Skip to main content
main content, press tab to continue
Rólunk

Elfogadás és sokszínűség: A WTW kötelezettségvállalása

Egyedi látásmódunkat ügyfeleink szolgálatába állítjuk, és minden téren a kiválóságra és a minőségi teljesítményre törekszünk.

Kapcsolatfelvétel

Az elfogadással és sokszínűséggel kapcsolatos filozófiánk

A WTW azt vallja, hogy az elfogadás és a sokszínűség nélkülözhetetlen a vállalat működéséhez. Nem különálló, elzártan értendő kezdeményezésről van szó. Az elfogadás és a sokszínűség mindenhol körülvesz bennünket. Jelen van a munkavállalók kiválasztása és előléptetése, az ügyfelekkel végzett munka, valamint csoportjaink munkavégzése közben is. Erre egyszerű a magyarázat: Az elfogadás és a sokszínűség terén elért mérhető fejlődés jót tesz az üzletnek.

Az elfogadás és a sokszínűség közvetlen hatással van vállalatunk fejlődési képességére és kiválóságára. Ezért teszünk meg mindent az elfogadó munkakörnyezet megteremtéséért, ahol mindenki bátran felszólalhat, mindenkit értékesnek tartanak, és mindenkit megbecsülnek azért, amilyen. Hisszük, hogy az olyan sokszínű csoportok létrehozása, amelyek megvalósítják gondolataink és törekvéseink legjavát, jobb vállalati döntésekhez segít bennünket, növeli a kreativitást, és javítja az összetett ügyfélproblémák megoldásának esélyét. Mindez kulcsfontosságú versenyelőnyünk megőrzéséhez, most és a jövőben egyaránt.

Az elfogadással és sokszínűséggel kapcsolatos jövőképünk

40 000-nél is több alkalmazottal vagyunk jelen a világ több mint 140 országában: vállalatunk jövőképe az, hogy olyan munkáltatóvá váljunk, amely képes magához vonzani és megtartani a dolgozókat, ők pedig egy csapatként végzik munkájukat. Egyedi látásmódunkat ügyfeleink szolgálatába állítjuk, és minden éren a kiválóságra és a minőségi teljesítményre törekszünk. Az elfogadásra és sokszínűségre vonatkozó vállalati szintű törekvéseink összhangban állnak ezzel a jövőképpel, és erősítik azt.

Elfogadásra és sokszínűségre vonatkozó vállalati szintű törekvések

  1. A korábban nem kellő számban rendelkezésre álló, tehetséges munkaerőt magában foglaló, meggyőző portfólió összeállítása
  2. A sokszínűség elvének észszerű alkalmazása a vállalatvezetésben, például a nők létszámának növelésével
  3. Az elfogadásra épülő kultúra népszerűsítése: ebben mindenki elfogadja a többiek különbözőségeit, és értékeli az egyes személyek egyediségét

Az elfogadás és sokszínűség megvalósítása a gyakorlatban, a WTW

Elkötelezettségünk nem csupán a szavak szintjén érvényes: a szervezet teljes egészén belül nap mint nap érvényesítjük a gyakorlatban is. A WTW-nél az elfogadás jegyében, figyelünk egymás helyes megszólítására.

Vállalatunk elfogadásról és sokszínűségről szóló globális naptára egységes keretbe foglalja azokat a különböző kulturális eseményeket, amelyek vállalatunk és a minket körülvevő társadalom sokszínűségét ünneplik.

We have a full vision at WTW, and that’s to be the best company we can be, and that’s for the benefit of all our stakeholders…And to accomplish this, we need that inclusive culture I’ve talked about, where everyone’s heard, everyone’s respected, everyone’s valued.”

Carl Hess (He/Him) | CEO

Elfogadásról és sokszínűségről szóló globális naptára

Események
Hónap (nap) Esemény
Március (8.) Nemzetközi nőnap
Neurodiversity Celebration Week
Április (2.) Az autizmus világnapja
Május (21.) A kulturális sokszínűség világnapja
Június A melegbüszkeség hónapja
Szeptember (25–27.) Dive In fesztivál
Október A lelki egészség világnapja ( 10.)
December (3.) Fogyatékos emberek világnapja

A globális naptár egyúttal megismerteti a kollégákkal a sokszínűséggel kapcsolatos témákat és programokat, például vállalatunk éves részvételét a PRIDE-eseménysorozatban, amelyen a WTW munkatársai is felvonulnak Európától kezdve, egészen az amerikai kontinensig, júliustól egészen augusztus végéig.

A WTW 2018-ban is megünnepli a nemzetközi nőnapot

A WTW munkatársai világszerte támogatják a nők gazdasági, politikai és közösségi téren elért eredményeinek méltó megünneplését.

