belgische paritaire comités.

In de meeste sectoren in België is een systeem van automatische verplichte indexering van de lonen van toepassing. De grootste paritaire comités van België (JIC200) hebben hun onderhandelingen afgerond, die hebben geleid tot loonsverhogingen van 3,58% vanaf 1 januari 2022 voor ongeveer 40% van de Belgische werknemers. Afhankelijk van het indexeringsmechanisme dat door het paritair comité wordt gevolgd (en dat voor elk bedrijf anders is), zijn de lonen in 2022 gemiddeld tot 4% gestegen of zullen zij dat naar verwachting worden.

Voor veel bedrijven blijft er daardoor weinig of geen budget over voor bijkomende loonsverhogingen. Uit onze enquête blijkt dat organisaties hun merit budget met gemiddeld 0,4% verlagen ten opzichte van 2021. Slechts 1 op de 4 bedrijven is van plan het budget voor ‘merit only’ in 2022 te verhogen.

Onze aanbevelingen zijn:

 1. Maak gebruik van accurate marktgegevens om doordachte loonbeslissingen te nemen
 2. Moderniseer uw beloningsfilosofie, om tegemoet te komen aan de verwachtingen van uw werknemers
 3. Wees transparant naar uw werknemers over de genomen budgettaire beleidsbeslissingen
 4. Houd rekening met de uitdagingen van uw sector en de betaalbaarheid van uw bedrijf

Voor nadere informatie of een exemplaar van het volledige verslag kunt u contact opnemen met Douglas Leenen.

Author

Lead Associate, Work & Rewards
email E-mail

Contact us