Ana içeriğe geç
Makaleler

Enerji ve Yenilenebilir Enerji Piyasa Değerlendirmesi

Haziran 11, 2019

Willis Towers Watson Enerji ve Yenilenebilir Enerji Piyasası Araştırmasına göre, Enerji ve yenilenebilir enerji şirketleri önemli sorunlarla karşı karşıya.
N/A
N/A

Willis Towers Watson Enerji ve Yenilenebilir Enerji Piyasası Değerlendirmesi 2019

Willis Towers Watson Enerji ve Yenilenebilir Enerji Piyasası Araştırmasına göre, Enerji ve yenilenebilir enerji şirketleri önemli sorunlarla karşı karşıya. Enerji ve Yenilenebilir Enerji alanında faaliyet gösteren şirketler risk algılarını her geçen gün daha fazla karşılaşılan sorunlara karşı geliştiriyorlar mı? Willis Towers Watson Enerji ve Yenilenebilir Enerji Piyasası Değerlendirmesi, 2019 yılında sektörü bekleyen önemli gelişmeleri ele alıyor.

İklim Değişikliği: Enerji sektörü gelecekteki zorluklarla başa çıkabilecek mi?

İklim değişikliği yaşanmaya başladı, dünyamız hızlı bir şekilde ısınmaya devam ediyor. 2015-2016 ve 2017 yılları dünya tarihinin en sıcak dönemleri olarak kayıtlara geçti. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 2018 yılına ilişkin ön sonuçları, ısınmanın devam ettiğini gösteriyor.

Bilimsel kanıtlara göre: Dünya çapında ortalama sıcaklıklar, sanayi öncesi dönemden bu yana yaklaşık 1 santigrat derece arttı. Geçtiğimiz son otuz yıl 1880’den daha sıcaktı. Sera gazı karbondioksit, metan ve azot oksit konsantrasyonları insan aktivitesiyle önemli ölçüde arttı. Dünya çapında ortalama deniz seviyesi 1870- 2000 yılları arasında yaklaşık 20 cm yükseldi ve şu anda yılda 3,2 mm oranında değişmeye devam ediyor. Bilimsel kanıtlar gösteriyor ki, dünyanın karşılaşacağı risklerin türleri ve boyutları da farklı olacak.

İklim değişikliğine bağlı riskler:
İhtiyati Düzenleme Kurumu, 2015 yılında iklim değişikliğinin sigorta sektörü üzerindeki etkisini özetleyen bir rapor yayınladı ve iklim değişikliğinin risklerini üç geniş tema açısından analiz etti:

Fiziksel Riskler: Aşırı hava ve iklim yoğunluğunun artması nedeniyle oluşan hasar, iş kaybı veya tedarik zinciri bozulmasından kaynaklanan doğrudan riskler olarak tanımlanıyor.
Fiziksel riskin değerlendirilmesi bir enerji şirketinde operasyonel riskleri anlamaya ve şiddetli etkilere hazır olmalarına yardımcı olabilir. Altyapı risklerini değerlendirmek için sigorta endüstrisi felaket modelleme teknikleri uygulanabilir veya aşırı olayları ve enerji talebindeki değişiklikleri araştırmak için IPCC tarafından öngörülen senaryolara dayalı düzeltmeler yapılabilir. Gelecekteki iklim senaryolarına bağlı muhtemel hasar miktarlarını veya finansal zararları modellemek, olası gelecek iklimlerin etkilerini daha somut hale getirmeye yardımcı olabilir.

İklim değişikliği ile ilgili fiziksel risk değerlendirmesinin zorluklarından biri, bir hava durumu olayının zaman çizelgeleri ile her ikisi de doğal iklim değişkenliği geçmişine karıştırılan uzun vadeli değişiklikler arasındaki farktır. Ancak, ortalama koşullardaki küçük değişikliklerle birlikte, muhtemel uç noktalarla karşılaşılacağını bilmek önemlidir. Elbette, daha uzun vadeli bir eğilim için tek bir olay atamak zordur, ancak tropik siklonlarda şiddetli yağışların artması veya jeneratörler için bol miktarda yakıtla sonuçlanan daha uzun ve daha şiddetli kuraklıklar gibi bazı sert hava olaylarının özellikleri incelenmesi gerekir.

Sigorta endüstrisi, iklim değişikliğini analiz etmek amacıyla felaket modeli etkinlik kataloglarının uyarlanmasını ve gelecekteki karşılaşılması olası sıcak iklimlerin canlandırılması için yöntemler geliştiriyor. Gelecekte daha olası olabilecek şiddetli taşkınlardan, kuraklıklardan ve yoğun fırtınalardan kaynaklanan etkileri tanımlamak için vaka senaryolarını da kullanabiliriz.

