Skip to main content
main content, press tab to continue
Ratkaisumme

Ilmasto

WTW auttaa rahoitusalaa, yrityksiä ja hallituksia siirtymään globaaliin nettonollatalouteen ja ilmaston kannalta kestävään tulevaisuuteen.

Ota yhteyttä

Hallitse ilmastoriskiä nyt tulevaisuutta varten

Ilmastonmuutos ja siirtyminen nettonollatalouteen aiheuttavat uusia haasteita kaikille organisaatioille ja hallituksille. Maailmanlaajuinen monialainen asiantuntijatiimimme voi auttaa hallitsemaan tämänhetkisiä ilmastoriskejä ja kehittämään strategian pitkälle aikavälille. Maailmanlaajuisen asiantuntemuksen avulla tarjoamme analytiikka-, neuvonta- ja toteutuspalveluja, jotka auttavat tunnistamaan ja mittaamaan ilmastoon liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia ja reagoimaan niihin.

Miksi valita WTW

 1. Ilmastoriski on meidän DNA:ssamme. Riskienhallinta on ilmastohaasteen ytimessä, ja olemme auttaneet asiakkaitamme muuttamaan riskit kasvumahdollisuuksiksi jo vuosikymmenten ajan.
 2. Ilmastoriskin mallintaminen 30 vuoden ajan: 1990-luvun alkupuolella aloitetusta luonnonkatastrofiriskien mallinnuksesta lähtien olemme olleet ilmastoriskien mallinnuksen ja hinnoittelun eturintamassa.
 3. Laajin mahdollinen ulottuvuus. Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen koko taloutta koskeva haaste. Työskentelemme yli 140 maassa, ja 85 % US Fortune 1000 -yrityksistä ja 90 % Global Fortune 1000 -yrityksistä toimii kanssamme.
 4. Yhdistetty asiantuntemus. Käytämme monimuotoisten ilmastohaasteiden käsittelyyn monialaista asiantuntijatiimiä, joka koostuu ilmastoriskien asiantuntijoista, insinööreistä, mallintajista sekä luonnonkatastrofeihin ja yritysriskeihin erikoistuneista konsulteista.

Suunnittelusta toteutukseen

Kattava lähestymistapamme erottaa meidät muista. Ymmärrämme, että Pariisin ilmastosopimuksen noudattaminen, läpinäkyvyyteen ja hallintotapaan liittyvien velvollisuuksien täyttäminen ja ilmastonmuutoksen fyysisten riskien hallinta edellyttävät käytännöllisiä ratkaisuja, jotka on räätälöity vastaamaan asiakkaan monimutkaisia tarpeita. Tuotamme lisäarvoa tarjoamalla kattavan valikoiman ilmastoriskiratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita näiden matkalla ilmastoriskien ymmärtämisestä ja mittaamisesta toiminnan, organisaation ja arvoketjun muutosten toteuttamiseen. Palvelumme ovat muutakin kuin vain dataa ja analytiikkaa. Ne kattavat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvät asiat, muutoksenhallinnan ja viestinnän, työntekijöiden sitouttamisen ja palkitsemisen.

Riippumatta siitä, missä kohtaa ilmastoriskien matkalla asiakas on, autamme asiakasta ottamaan seuraavan askeleen ja rakentamaan pitkän aikavälin kestävyyttä tulevaisuutta varten.

Miten autamme hallitsemaan ilmastoriskejä

Rahoituspalvelut

Tuemme pankkeja, vakuuttajia, omistajia ja omaisuudenhoitajia fyysisten ja siirtymäriskien tunnistamisessa ja arvioinnissa sekä niihin reagoinnissa. Markkinoiden johtavia tietoja, työkaluja ja neuvoja käyttämällä on mahdollista:

