Skip to main content
Ratkaisumme

Taloudellinen vastuu, johdon vastuu ja ammatilliset riskit

Your organisation’s success depends on its reputation as well as support from its executives and professionals. Our expertise helps safeguard that reputation and support its further success.

Ota yhteyttä

Monimutkaistuva yhteiskunta asettaa entistä enemmän haasteita yritysten myymien ammatillisten palvelujen laadulle samoin kuin yrityksessä työskentelevien johtajien työn laadulle. Lainsäädännön muutokset, työnantajavelvoitteiden lisääntyminen sekä monimutkaistuvat sopimukset voivat johtaa kasvaviin riskeihin joiden varalta on syytä varautua. Tyypillisiä toimialoja missä ammatillinen vahingonkorvausriski on suuri ovat muun muassa teknistä konsultointia harjoittavat yhtiöt, tilintarkastusyhteisöt ja asianajotoimistot.

Johdon vastuu sekä yrityksen vastuu työsuhdekäytäntöjen noudattamisesta koskevat tasapuolisesti kaikkia yrityksiä joskin riski on suurin niillä yrityksillä joilla on kaupallista toimintaa Pohjois-Amerikassa.

Willis Towers Watsonilla on laaja osaaminen ja kokemus erilaisten johdon vastuun sekä ammatillisten vastuuriskien vakuuttamisesta, sekä Suomessa että kansainvälisesti. Kartoitamme yhdessä asiakkaamme kanssa asiakkaan toimintaympäristöön liittyvät riskit ja huolehdimme siitä että ne tulevat vakuutetuiksi markkinoiden kattavimmilla vakuutusehdoilla kustannustehokkaasti.

Contact us