Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel

Milieuaansprakelijkheidsverzekering en subsidie voor bodemsanering

Voorkom hoge kosten voor milieurisico’s

Door Michail Willems | Augustus 24, 2022

Informatie over verplicht bodemonderzoek, milieurisico’s en subsidie
N/A
N/A

Bedrijven uit de garage-, carrosserie- of landbouwmachinesector worden steeds vaker geconfronteerd met milieuschade in de vorm van bodemverontreiniging. Om de eventuele bodemverontreiniging vast te stellen en te kunnen saneren is er een verplichting om bodemonderzoeken uit te voeren. In het geval van schade moet een bijkomend bodemonderzoek en eventuele sanering gebeuren. Dit is kostelijk en kan een grote schadepost betekenen.

TRAXIO vindt het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over deze risico’s en eventuele oplossingen.

Wettelijke verplichting

Voor bedrijven van de garage-, carrosserie- of landbouwmachinesector geldt een verplichting tot een Oriënterend Bodemonderzoek (OBO) om de 20 jaar. Dit onderzoek stelt vast of er bodemverontreiniging heeft plaatsgevonden.

Is uw bedrijf opgestart vóór 1 juni 2008?

Dan zou het Oriënterend Bodemonderzoek al uitgevoerd moeten zijn.

Is uw bedrijf opgestart na 2008?

Dan moet het onderzoek ten laatste 12 jaar na de start plaatsvinden.

Bodemverontreiniging en -sanering

Indien uit het OBO blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging dan is er een beschrijvend bodemonderzoek en eventueel een sanering nodig. Dit brengt hoge kosten met zich mee, afhankelijk van de grootte, het type en de bereikbaarheid van de verontreiniging. Iedere organisatie binnen de sector kan hiermee in aanraking komen.

Hoe wordt bodemverontreiniging veroorzaakt?

Voor bodemverontreiniging zijn verschillende oorzaken. Een aantal voorbeelden van activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken zijn:

  • Opslag van minerale oliën, smeerolie, afvalolie
  • Het gebruik van een spuitcabine
  • Stookolietank voor het verwarmen van een garage of atelier.

Verminder eventuele kosten met TRAXIO

Om uw bedrijfscontinuiteit niet in gevaar te brengen is het belangrijk bewust met dit risico om te gaan en te overwegen de risico’s te dekken middels een verzekering.

TRAXIO geeft u toegang tot de subsidie oplossing van Tersana en verzekeringsoplossing via Willis Towers Watson.

Milieuaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekeringen biedt TRAXIO leden dekking tegen onverzekerde, niet gebudgetteerde en direct te betalen onkosten die horen bij:

  • Milieuschoonmaakverplichtingen
  • Potentiële aansprakelijkheid voor de lange termijn
  • Schadelijke onrechtmatigheidsclaims
  • Derde aansprakelijkheid (fysiek letsel/eigendomsschade) en/of juridische verdedigingskosten die voortkomen uit milieublootstellingen, inclusief operationele, bekende, onbekende, historische en toekomstige milieuproblemen.

Dekkingsoverzicht

Dekkingsoverzicht milieuaansprakelijkheidsverzekering
Dekking milieuaansprakelijkheid
Plotse en accidentele pollutie, claims van derden Gedekt
Plotse en accidentele pollutie herstel van beschadigde waterlopen, diersoorten en leefomgeving Gedekt
Graduele verontreiniging Gedekt
Opruimingskosten eigen site Gedekt
Voorafbestaande verontreiniging Gedekt in specifieke gevallen en bepaald door de verzekeraar
Fysieke verontreiniging ten gevolge van een Cyber-aanval Gedekt
Preventiekosten en Noodkosten Gedekt

*Voor het volledige dekkingsoverzicht verwijzen wij naar de voorwaarde van de verzekeraar

Tersana & Subsidie

Tersana kan u zowel helpen bij de uitvoering van het OBO als bij de sanering indien er bodemverontreiniging wordt aangetroffen.

Tersana heeft een kader opgemaakt waaraan erkende bodemsaneringsdeskundigen moeten voldoen om een kwalitatief en financieel correct OBO uit te voeren. Daarnaast zal Tersana u € 1.400 voorschieten als er verontreiniging is t.g.v. de activiteit en indien bepaalde voorwaarden zijn voldaan.

Indien er bij het OBO bodemverontreiniging aan het licht komt heeft u via Tersana recht op 40% subsidie voor de volgende onderzoeken en bodemsanering.

Met deze subsidie dekt de overheid maar liefst 40% van de kosten voor de onderzoeken, saneringswerken en diensten van Tersana.

Voorbeeld

Het onderzoek en de sanering kosten samen €50.000.

Voor de werking van Tersana komt hier 25% bij, dat is €12.500.

De totale prijs bedraagt nu €62.500.

Met subsidie via Tersana zijn de kosten: €37.500 (40% ( of €25.000) van de €62.500 wordt gesubsideerd door de overheid)

Tijd dringt om aan te melden bij Tersana

De eerste aanmeldingsperiode van Tersana is verlopen op 31 maart 2022. Terrsana heeft een verlenging aangevraagd bij de Vlaamse regering. Deze zal ten vroegste terug ingaan op 1 december 2022. Mis zeker de trein niet van de tweede aanmeldingsperiode door vrijblijvend te pre-registreren bij Tersana. Belangrijk daarbij is dat deze eerste stap u nog tot niks verplicht ten aanzien van Tersana, maar het geeft u wel gemoedsrust. Over de definitieve aansluiting beslist u later na het OBO. Pre-registreren kan door te klikken op de knop rechtsboven op onze website.

Conclusie

Niet alleen worden de wetten en decreten rond vervuiling steeds strenger, er is ook een veel grotere bewustwording rond het milieu en rond de aansprakelijkheid van vervuilers. De kosten van een milieuschade kunnen erg hoog oplopen en de gevolgen voor de reputatie van de betrokken onderneming zijn vaak erg zwaar.

De algemene aansprakelijkheidspolis biedt slechts heel beperkte dekking voor plotse en accidentele milieuschade maar de meeste schade ontstaat ongemerkt en gradueel. De milieuaansprakelijkheidpolis biedt bedrijven de oplossingen om de gevolgen van allerhande milieuschade het hoofd te bieden.

Maak dus snel werk van het afsluiten van een Milieuschadeverzekering en uw aansluiting bij Tersana voor de nodige ondersteuning en toekenning van 40% in de kosten want zelfs met het toekennen van de subsidie, kunnen de kosten nog erg hoog oplopen.

Download
Titel Bestandstype Bestandsgrootte
TRAXIO EIL PDF .5 MB
Bodemsanering PDF .3 MB
Related content tags, list of links Artikel
Contact us