Hoppa till huvudinnehåll
Lösning

Total Rewards

Relevant ersättning är avgörande för att en organisation ska kunna konkurrera om eftertraktad kompetens i dagens rörliga och digitala arbetsmarknad.

Kontakta oss

Willis Towers Watson är experter på utformning och implementering av alla komponenter i ersättningspaket till en alltmer diversifierad grupp arbetstagare. Vi erbjuder rådgivning som bygger på forskning, statistisk och analys. Oavsett om vår uppdragsgivare är HR-funktionen, företagsledningen, eller båda delarna, så kan våra kunder förlita sig på vår långa erfarenhet och gedigna expertis.

Föränderliga förutsättningar för arbete

Willis Towers Watson hjälper organisationer att identifiera de trender och hantera de utmaningar som påverkar möjligheten att attrahera och engagera rätt kompetens på såväl kort som lång sikt.

 •  Digitaliseringen möjliggör för nya arbetssätt och omdefinierar hur och var jobbet utförs och vem som får jobbet gjort.
 •  Arbetstagare på framtidens arbetsmarknad ställer nya krav på öppenhet och individanpassade lösningar. Detta innebär att arbetsgivare i allt högre grad utformar anställningserbjudandet på ett lika flexibelt och anpassat sätt som de gör med sitt kunderbjudande.
 •  Ny lagstiftning och mer gedigna regelverk driver förändringar för mer jämlik lönesättning såväl som krav på ökad mångfald och inkluderade arbetssätt.
 •  Generellt ökande konkurrens och avkastningskrav gör att organisationer upplever ökade förväntningar avseende ersättningsmodellens möjlighet att balansera kostnad och prestation.

Vi hjälper organisationer att navigera i dessa nya och föränderliga förutsättningar på den globala arbetsmarknaden.

En moderniserad ersättningsmodell

Med nya sätt att arbeta, med växlande kompetenskrav och föränderliga anställningsvillkor, skapas helt nya förutsättningar för arbete i framtiden. Det måste reflekteras i ersättningserbjudandet till alla kategorier av arbetstagare.

En väl utformad ersättningsmodell kan vara skillnaden mellan att vara konkurrenskraftig på en arbetsmarknad i förändring och att hamna på efterkälken.

Ett totalt ersättningspaket omfattar ofta fast lön, rörlig lön, pension och förmåner men det totala anställningserbjudandet inkluderar även t.ex. utbildning, arbetsmiljö och karriärutveckling.

Dessa faktorer är ofta viktiga för att attrahera och engagera de arbetstagare som behövs för framgång.

Utforma ett differentierat ersättningspaket

Följande faktorer kan bidra till att utforma ett ersättningspaket som särskiljer en organisation från konkurrenterna:

 • Tänk strategiskt

  Eftersom det krävs mer än ekonomisk kompensation för att motivera och engagera arbetstagare, bör organisationer tänka strategiskt och inkludera samtliga delar för att erbjuda ett komplett ersättningspaket – lön, förmåner, arbetsmiljö och karriärutveckling.

 • Fokusera på framtiden

  I en föränderlig värld måste organisationer fokusera på att kompetensutveckla arbetstagare på ett sätt som är relevant för deras framtida anställningsbarhet. Detta innebär kompetensutveckling för de arbetstagare vars arbetsuppgifter kommer att påverkas av automatisering och som har potential att lära sig nya färdigheter.

 • Lyssna på arbetstagarna

  Med insikter från data kan organisationer få information om vilka sorters ersättningskomponenter som är viktiga och som värderas högst bland arbetstagarna, inklusive icke anställda arbetstagare. Med analysunderlag kan man utveckla ersättningspaket som är skräddarsydda för att möta dessa behov.

  Det är också viktigt att arbetsgivare är införstådda med höjda förväntningar när det gäller rättvis lönesättning och tydlighet kring hur beslut om ersättning fattas och kommuniceras.

 • Leverera en arbetstagarupplevelse av högsta klass

  Dagens arbetstagare förväntar sig att i allt högre grad behandlas som konsumenter på arbetsplatsen. När det gäller ersättningspaket gäller det att ta del av den senaste tekniken för att kunna erbjuda fler valmöjligheter och en högre grad av flexibilitet och personanpassning.

 • Mät kostnad och påverkan

  Med tanke på den betydande investering som organisationer avsätter för kompetens, är det av yttersta vikt att ha verktyg som på ett korrekt sätt kan mäta ekonomisk lönsamhet, samt i vilken utsträckning paketen attraherar och engagerar arbetstagare.

  Organisationer som värdesätter mer djuplodande analyser kan använda verktyg som "Total Rewards Optimization" för att mäta hur stor andel som avsatts för nyckelkompetens samt för att kunna utvärdera vilka typer av investeringar som har haft störst inverkan på de anställdas attityd och beteende. Detta tillvägagångssätt bidrar till att minska risken för att investera i ineffektiva ersättningspaket.

 • Prioritera inkludering och mångfald

  För att förbli en attraktiv arbetsgivare behöver organisationer inse vikten av att utveckla ett formellt ramverk för inkludering och mångfald, så att ersättningspaket på ett bättre sätt kan möta de behov som en diversifierad personalstyrka har, och därmed främja en inkluderande kultur.

Dessa åtgärder blir vägledande i arbetet med att utveckla ett mångsidigt ersättningspaket som är konkurrenskraftigt i jakten på attraktiv arbetskraft.

Contact Us