Hoppa till huvudinnehåll

Klagomål

Eventuella anmärkningar och klagomål på våra försäkringsförmedlingstjänster ska framföras till Klagomålsansvarig, se kontaktuppgifter till höger.

Willis Towers Watson kommer att hantera eventuella klagomål enligt en fastställd policy/rutin, innebärande att framfört klagomål besvaras sakligt och korrekt, registreras, dokumenteras och hanteras skyndsamt.

Klagomål på Willis Towers Watson Sweden AB:s försäkringsförmedling kan också framföras till Disciplinnämnden för försäkringsdistribution, c/o InsureSec, Birger Jarlsgatan 55, 111 45 Stockholm, www.insuresec.se/branschreglering/disciplinnamnden, kansli@disciplinnamnden.se.


Contact Us