Skip to main content
main content, press tab to continue
Megoldás

Összes juttatás

Az Összes juttatás (Total Rewards) elve kritikus fontosságú ahhoz, hogy egy szervezet versenyben maradhasson a tehetségekért folytatott versengésben napjaink agilis, a digitalizáció által felforgatott munkahelyein.

Kapcsolatfelvétel

A Willis Towers Watson segít Önöknek abban, hogy olyan stratégiai fontosságú programokat indíthassanak el, amelyek a legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják a változatos, több generációt magában foglaló munkaerő-állomány megteremtéséhez, továbbá a szervezet számára a legmagasabb megtérülés eléréséhez.

Az újfajta munkamódszerek, a készségekre vonatkozó igények átalakulása, valamint a változó foglalkoztatási viszonyok átalakítják a munkahelyeket. Lépést tud-e tartani mindezzel az Önöknél érvényben lévő Összes juttatás programcsomag?

Az Összes juttatás elvének helyes alkalmazása jelentheti a különbséget a globális tehetségpiacon tapasztalható versenyképesség megtartása és a lemaradás között. Az Összes juttatás programhoz tartozó fizetési, juttatási, jóléti és karrierprogramok fogyasztói szintű portfóliója katalizátorként működik, és odavonzza, megtartja, illetve elkötelezetté teszi az üzleti sikerekhez nélkülözhetetlen tehetségeket. Az Összes juttatás programcsomag azonban számos szervezetnél mégsem alakul ki elég gyorsan ahhoz, hogy lépést tartson a munka új világával.

A munkahelyeket átformáló erők meghatározása

A Willis Towers Watson segítséget nyújt a szervezetek számára azon szempontoknak és tendenciáknak a felismerésében, amelyek átformálják a munkahelyeket, és növelik a munkáltatókra az Összes juttatás programcsomag korszerűsítése következtében nehezedő nyomást:

 • A munkahelyek digitális átalakulása, a munkavégzés módjának, helyének és az azt végrehajtó személyek újradefiniálása.

 • A több generációt magában foglaló munkaerő változó elvárásai; ez a munkaerő értékeli az átláthatóságot, és a személyre szabott, fogyasztói szemléletű tehetségélményt.

 • Új jogalkotási és szabályozási fejlemények, amelyek olyan változásokhoz vezetnek, mint például az egyenlő bérezés, valamint az elfogadást és a sokszínűséget fokozottabban elősegítő programok.

 • Rövidebb idő alatt kell biztosítani a magasabb megtérülést.

Megmutatjuk Önöknek, hogyan vegyék figyelembe ezeket a tényezőket az Összes juttatás programcsomag megtervezése és biztosítása során.

Differenciált Összes juttatás-programportfólió kidolgozása

Az alábbi szempontok segíthetnek Önöknek abban, hogy olyan Összes juttatás-portfóliót állíthassanak össze, amelyik megkülönbözteti Önöket a versenytársaktól:

 • Stratégiai gondolkodásmód alkalmazása. Mivel a tehetségek motiválásához és elkötelezetté tételéhez pusztán a juttatásoknál többre van szükség, a piacvezető szervezetek stratégiai módon gondolkodnak, és ajánlataikba az Összes juttatás programcsomag minden elemét – a fizetést, a juttatásokat, a jólétet és az álláslehetőségeket is – beemelik.

 • A jövő-orientált módon gondolkodjanak a jutalmakról. A gyors, agilis munkakörnyezetben a szervezeteknek arra kell figyelniük, hogy olyan készségekkel rendelkező tehetségeket jutalmazzanak, amelyek nélkülözhetetlenek jövőbeni sikereikhez. Ebbe beletartozik a készségek folyamatos átalakítása az olyan dolgozók esetében, akiknek a munkájára kihat majd az automatizálás, és akiknek így várhatóan új készségekre kell majd szert tenniük.

 • Ismerje meg a dolgozók számára fontos szempontokat. A szegmentálásból és a felmérések elemzéséből származó információk lehetővé teszik, hogy a szervezetek megismerjék azokat a juttatásokat, amelyeket a kiemelten fontos tehetségcsoportok – többek között az állományon kívüli dolgozók is – a legtöbbre értékelnek, és az ő igényeikre szabott programokat dolgozzanak ki.

  Alapvető fontosságú a munkáltatók számára, hogy felismerjék a munkavállalók fokozott elvárásait a tisztességes fizetésre, valamint a jutalmazással kapcsolatos döntések meghozatalának és közlésének átláthatóságára vonatkozóan.

 • Fogyasztói szintű élmény biztosítása. Napjaink munkavállalói egyre inkább elvárják, hogy a fogyasztókhoz hasonlóan kezeljék őket a munkahelyen. Amikor az Összes juttatás programcsomagról van szó, ebbe a technológia okos használata is beletartozik, a szélesebb körű döntési lehetőség, a rugalmasság és a személyre szabottság biztosítása érdekében.

 • A költségek és az elért hatás felmérése. Tekintettel arra, hogy a szervezetek jelentős összeget fordítanak az Összes juttatás programcsomagokra, nagyon fontos, hogy pontosan meg tudják mérni a pénzügyi megtérülést, valamint a munkavállalók bevonzására, megtartására és elkötelezetté tételére gyakorolt hatást.

  Azon szervezetek, amelyek előnyben részesítik a kifinomultabb módon végzett elemzéseket, más eszközöket is felhasználhatnak, pl. a Total Rewards Optimization-t, hogy mérhessék a kiemelten fontos tehetségszegmensekre fordított kiadások arányát, továbbá kiértékelhessék, hogy melyik juttatás gyakorolja a legjelentősebb hatást a munkavállalók hozzáállására és magatartására. Ez a megközelítés segít elkerülni a nem megfelelő programokba történő beruházás kockázatát.

 • Az elfogadás és a sokszínűség előresorolása. A munkáltatók számára alapvető fontosságú egy hivatalos keretrendszer kidolgozása az elfogadással és sokszínűséggel kapcsolatban annak érdekében, hogy az Összes juttatás programcsomag jobban illeszkedjen a sokszínű munkaerő igényeihez, és elősegítse az elfogadó vállalati kultúra kialakulását.

Ezek az intézkedések a szervezetet egy differenciált Összes juttatás-portfólió kialakításának irányába terelik, ezáltal növelve az ígéretes tehetségek megszerzésére vonatkozó versenyképességét.

A Willis Towers Watson elkötelezett az iránt, hogy az Önök szervezetét is segítse abban, hogy összeállíthassák és bevezethessék a vállalkozás Összes juttatás programcsomagját, amely a szervezet számára leggazdaságosabb módon biztosítja a lehető legmagasabb szintű hozzáadott értéket a kiemelten fontos tehetségcsoportok számára.

Contact us