Skip to main content
main content, press tab to continue
Megoldás

Jóléti

A Willis Towers Watson segítséget nyújt ügyfeleinek a munkavállalói jólétben rejlő üzleti érték kiaknázásában, a teljes körű jutalmazási és értékajánlati programok hatékonyságának növelésében, továbbá támogatja az alkalmazottak bevonását és teljesítményük javítását.

Kapcsolatfelvétel

Mit jelent az integrált jólét?

A jólét nem egy körülhatárolható program vagy kezdeményezés. A jólét célirányosan módon jelenik meg egy adott szervezet értékeiben, és az alkalmazotti élmény keretében. Elválaszthatatlanul hozzákapcsolódik az irányelvek, programok és juttatási csomagok ezreihez, valamint a létrehozni kívánt kultúrához, a termelékenység javításához, a szervezet hosszú távú tehetségmegtartási képességéhez, továbbá az üzleti eredmények fenntarthatóságához.

A jólét 4 fő dimenziója

Az integrált jólét négy fő dimenziót foglal magában:

 1. Fizikai jólét: A fizikai jólét egyet jelent a személyes egészségi állapot megismerésével és fenntartásával, a megfelelő megelőző intézkedések meghozatalával, szükség esetén az egészségügyi állapot javításával, a krónikus állapotok, az akut betegségek és a váratlan sérülések kezelésével, vagyis az otthoni, illetve a munkahelyi legjobb teljesítőképességhez történő sikeres visszatéréssel.
 2. Érzelmi jólét: Az érzelmi kiegyensúlyozottság magában foglalja az önismeretet, a mentális egészség fenntartását, a stressz, a pozitív és negatív érzelmi hatások kezelését, az életválságok leküzdését, és a stabilitás fenntartását betegségek vagy sérülések idején.
 3. Anyagi jólét: Az anyagi biztonság elérése azt jelenti, hogy képesek vagyunk az anyagi kötelezettségvállalások teljesítésére, a pénzügyi jellegű célkitűzések elérésére, a kockázatok kivédésére, a váratlan helyzetekre vagy jövőbeni szükségszerűségekre való felkészülésre, úgymint egyetemi tanulmányok vagy nyugdíjazás, valamint az anyagi megrázkódtatások kezelésére.
 4. Szociális jólét: A szociális jólét az emberi kapcsolatokról szól, ezek alapját annak megértése képezi, hogy az egymás közötti sikeres interakcióhoz elengedhetetlen a sokszínűség, a befogadás támogatása, valamint a mások számára biztosított segítségnyújtás, és a másokkal való együttműködés, a konfliktusok sikeres megoldása, továbbá a változáshoz való alkalmazkodás. Az emberi kapcsolatok lefedik a családi és baráti kapcsolatokat, valamint a munkahelyet és az annál nagyobb közösségeket.

Minden dimenzió jól elkülöníthető, azonban elválaszthatatlan a többitől. A integrált jólét az egyénnel kezdődik, és ha ezen a szinten megvalósul, továbbterjed a szervezet, a család és a nagyobb közösség egészére is.

Következésképpen, a jólét ideális esetében a  fizikálisan erős, érzelmileg kiegyensúlyozott, anyagi biztonságban élő, és szociális kapcsolatokkal rendelkező  munkavállaló áll a középpontban, miközben mind a négy dimenzió hatása egységesen érezhető.

A jólét üzleti értéke

A Willis Towers Watson kutatásai szerint, a magasabb jóléti szinttel rendelkező vállalatok jobb üzleti eredményekkel dicsekedhetnek;  az alkalmazottak elköteleződési aránya kétszer olyan magas, jellemzően magasabb az egy alkalmazottra jutó bevétel mértéke, továbbá alacsonyabb egészségügyi kiadásokkal kell számolniuk, valamint kevesebb munkanap kieséssel, és 70%-kal kevesebb stresszes alkalmazottal.

A munkahelyi jólét kialakítása megéri az erőfeszítést. Annak ellenére, hogy a programokkal kapcsolatban a munkáltatóknak a mai napig kihívásokkal kell szembenézniük, a vállalatok nem adják fel. Azt felismerve, hogy milyen hatást gyakorol az üzletmenetre, ehelyett inkább megduplázzák erőfeszítéseiket.

Hogyan segítjük az ügyfeleket abban, hogy kiaknázzák a jólétben rejlő üzleti lehetőségeket?

A négy dimenzió mentén támogatjuk az ügyfeleket egy integrált jóléti stratégia kidolgozásában, befolyásolva ezzel a munkavállalóik által szerzett munkahelyi élményt. Ennek eredményeként, a vállalatok egészséges munkahelyi kultúrát alakítanak ki, amely párhuzamba állítható a szervezet általános céljaival és a vállalat tehetségekre vonatkozó értékajánlatával.

Az általunk alkalmazott megközelítés a jóléti kezdeményezésekre vonatkozó, egyértelmű célok meghatározásán alapszik, ehhez felhasználva a vállalat eszközeit, márkáját és értékét. Ezt követően, megmérjük a jóléti szintet, majd az eredményeket visszavezetjük a célokhoz és a célkitűzésekhez.

Együtt dolgozunk az ügyfelekkel annak érdekében, hogy:

 • Összekapcsoljuk a jólét négy dimenzióját
 • A vállalati kultúra és a vállalati filozófia elválaszthatatlan részévé tegyük a jólétet
 • Az alkalmazottak igényeit és szükségleteit állítsuk az alkalmazotti élmény középpontjába
 • Az alkalmazotti élményt helyezzük a tehetségeknek szóló értékajánlat középpontjába
 • Ítélkezés nélkül javítsunk a helyzeten
 • Kihasználjuk a technológia adta lehetőségeket
 • Elmozduljunk az anyagi jellegű ösztönzésektől
 • A munkahelyi környezet révén előmozdítsuk az egészségtudatos magatartást

Különböző stratégiák és taktikák kidolgozásában segítjük ügyfeleinket annak érdekében, hogy hatékonyabban bevonhassák alkalmazottaikat, illetve, hogy motiválják őket az életmódváltásra, amely hosszú távon csökkenti az egészségügyi jellegű kiadásokat, növeli a megtakarításokat és lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy mindig a legjobb teljesítményt nyújtsák a munkahelyen.

Vegye fel velünk a kapcsolatot, ha meg szeretné tudni, hogy valósítható meg az integrált jóléti program az Ön vállalatánál.

Contact us