Перейти до основного вмісту
main content, press tab to continue
Рішення

Інвестиційні фонди потребують портфоліо, які пристосовані до їхніх цілей, є рентабельними і приносять вагомі прибутки з контрольованими ризиками. Оскільки ми — компанія з можливостями керування різними видами активів і фідуціарним мисленням, наші інвестиційні фахівці можуть допомогти нашим клієнтам інвестувати оптимальним чином, маючи ширшу місію змінити спосіб функціонування інвестиційної галузі.

Зв'яжіться з нами

Наша база клієнтів охоплює широкий спектр інвестиційних фондів включно з пенсійними фондами, страховими компаніями, суверенними фондами, державними фондами, компаніями з керування власним капіталом клієнтів, фондами пожертвувань і фундаціями. Успіх нашого бізнесу вагомо залежить від нашої здатності допомагати нашим клієнтам досягнути успіху і втримати конкурентні переваги.

Наші рішення включають:

  • Делеговане інвестування (Зовнішній директор з інвестицій): Команда розробляє рішення, які допоможуть клієнтам делегувати відповідальність за втілення стратегій щодо активів, водночас утримуючи стратегічний контроль і ухвалення рішень у сферах, де це приносить найбільше цінності. Наші рішення містять наші найкращі інвестиційні ідеї, в основі яких лежать масштабні дослідження і надійне втілення. Ми керуємо понад 119,6 млрд дол. США делегованих активів по всьому світу (станом на вересень 2018 р.), намагаючись знизити ризики і (або) підвищити прибутки. 
  • Фонди і стратегії: Ми керуємо фаховими портфоліо для наших клієнтів, застосовуючи підхід відкритої архітектури до товарів-замінників, неліквідних активів, кредитів, активів із певним прибутком та акціонерного капіталу. Ми також створили невелику кількість об'єднаних інвестиційних фондових коштів, що допомагають нашим клієнтам інвестувати в ринки капіталу й керівників, до яких може бути важко знайти альтернативний доступ або які можуть бути надто дорогими. 
  • Консультативні інвестиційні послуги: Ми консультуємо щодо головних обов'язків власників активів включно з місією й поглядами, планами з керування ризиками, розподілом активів і бюджетами для керування ризиками, створенням портфоліо і вибором сторонніх розпорядників активами. Наша команда з Дослідження керівних установ спеціалізується на знаходженні, дослідженні і моніторингу компаній з керування активами, які, як ми вважаємо, перебувають серед найкращих у світі, покриваючи широкий спектр основних і альтернативних класів активів. 

Інновації наповнюють нашу культуру. Ми прагнемо послідовно і проактивно надавати свої найкращі і найбільш інноваційні ідеї й можливості нашим клієнтам. Ці ідеї й можливості ми черпаємо зі своєї широкої світової практики і нашої спеціально виділеної для цього Групи передового мислення.

Contact us