Geçiş Riskleri: Karbon yoğun varlıkların yeniden fiyatlandırılması, geçişi çok hızlı veya çok yavaş yapmanın fırsat maliyetleri veya optimal olmayan teknolojik çözümler seçmek gibi düşük veya sıfır karbonlu bir ekonomiye doğru ilerlemenin finansal etkileridir.
Düşük karbonlu enerji teknolojisine geçiş, pazarda farklılaşmak için somut bir fırsat. Teknoloji güneş verimliliğini arttırdığı ve diğer yenilenebilir kaynakları ön plana çıkardığı için, enerji talebi geleneksel petrol ve gaz kaynaklarına daha az bağımlı hale geldi.

Petrol ve gaz endüstrisi tarafından araştırılan kullanılmamış fosil yakıt rezervleri, yanması güvenli olan karbon miktarının beş katı. Bu bağlamda, bu yüzyılda devam eden küresel ısınmaya yol açması muhtemel olan CO2 seviyelerinin altında tutulması ve genellikle sanayi öncesi seviyelerin üstünde 1,5 santigrat olarak kabul edilen tehlikeli iklim değişikliği seviyelerinin en kötü etkilerinden kaçınmak anlamına gelir. COP21 Paris Anlaşması'nın bir parçası olarak, ülkeler düşük veya sıfır karbonlu bir ekonomiye geçiş için amaçlarını ve stratejilerini belirleyen Intended Nationally Determined Contributions (INDC) kabul etmek zorunda kaldılar.

Ülkeler, bu taahhütleri yerine getirmeye ve endüstrinin gelişmesi, gelecekteki zorluklara uyum sağlamaya bağlı olduklarını belirttiler. Ancak itici güç sadece düzenleme veya uluslararası politika olmayacak. Özel sektör de bu konuda ön plana çıkacak ve bugünün-geleceğin iklim risklerini, yatırımcıların esneklik ve sürdürülebilirliklerini daha detaylı değerlendirecekler.
İklim ısınmaya devam ederken, enerji talebimiz de artacak, tüm dünyanın Dördüncü Sanayi Devrimi'ni kucakladığı bir dönemde gittikçe artan elektrik şebekelerinin istikrarını korurken, büyüyen kent merkezlerinin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağımız konusunda da teknolojik bir zorluklarla karşılaşacağız.

Yenilenebilir enerjinin yanı sıra, artan enerji talebi de nispeten düşük karbon emisyon oranlarında enerji arzını önemli ölçüde artıracak bir çözüm olan nükleer enerji ile karşılanabilir. Daha genel bir elektriğe geçişle birlikte, bu kombinasyon karbon azaltma hedeflerine ulaşmada büyük katkı sağlayabilir. Fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı ortadan kaldırmak, şirketlerin rekabet gücünü korumak için ölçülmesi ve yönetilmesi gereken riskleri getirecektir.

Sorumluluk Riskleri: İklim değişikliğine bağlı olarak zarar veya zarara uğramış olan taraflardan kaynaklanan ve yasalarca karar verilenlerin zararını geri almak isteyen riskleri içerir. Sorumluluk riskleri, poliçelerin izin vermesi durumunda sigorta şirketlerine aktarılabilir, ancak itibar ve müteakip karşılanamayan tazminat talepleri önemli olabilir.

İklim değişikliğinin enerji sektörü üzerindeki öngörülen etkileri:

Aşırı hava koşullarında bölgesel değişiklikler:

Enerji sektörü iklim değişikliğine adapte olurken büyümekte olan kentsel yapının ve yükselen sıcaklık nedeniyle sürekli artan enerji talebi ile karşılaşacak. Söz konusu talep her bölgede aynı olmayacak ve elektrik üretim yöntemine bağlı olarak bölgesel detaylar önemli bir hal alacak. Yayınlanan Avrupa Birliği raporlarında, hidroelektrik üzerindeki etkisi özellikle vurgulanıyor: Avrupa Birliği'nin güney kesimlerinin hidroelektrik enerji üretimini %5'in üzerinde artırabileceği ve buzulların elektrik üretimini %5'in üzerinde artırabileceği tahmin ediliyor. Yağışların azalması, ısı dalgalarının yoğunluğunu ve süresinin artırması öngörülen alanlar da termik santraller üzerinde zararlı bir etki yaratacağı öngörülüyor.

Sürekli ısınan bir dünyada aşırı hava olaylarının nasıl değişeceğine dair görüşler, olayın türüne ve bireysel özelliklerine bağlı olarak değişiyor. Örneğin, Kuzey Atlantik'teki kasırgaların 1970'lerden bu yana yoğunluğunun arttığını ve küresel ısınmaya devam edebileceğini, Avrupa'yı etkileyen fırtınalarla ilgili sonuçların daha karışık olmasına rağmen daha fazla karıştığını gösteren güçlü kanıtlar var. Etki, sonucun fiziksel hasara veya arzın kesintiye uğramasına bağlı olarak, özel ilgi alanına bağlı olacak.

Enerji ve sigorta sektörleri, iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden kaçınmak, ulusal ve uluslararası karbon hedeflerini karşılamak için toplumun dönüşümünde önemli rol oynayacak. Yenilikçilik ve modelleme yeteneklerinin geliştirilmesi yoluyla yapılması gereken kararlara daha fazla güven verebiliriz.

Related content tags, list of links Makaleler Türkiye
Contact Us