Skip to main content
Rešenje

Savetovanje o korporativnim rizicima

Periodi nepredvidivih kretanja zahtevaju odvažno razmišljanje, a naša grupa za analitičko savetovanje svetskog glasa preispituje ustaljene obrasce i posvećena je poboljšanju rezultata klijenata.

Kontaktirajte nas

Mi smo vrhunska grupa za savetovanje o rizicima, a svoju vodeću poziciju ostvarujemo kroz preciznu analizu koja uključuje kvantifikaciju, tehnologiju i stručna znanja iz date oblasti. Naš globalni tim je potpuno posvećen poboljšanju rezultata klijenata i oslanja se na stručna znanja tehnologa, aktuara, forenzičkih knjigovođa, inženjera i stručnjaka za odštetne zahteve i sopstvena osiguravajuća društva, koji pružaju potpuno integrisani pristup za sve vaše potrebe za konsultacijama. Naše dubinsko razumevanje potreba klijenata dopunjujemo holističkom analizom koja pruža dodatnu vrednost kroz strategiju portfelja rizika i izuzetne inovacije koje omogućavaju automatizovanje kvantifikacije rizika s ciljem osmišljavanja finansijskog pristupa za sve klijente.

Inovacije omogućavaju minimiziranje osetljivosti i poboljšanje profitabilnosti naših klijenata. Vaše poslovanje je uspešan i održiv poslovni poduhvat, ne kolekcija rizika koje je potrebno osigurati, a naš tim pronalazi mogućnosti za poboljšanje vaših rezultata.

Naša vrhunska vlasnička tehnologija omogućava nam da vas angažujemo na inovativne i izvanredne načine — identifikujući obrasce i otkrivajući sakrivene vrednosti u vašim portfeljima rizika.

Svakom angažmanu pristupamo drugačije da bismo zadovoljili individualne potrebe svakog klijenta, ali naše kompetencije uključuju:

  • Aktuarske usluge: na primer procenu izvodljivosti za sopstvena osiguravajuća društva, reviziju rezervi i savetovanje u programu lojalnosti
  • Usluge upravljanja sopstvenim osiguravajućim društvima: uključujući savetovanje o odabiru lokacije sedišta i vođenje programa za sopstvena osiguravajuća društva
  • Usluge za odštetne zahteve: rešavanje komplikovanih potraživanja, revizije prekida poslovanja itd.
  • Alternativna rešenja za prenos rizika: precizno prilagođena rešenja za finansiranje su ključni odgovor na neka od ograničenja tradicionalnih tržišta osiguranja i pružaju pristup različitim oblicima kapitala.
  • Usluge inženjeringa rizika: kontrola rizika, NatCat
  • Usluge na radnom mestu: ograničavanje troškova medicinskih usluga, ergonomija
  • Kvantifikacija i optimizacija rizika: tolerancija rizika / zadržavanje / apetit
  • Usluge za korporativni rizik: uključuju upravljanje kontinuitetom, upravljanje korporativnim rizikom
Contact us