Skip to main content
main content, press tab to continue
Ratkaisumme

Toiminta- ja Tuotevastuuvakuutukset

Toimintavastuulla tarkoitetaan yrityksen toiminnasta aiheutuvia vahingonkorvausriskejä. Tuotevastuulla tarkoitetaan yrityksen valmistamien tai liikkeellelaskemien tuotteiden aiheuttamia vahingonkorvausriskejä.

Ota yhteyttä

Useimpien yritysten toiminta sisältää vahingonkorvausriskejä. Toiminta- ja tuotevastuuvakuutuksen tarkoituksena on antaa yritykselle taloudellista turvaa henkilö- ja esinevahinkojen varalta, jotka ovat seurausta yrityksen toiminnasta tai tuotteista.

Yritykset jotka harjoittavat liiketoimintaa useammassa maassa ovat usein muita yrityksiä enemmän alttiina vahingonkorvausriskeille. Tämä voi johtua monimutkaisista sopimusriskeistä tai esimerkiksi siitä että kohdemaan lainsäädäntö tai oikeuskäytäntö on Suomea ankarampaa. Erityisesti tämä koskee USA:ta.

Yrityksille, jotka toimivat globaalisti, on tärkeää että heidän vastuuvakuutusturvansa kattaa toimintamaiden lainsäädännön mukaisen korvausvastuun. Lisäksi vakuutusturvan tulee olla siten räätälöity kyseiselle yritykselle että se kattaa ne kaikki vakuutettavaissa olevat vahingonkorvausriskit joita yrityksen toimintaan liittyy.

Willis Towers Watsonilla on laaja osaaminen ja kokemus erilaisten vastuuriskien vakuuttamisesta, sekä Suomessa että kainsainvälisesti. Kartoitamme yhdessä asiakkaamme kanssa asiakkaan toimintaympäristöön liittyvät riskit ja huolehdimme siitä että ne tulevat vakuutetuiksi markkinoiden kattavimmilla vakuutusehdoilla kustannustehokkaasti.

Contact us