Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel

7 supply chain scenario's die gevolgen kunnen hebben voor de Goederenverzekeringsdekking

Supply chain veranderingen kunnen uw business raken

Door Charles W. McCammon | December 23, 2021

Nu de verstoring in de supply chain aanhoudt is het advies aan risk managers om hun goederendekkingen te controleren op lacunes.
Marine
N/A

2021 bleek een volatiel jaar voor verladers, veel van onze klanten zochten ondersteuning bij aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketen. De wereldwijde pandemie, extreme weersomstandigheden en de blokkade van het Suezkanaal veroorzaakten veranderingen in de logistieke patronen. Logistieke uitdagingen kunnen de blootstelling aan risico's veranderen, waardoor risicomanagers nauw moeten samenwerken met hun operationele collega's om inzicht te krijgen in omzeilingen/andere opties en ervoor te zorgen dat de bestaande goederendekking potentiële verliezen adequaat dekt.

Hieronder lichten we 7 scenario's toe waarbij risk managers er goed aan doen hun operationele teams te raadplegen en/of hun verzekeringscontracten te herzien om er zeker van te zijn dat het bedrijf voldoende beschermd is. Vooral omdat we verwachten dat de volatiliteit van de wereldwijde toeleveringsketen in 2022 zal aanhouden.

Als de onderstaande scenario's betrekking hebben op contracten met derden, dient u deze te herzien om er zeker van te zijn dat ze rekening houden met zowel uw verzekeringseisen als uw bepalingen inzake schadeloosstelling.

 1. 01

  Tekort aan scheepscontainers leidt tot toename van stukgoed vracht

  Door het huidige tekort aan containers in de internationale handel hebben wij van klanten de vraag gekregen of zij hun lading op pallets (stukgoed) via General Cargo schepen mogen vervoeren in plaats van met containers via containerschepen. Normaal gesproken baseren verzekeraars hun premies, polisvoorwaarden en voorwaarden op de verwachting dat de meeste stukgoederen gemakkelijk en met de inherente bescherming van een intermodale container kunnen worden overgeladen. Bijgevolg moet elke belangrijke wijziging in de verpakkings- en/of verzendingsmethoden aan de verzekeraars worden meegedeeld.

 2. 02

  De gecumuleerde waarde van de goederen overschrijdt de aansprakelijkheidslimieten

  Voor goederenpolissen geldt een dekkingslimiet per vervoermiddel en/of per plaats. Deze limiet is het maximum dat de verzekeraar zal betalen voor één verzekerd verlies op één enkel vervoermiddel of plaats, bijvoorbeeld een schip, vliegtuig of havenlocatie, enzovoort.

  Wanneer de wereldwijde toeleveringsketen verstoord is en de logistieke stroom terug op gang komt, moeten verladers toezien op de geaccumuleerde waarde van goederen tijdens transport, tijdens verblijf als voorraad in distributiecentra en magazijnen, of in het geval dat u voorraden van bepaalde goederen hebt verhoogd om toekomstige verstoring van de toeleveringsketen te beperken.

  U dient uw verzekeraar ook onmiddellijk op de hoogte brengen van nieuwe locaties die u gebruikt voor gecumuleerde voorraden om ervoor te zorgen dat u de bescherming van uw dekking intact houdt.

 3. 03

  Het charteren van grote delen of volledige schepen verhoogt de risico's

  Sommige verladers hebben grote delen van schepen of hele schepen gehuurd (gecharterd), hetzij voor containers, hetzij voor stukgoederen, om hun wereldwijde logistieke toeleveringsketen beter te beheren.

  Als uw organisatie deze stap heeft ondernomen, zal dit waarschijnlijk de aansprakelijkheidslimieten verhogen, bepaalde risico's doen toenemen en mogelijk nieuwe risico's introduceren. Wij raden u aan om contracten te herzien om er zeker van te zijn dat de limieten en de dekking voor eventuele nieuwe of verhoogde risico's toereikend zijn.

  Als uw organisatie bijvoorbeeld een volledig vaartuig heeft gecharterd, moet u wellicht een charterer’s liability dekking kopen voor de unieke aansprakelijkheden die u als huurder (charterer) van een vaartuig op u neemt.

 4. 04

  Garantie-eisen en niet-conforme schepen

  De meeste goederenpolissen bevatten scheepskwalificatieclausules die verladers verplichten hun vracht te vervoeren op gekwalificeerde schepen die aan bepaalde parameters voldoen - waaronder het gebruik van specifieke classificatiebureaus, ouderdoms- en gewichtslimieten - om dekking en tarieven van toepassing te laten zijn.