Az elfogadás és sokszínűség ügyét támogató globális és regionális tanácstestületek

Az elfogadás és sokszínűség ügyét támogató globális tanácstestület, amelyet vezérigazgatónk, Carl Hess és a HR-osztály igazgatója, Kristy Banas vezet, globális szinten jelöli ki az utat az elfogadás és a sokszínség kérdésében. Mindezt a földrajzi alapon működő tanácstestületek hajtják végre, amelyek helyi szempontjaikkal gazdagítják a programot, és segítenek globális célkitűzéseinket úgy átültetni a gyakorlatba, hogy azok minden régióban a lehető leghatásosabban működjenek. Ezen tanácstestületek – amelyek tagjai különböző üzleti egységekből és szakterületekről éreznek – jelentik a témához kapcsolódó tevékenységeink mozgatórúgóit a világminden pontján, biztosítva ezáltal, hogy kezdeményezéseink szervesen illeszkedjenek teljesítményünkhöz, és összhangban álljanak főbb célkitűzéseinkkel.

Elfogadáson alapuló hálózatok

Elfogadáson alapuló hálózataink célja, hogy bevonzzák a tehetséges munkaerőt, és jobb kommunikációt biztosítsanak a vállalat dolgozói, az ügyfelek, illetve a minket körülvevő közösségek között. Ezek a hálózatok segítenek minket abban, hogy a „terepen” dolgozó munkatársaink elkötelezettebbé és motiváltabbá váljanak, továbbá aktívan támogatják toborzási, munkaerő-megtartási és az alulreprezentált tehetséges munkaerő fejlesztésével kapcsolatos célkitűzéseinket. Minden elfogadáson alapuló hálózatunk élén két (akár helyi, akár globális szintű) felsővezető áll, akik befolyásuk révén fellépnek annak érdekében, hogy a hálózat eredményesen tölthesse be szerepét.

Jelenleg az alábbi hálózatokkal rendelkezünk:

Women and Supporters (Nők és támogatók) – támogatja a tehetséges női munkaerő speciális igényeinek teljesítését, különösen a következő területeken: több női vezető kinevelése, mentorálás és az ügyfelekkel való kapcsolattartás, illetve a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtése.

LGBT+ (LMBT+) – támogató, tiszteletteljes és elfogadó munkakörnyezet megteremtésére törekszik, ahol a különböző szexuális irányultságú és nemi identitású munkatársak is jól érzik magukat. Arra törekszünk, hogy bevonjuk LGBT+ tagjai közé tartozó munkatársainkat, és megerősítsük a vállalaton belül elfoglalt helyüket, továbbá megkönnyítsük számukra a kapcsolatteremtés lehetőségét olyan LGBT+ tagokkal, akik a minket körülvevő közösségekben élnek.

Az elfogadás és sokszínűség területén ezidáig kapott elismeréseinkHuman Rights Campaigns Best Places to Work for LGBTQ Equality, 100% Corporate Equality Index 2018

Human Rights Campaign’s, vállalati egyenjogúsági index, 2015–2018

Insurance Insider Honours The Inclusion and Diversity Award Winner 2017 Willis Towers Watson

The Insurance Insider Honours, 2017, Egyesült Királyság

Educate. Advise. Inspire. Diversity Value Index

Talent Management Magazine, sokszínűségi index, 2014–2017

Exelon

Diversity and Inclusion Honor Roll, 2011 – 2018

Stonewall Diversity Champion

Diversity Champion Member, 2015–2023

International Association of Black Actuaries (IABA) Consultant of the Year 2012, 2013, 2014, 2015 Towers Watson

IABA, Az év tanácsadója, 2015

Bloomberg Gender-Equality Index, 2019-2023

Bloomberg Gender-Equality Index, 2019-2023

Multicultural (Multikulturális) – odafigyel a különböző hátterű munkatársak konkrét igényeire, valamint célja az elfogadás elősegítése; ennek érdekében támogatja a vállalatunkat meghatározó faji, etnikai, vallási, nyelvi és kulturális jellemzők meg- és elismerését. A vállalaton belüli különböző kulturális csoportok közötti különbözőségek kiaknázásával hatékonyabban tudjuk kiszolgálni ügyfeleinket és azokat a közösségeket, ahol ugyanezek a csoportok szintén jelen vannak.

Workability (Munkaképesség) (Egyesült Királyság és Ázsia) – örömmel várjuk a fogyatékosság, a jóllét és a munkahelyi egészség iránt érdeklődő munkatársak jelentkezését. Mindent megteszünk a témával kapcsolatos hozzáállás megváltoztatása és a fogyatékossággal kapcsolatos ismeretek szélesítése érdekében; arra törekszünk, hogy felszámoljuk a fogyatékos, illetve tartós egészségügyi problémákkal élő embereket sújtó foglalkoztatási akadályokat; továbbá biztosítjuk, hogy a fogyatékkal élők is lehetőséget kapjanak a bennük rejlő potenciál kiaknázására.

Young Professionals (Ifjú szakemberek) (Egyesült Királyság és Nyugat-Európa) – célja, hogy egy közösségbe terelje azokat a kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkező, elhivatott, tájékozott és becsvágyó fiatal szakembereket, akik elősegíthetik a WTW jövőbeni sikereit. A csoport képzési, kapcsolatépítési és fejlődési lehetőségeket biztosít tagjai számára, továbbá lehetővé teszi, hogy az ifjú szakemberek megosszák egymással ötleteiket, és felszólaljanak az őket érintő ügyekben.

Contact us