Перейти до основного вмісту
main content, press tab to continue
Рішення

Health and Benefits

Ми у WTW використовуємо свої глибокі знання, дослідження, аналітику й ресурси по всьому спектру медичних пільг, щоб надати працедавцям стратегічні ідеї, інновації та лідерство.

Ми у WTW використовуємо свої глибокі знання, дослідження, аналітику йресурси по всьому спектру медичних пільг, щоб надати працедавцям стратегічні ідеї,інновації та лідерство. Ми допомагаємо нашим клієнтам досягнути загальноїефективності програми, фінансової ефективності та конкурентності, пропонуючиефективні, високоякісні медичні й групові пільги для їхньої організації і співробітників.

Ми допомагаємо вам зрозуміти сегменти свого персоналу і їхні особисті потреби вмедичному забезпеченні, щоб оцінити їхні бар'єри й можливості для покращення.

Наші послуги охоплюють основні проблеми, з якими стикаються працедавці всіхрозмірів для кращого забезпечення потреб співробітників:
  • стратегія і фінансове керування;
  • вартість, цінність і доступ до медичних послуг;
  • комплексний добробут;
  • вибір, персоналізація і сприйняття програм співробітниками.

Стратегія і фінансове керування

Стратегія, планування, субсидування і надання пільг мають розвиватися, щобузгоджуватися зі стратегічними цілями працедавців, потребами змінного персоналу йорганізаційними цінностями. Ми допомагаємо вам розглянути медичні пільги в контекстікомпенсаційно-соціального пакету і розробити стратегію, яка є гнучкою й сприйнятливоюдо темпу змін.

Ми вимірюємо й аналізуємо ваші медичні дані, щоб зрозуміти рівень здоров'я вашогоперсоналу й розробити правильні стратегії й ініціативи для підтримки та досягненняваших медичних цілей.

Оцініть результативність свого плану медичного страхування і в країні загалом, і включових регіонах, щоб проаналізувати можливості й визначити, де існують прогалини вцінності. Використовуючи свої провідні відносини з перевізниками й постачальниками,від розташування бізнесу до розгляду претензій і загального втілення, ми досліджуємонаявність рішень на основі ваших даних і визначаємо найкращі рішення для ваших цілей іперсоналу.

Ми також надаємо метрики, щоб ви могли стимулювати покращення результативності тавдосконалення результатів. Для багатонаціональних компаній ми забезпечуємоактуальність усього цього в глобальному контексті — надання ефективних порад ікоординації, включно з брокерськими послугами, і на глобальному рівні, і на рівніокремих країн.

Вартість, цінність і доступ до медичних послуг

Більше працедавців зосереджуються на стратегічних рішеннях з медичногозабезпечення, щоб поліпшити доступність і якість та зменшити витрати, а також створитипозитивніший досвід для пацієнтів.

Ми допомагаємо вам чіткіше закцентувати на ціннісних пропозиціях через створенняпланів, які заохочують співробітників використовувати високоякісні послуги (якість іфінансову ефективність) для максимізації цінності, яку вони отримують від своїхмедичних пільг.

Покращуйте доступ співробітників до медичного обслуговування через телемедицину,програми експертних медичних висновків та інші програми розширення медичногозабезпечення, щоб підвищити зручність, продуктивність і фінансову ефективністьрозв'язання проблем зі здоров'ям і медичного, і поведінкового характеру.Оскільки фармацевтичні пільги стають великою частиною витрат на медичнезабезпечення і працедавців, і співробітників, ми допомагаємо працедавцям вживатизаходів для обмеження витрат на спеціалізовані аптеки, зосереджуючись на наданні ймісці надання медичної допомоги, використанні й ціні.

Комплексний добробут

Ініціативи з покращення добробуту наразі становлять ядро пільгових стратегій компаній івключають чотири ключові виміри: фізичне процвітання, емоційний баланс, фінансовубезпеку й соціальну залученість. Кожний вимір є водночас і унікальним, івзаємопов'язаним з іншими. Добробут починається з окремої особи, і якщо йоговдається досягнути, він поширюється в організаційній культурі, сім'ї та ширшій спільноті.Для працедавців добробут є основою для створення кращої залученості й продуктивностіспівробітників, сприяння поліпшеним, стабільнішим бізнес-результатам — і більшомуступеню задоволення співробітників роботою і кар'єрою.

Ми допомагаємо працедавцям розширити й інтегрувати стратегію добробуту (в усіхчотирьох вимірах), яка узгоджується з вашою стратегією загальної винагороди ікультурою вашої компанії, що включає відданість лідерського складу питаннямдобробуту, інклюзивності й різноманітності.

Ми також допомагаємо вам розробляти ініціативи й робоче середовище, які найкращесприятимуть збереженню здоров'я і добробуту, а також поліпшуватимуть навігаційнупідтримку й інтеграцію в усіх вимірах добробуту.

вибір, персоналізація і сприйняття програм співробітниками.

Щоб забезпечити різні потреби співробітників, ми допомагаємо працедавцям додавативаріанти вибору і гнучкість та покращувати сприйняття співробітниками їхніх медичних ігрупових пільг. Ми починаємо з визначення бажань і потреб вашого персоналу іоцінюємо ваші поточні пільгові пропозиції, щоб установити, чи ви пропонуєте достатньоваріантів вибору, гнучкості й персоналізації. Ми також працюємо з вами, щоб оцінитинаш повний спектр добровільних пільг і послуг для покращення і підтримки вашоїзагальної стратегії.

Наша мета — допомогти вам зробити ваші медичні пільги важливим компонентом свогокомпенсаційно-соціального пакету, щоб ви могли приваблювати й утримувати потрібнихвам фахівців у складі вашого персоналу.