 • Suorittaa ilmastostressitestauksia ja skenaarioanalyysejä eri portfolioille.
 • Asettaa ja toteuttaa strateginen reagointi ilmastonmuutokseen, mukaan lukien hiilenpoistoreitit ja ilmastoratkaisuallokaatiot.
 • Noudattaa ilmastoon liittyviä riskejä koskevia sääntely- ja ilmoitusvaatimuksia (kuten Taskforce on Climate-related Financial Disclosure – TCFD-työryhmän suosituksia).
 • Muodostaa tarkka ymmärrys sekä fyysisistä että siirtymäriskeistä ja sijoitusmahdollisuuksista.
Yritykset

Maailman suurimmat yritykset luottavat siihen, että me autamme niitä tunnistamaan niiden ilmastoriskit ja hallitsemaan riskejä ja mahdollisuuksia. Autamme yrityksiä kaikilla talouden sektoreilla:

 • Suorittamaan ilmastostressitestauksia ja skenaarioanalyysejä eri portfolioille.
 • Asettamaan ja toteuttamaan strateginen reagointi ilmastomuutokseen, mukaan lukien hiilenpoistoreitit ja ilmastoratkaisuallokaatiot.
 • Noudattamaan ilmastoon liittyviä riskejä koskevia sääntely- ja ilmoitusvaatimuksia (kuten Taskforce on Climate-related Financial Disclosure – TCFD-työryhmän suosituksia).
 • Muodostamaan tarkka ymmärrys sekä fyysisistä että siirtymäriskeistä ja sijoitusmahdollisuuksista.
Julkishallinto ja kehitys

Teemme yhteistyötä hallitusten, kehitysrahoituslaitosten ja kansalaisjärjestöjen kanssa ilmastoriskien integroimiseksi käytäntöihin, suunnitelmiin ja humanitäärisiin ohjelmiin maailmanlaajuisesti. Autamme rakentamaan kestäviä yhteisöjä seuraavilla tavoilla:

 • Siirtymäriskianalyysillä, jossa tunnistetaan ja arvioidaan systeemisiä riskejä, mukaan lukien kansallinen, alueellinen ja paikallinen julkinen talous.
 • Ilmastoriski- ja haavoittuvuusanalyysillä kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla hankkeiden valmistelun, suunnittelun tai kehitystavoitteiden tukemiseksi.
 • Katastrofiriskien rahoitus- ja riskinsiirtoratkaisuilla, mukaan lukien vakuutustuotteiden kehitys ja (jälleen)vakuutussidonnaiset arvopaperit.
 • Innovatiivisilla vakuutus- ja rahoitusmekanismeilla, jotka tukevat ekosysteemin vikasietoisuutta ja luontopohjaisia ratkaisuja.
Ilmastonmuutoksen ytimessä

WTW on keskeinen rooli taloudellisissa pyrkimyksissä siirtyä ilmaston kannalta kestävään nollatason tulevaisuuteen:

 • Vuonna 2019 WTW ja Maailman talousfoorumi perustivat Coalition for Climate Resilient Investment -järjestön, jonka tavoitteena on parantaa fyysisten ilmastoriskien hinnoittelua ja ilmastokestävyyttä investointipäätöksissä.
 • Pyrimme korjaamaan vakuutussuojan puutteita monissa kehitysmaissa. Vuonna 2016 perustimme Insurance Development Forum -foorumin edistämään tätä työtä.
 • Olemme allekirjoittaneet YK:n vastuullisten sijoitusten periaatteet, kestävän vakuutustoiminnan periaatteet ja Financial Stability Board:in sopimuksen.
 • Teemme läheistä yhteistyötä sääntelyviranomaisten ja keskuspankkien kanssa kehittääksemme ilmastostressitestausta ja -raportointia sekä ilmastoon liittyvien riskien raportointia.
 • Vuonna 2006 perustettuun WTW Research Networkiin (WRN) on investoitu 50 miljoonaa dollaria. Ilmastotyötämme kanavoidaan WRN:n kautta, ja se tukee ilmasto- ja luonnonvaaratutkimusta yhteistyössä johtavien yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Vuonna 2015 perustimme Thinking Ahead Institute (TAI) -instituutin, joka pyrkii vaikuttamaan sijoitusmaailman muutokseen.

Contact us