Skip to main content
main content, press tab to continue
Ratkaisumme

Ympäristövahinko ja -vastuuvakuutus

Kasvava tietoisuus ympäristöön kohdistuvista riskeistä on johtanut siihen että lainsäätäjät, tuomioistuimet, viranomaiset ja yritykset ovat enenemässä määrin kiinnittäneet huomiota ympäristöriskeihin. Ympäristöä vahingoittavaa toimintaa harjoittavat yhtiöt joutuvat entistä helpommin vastuuseen ympäristölle aiheuttamistaan vahingoista.

Ota yhteyttä

Lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus

Lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus on niin sanotusti toissijainen ja varmistaa korvaukset vahingosta silloin kun, niitä ei saada perittyä vahingon aiheuttajalta. Vakuutuksesta korvataan vain ympäristövahinkojen korvaamisesta annetussa laissa määritettyjä vahinkoja ympäristön pilaantumisesta.

Vakuuttamisvelvollisuus on niin ikään määritelty laissa ja riippuu yrityksen harjoittamasta toimialasta. Lakisääteinen vakuuttamisvelvollisuus on yhtiöillä, joiden toiminta on ympäristöluvanvaraista tai kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain mukaan luvanvaraista. Mikäli yrityksesi toimiala kuuluu lakisääteisen ympäristövahinkovakuutuksen piiriin asiantuntijamme ovat apunasi vakuutuksen hallinnoinnissa.

Vapaaehtoinen ympäristövastuuvakuutus

Yrityksen on mahdollista vakuuttaa itsensä ympäristöriskien varalta, vaikka yritys ei toimintansa puolesta kuuluisi lakisääteisen ympäristövakuutuksen piiriin. Tällöin on mahdollista suojautua riskeiltä, joita kiinteistöllä aiemmin harjoitettu toiminta on ajan saatossa aiheuttanut tai yritys itse on omalla toiminnallaan yllättäen tai ajan myötä tietämättään aiheuttanut.

Ympäristövastuuvakuutuksilla voidaan kattaa:

  • Äkillisesti tai hitaasti syntyneet ympäristövahingot
  • Oman maaperän puhdistuskustannukset
  • Ulkopuoliselle omaisuudelle tai henkilöille aiheutuvat vahingot
  • Viranomaismääräysten ja EU-direktiivin mukaiset ympäristön ennallistamiskustannukset
  • Asian selvitys- ja puolustuskustannukset.

Willis Towers Watson tarjoaa korkealaatuisia riskienhallinta- ja vakuutusmeklaripalveluja ympäristöriskien hallintaan ja vakuuttamiseen. Tavoitteena on menettelytavoilla ja ohjeistuksella estää ympäristövahinkojen syntyminen sekä vahingon jo tapahduttua minimoida vahinkojen vaikutukset. Autamme optimoimaan vakuutusturvan siten, että se kattaa yrityksen kaikki ympäristöriskit. Erityisesti kannattaa huomioida, onko kiinteistöllä aikaisemmin harjoitettu sellaista toimintaa mistä nykyinen omistaja voi joutua korvausvastuuseen. Asiantuntijamme auttavat räätälöimään vakuutusturvan sopimaan asiakkaidemme tarpeisiin.

Contact us