  Nu er een stormloop is op het inzetten van extra capaciteit in de toeleveringsketen, moeten verladers ervoor zorgen dat de schepen die zij gebruiken voldoen aan deze garantie-eisen in hun verzekeringspolissen. Sommige oudere containerschepen zijn bijvoorbeeld weer in de vaart genomen, maar sommige verzekeraars bieden geen dekking voor schepen van meer dan 15 jaar oud.

  Dit betekent dat het waarschijnlijk een goed moment is om eventuele kwalificatieclausules voor schepen in uw goederenpolis te herzien en ervoor te zorgen dat hiermee uiteindelijk rekening wordt gehouden in het bevrachtingsproces.

 5. 05

  Standaardbepalingen inzake looptijd blijken ontoereikend na vertragingen

  Looptijdbepalingen onder Nederlandse Beurs-Goederenpolis voorwaarden, Institute Cargo Clauses, of andere voorwaarden, zullen vaak tijd specifieke beëindigingsbepalingen bevatten. In sommige gevallen kunnen deze verladers slechts tot 15 dagen geven om hun lading na lossing naar een bestemming te brengen. Gezien de verschillende logistieke uitdagingen waarmee verladers overal ter wereld worden geconfronteerd, kunnen deze standaardbepalingen ontoereikend zijn gezien de grotere kans op vertraging.

  Wij raden u aan inzicht te krijgen in de omvang van de ondervonden vertragingen en de bestaande polissen te toetsen om na te gaan of de huidige looptijdbepalingen toereikend zijn om aan de behoeften van de handel te voldoen.

 6. 06

  Logistieke dienstverleners proberen onder potentiële aansprakelijkheden uit te onderhandelen

  We hebben een trend waargenomen waarbij logistieke dienstverleners de huidige problemen met de wereldwijde toeleveringsketen aangrijpen om onder hun potentiële aansprakelijkheid voor schade aan ladingen uit te onderhandelen of deze ernstig te beperken.

  Als dit uw organisatie overkomt, kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeringsmakelaar die hun expertise gebruiken om klanten te helpen op dergelijke scenario's te reageren.

 7. 07

  Vertraging in het schadeproces na een catastrofale gebeurtenis

  De afgelopen 18 maanden hebben zich tal van catastrofale gebeurtenissen voorgedaan (op de Amerikaanse markt gedefinieerd als maritieme verliezen van meer dan 25 miljoen dollar door één enkel schip met vele individuele verzekerden) die een aanzienlijke druk hebben gelegd op de middelen van schade experts en adjusters. Als uw organisatie te maken krijgt met een catastrofale gebeurtenis, kan het geruime tijd duren voordat een expert wordt aangesteld na kennisgeving van een schade.

  In deze scenario's raden wij aan dat uw organisatie handelt alsof er geen verzekering is. Dit betekent bijvoorbeeld de beschadigde goederen beschermen tegen verdere schade, beschadigde lading scheiden van onbeschadigde, herstelbedrijven inhuren of andere opruimingsmaatregelen nemen en voorzichtig handelen om de activiteiten te hervatten of het verlies te beperken.

  In deze scenario's is het absoluut noodzakelijk om de schade goed te onderbouwen, met relevante documentatie zoals ondertekende ontvangstbewijzen, foto's, video's, aansprakelijkstelling aan verantwoordelijke derden, financiële gegevens, beschadigde verpakkingen en containers als manieren om de omstandigheden na het verlies vast te leggen.

  Als uw organisatie operationele veranderingen heeft ondergaan die van invloed kunnen zijn op uw dekking, of als u andere risico's in verband met verstoring van de toeleveringsketen wilt bespreken, neem dan contact op met onze goederenspecialisten van Willis Towers Watson.

Auteur

National Team Leader – Marine Risk Consulting and Claims Advocacy Group

Charles leads the Marine Risk Consulting and Claims Advocacy team in North America, which offers a variety of risk consulting, loss control and claims management services. He has a background in the shipping industry that includes operational, surveying and legal experience. He is a graduate of SUNY Maritime College and Loyola University (New Orleans) Law School, and is an Unlimited Master in the Merchant Marines.


Contacten

Jacqueline Oswald
Marketing Communications Nederland en België

Daniel Servaty
Director
Placing - Competence Center – Practices
Corporate Risk & Broking

Andrew Dedecker
Construction Leader Belgium

Related content tags, list of links Artikel Scheepvaart Marine
Contact us