Skip to main content
main content, press tab to continue
Megoldás

Számítógépes kockázatkezelés

A WTW integrált, átfogó megközelítést alkalmaz a számítógépes kockázatkezelés terén, hogy a teljes vállalati szervezeten belül segítsen kezelni az emberi, a tőkét érintő és a technológiai kockázatokat. Minden olyan terv, amelyik figyelmen kívül hagyja ezeket a dimenziókat, alighanem kudarcra van ítélve.

Kapcsolatfelvétel

A számítógépes biztonság ma már nem csupán egy, az informatikai részleg által kezelendő technológiai kockázat. Egy-egy informatikai incidens befolyásolhatja az érintett vállalat működési képességét, és akár milliókba is kerülhet. Mindennek hosszú távú következményei is lehetnek, amelyek még azután is sokáig hatással lehetnek a vállalat hírnevére és márkájára, miután az incidens maga megoldódott.

A WTW integrált, holisztikus megközelítést alkalmaz a számítógépes kockázatkezelés terén, hogy a teljes vállalati szervezeten belül, minden szempontból segítséget nyújtson a kockázati kitettség kezelésében. Háromlépéses megközelítést alkalmazunk, hogy segítsük ügyfeleinket a számítógépes kockázatok felmérésében és kezelésében.


 1. 01

  Értékelés

  Többféle diagnosztikai eszközt is használunk, hogy a teljes vállalati szervezeten belül azonosítani és elemezni tudjuk a biztonsági réseket, különös tekintettel az embereket, a tőkét és a technológiát érintő számítógépes kockázatokra. Vállalatunk azonosítja a hiányosságokat, és megoldásokat kínál azok megoldásához, illetve közreműködik abban, hogy egy számítógép-használat szempontjából tudatos szervezet jöhessen létre.

  • Cyber Risk Profile Diagnostic (Számítógépes kockázati profil diagnosztika)
  • Cyber Risk Culture Survey (Számítógépes kockázati kultúrára vonatkozó felmérés)
  • Cyber Work Readiness Diagnostic (Számítógépes munkavégzésre való felkészültség diagnosztikája)

 2. 02

  Számszerűsítés

  Globális tapasztalatainkra, az adatokra vonatkozó és testre szabott értékelési eszközök eredményeire támaszkodva biztosítjuk a kockázati kitettség csökkentésére és mérséklésére tervezett, a kategóriájában a legjobb megoldásokat tartalmazó, stratégiai alkalmazáscsomagunkat.

  • Cyber Quantified (Számítógépes számszerűsítés)

 3. 03

  Védelem

  Majd, miután minden proaktív, kockázatenyhítő stratégiát figyelembe vettünk, átruházzuk a fennmaradó kockázatokat. Ügyfeleink számára a számítógépes incidensek bekövetkezését követően is védelmet biztosítunk a követelések bejelentésére, valamint a számviteli törvényességi vizsgálatokra vonatkozó azonnali beszámolók révén.

  • Biztosítási tanácsadás, közvetítés és kihelyezés
  • Kárigényekhez kapcsolódó képviselet

Átfogó terv a számítógépes védelemre vonatkozóan a következő területeken:

Munkatársak

A számítógépes incidensek kétharmada valamely munkavállalói magatartás közvetlen következményeként merül fel – az eszközök elvesztésétől, az elégedetlen munkatársak által elkövetett cselekedetekig. Vállalatunk saját fejlesztésű Cyber Risk Culture Survey kérdőíve segítségével fel tudjuk mérni a munkavállalói hozzáállást és magatartásformákat a biztonsági rések felderítése, a tudatosság növelése és azon teendők megtervezése érdekében, amelyek mérsékelhetik a munkatársakkal kapcsolatos kockázatokat.

Vállalatunk saját fejlesztésű Cyber Work Readiness Diagnostic eljárása segítséget nyújt a számítógépes munkaerő létrehozásában és optimalizálásában, mivel meghatározza a szerepköröket, illetve azonosítani tudja a tehetségeket, valamint a készségbeli hiányosságokat. Ebbe beletartozik a számítógépes kockázatok potenciális forrásainak felmérése, hogy a számítógépes tehetségekért folytatott állandósult versengés közepette egy szükségletalapú munkaerő-felvételi és -megtartási terv jöhessen létre. Piacvezető humántőke- és kockázati tanácsadóink személyre szabott megoldásokat kínálnak az egyes ügyfelek egyedi üzleti tevékenységei és prioritásai alapján.

Tőke

A vállalatok 2017-ben mintegy 96 milliárd dollárt költöttek arra, hogy megvédjék magukat a számítógépes fenyegetésektől – ám ezen összegnek mindössze 2-3%-át szánták tőkéjük biztosítás általi védelmére. A biztosítási tanácsadás és kihelyezés terén nyújtott kockázatátruházási megoldások, a megfelelő eljárások és gyakorlatok alkalmazását követően, megfelelő védelmet biztosítanak a pénzügyi mérleg számára a fennmaradó kockázatok szempontjából.

Vállalatunk saját fejlesztésű Cyber Quantified és Cyber Risk Profile Diagnostic eszközei segítenek abban, hogy Önök stratégiai döntéseket hozhassanak arról, hogy milyen tőkefelosztást alkalmaznak a kiemelt fontosságú területeken, ideértve a kockázatátruházási döntéseket is. Incidens-utánkövetési megoldásaink közé tartozik a biztosítási kárigények képviselete és a számviteli törvényességi vizsgálatok lefolytatása annak érdekében, hogy a vonatkozó biztosítások keretében biztosítható legyen a maximális tőkemegtérülés.

Technológia

A vállalatok számítógépes biztonságra fordított kiadásainak mintegy 77%-a informatikai és műveleti technológiai megoldásokhoz kapcsolódik; ám a legtöbb vállalat továbbra is úgy látja, hogy sebezhető maradt az internetes támadásokkal szemben. Tanácsadó csoportjaink felmérik az egyes ügyfelek helyzetére jellemző technológiai kockázatok szintjét, és az általunk kiválasztott technológiai partnerekkel együttműködve gondoskodnak a vállalati szintű számítógépes kockázatok mérsékléséről és kezeléséről.

Vákuumban nem lehet informatikai megoldásokat alkalmazni, illetve bevezetni. Különösen fontos, hogy a munkatársak és a technológia között szimbiotikus kapcsolat álljon fenn annak érdekében, hogy a számítógépes stratégiák kapcsolódni tudjanak a vállalathoz és annak szakterületeihez.

A számítógépes biztonsággal kapcsolatos holisztikus megközelítésünk során kiértékeljük az összes potenciális számítógépes fenyegetést – a munkatársaktól, a tőkén át, egészen a technológiáig –, hogy a szervezet valóban tisztában legyen a kockázatokkal, és minden szükséges óvintézkedést megtegyen a károk mérséklése érdekében.

Contact us