Prejsť na hlavný obsah
Riešenie

Námorné poistenie

WTW je jedným z najstarších účastníkov na trhu námorného poistenia, kde začala pôsobiť ako poistný maklér v roku 1828. Tím Global Marine je stále na čele námorného poisťovníctva aj v súčasnosti, keďže neprestávame riešiť potreby odvetvia prostredníctvom inovatívneho rizikového poradenstva a globálnej maklérskej výnimočnosti.

Kontaktujte nás

Ponuka Global Marine

 1. Vedomosti a skúsenosti

  Strategické chápanie vášho odvetvia založené na hlbokých skúsenostiach, ktoré potvrdzuje kombinácia talentov globálneho tímu.

 2. Sila inovácie

  Znalosť námorného priemyslu a znalosť klienta podporujú inováciu, čo dokazuje naša reakcia na budúce výzvy pri obchodovaní, ako je technológia blockchain a smart kontrakty.

 3. Globálne možnosti

  Globálny tím viac ako 600 námorných odborníkov, ktorí podporujú vaše obchodné príležitosti v našich námorných centrách excelentnosti.

 4. Trhová sila

  Konkurencieschopná cenotvorba a posilnené pokrytie dosiahnuté prostredníctvom maximalizácie potenciálu globálneho trhu námorného poistenia.

 5. Analýza trhu

  Na vedomostiach založený výber trhu na základe riadenia efektivity vysporiadania, prevencie strát a reakcie na núdzové situácie, ako aj finančnej bezpečnosti.

 6. Nad rámec námorných poisťovacích transakcií

  Ako váš poradca v oblasti rizík uplatňujeme angažovaný prístup k rizikám, ktorý zahŕňa poskytovanie poradenstva o všetkých aspektoch vašich operácií a chráni ľudí a majetok pri súčasnej optimalizácií celkových nákladov na riziko.

 7. Podpora v časoch núdze

  Jasné, efektívne poradenstvo a podpora v prípade veľkej škody, ktoré poskytujú naši poradcovia pre riešenie nárokov zo škôd a interní likvidátori poistných udalostí.

 8. Vytváranie partnerstiev

  Dvojzložkové partnerstvo s vašou spoločnosťou na posilnenie vašej pozície pre najlepšiu ochranu proti rizikám s včasným výberom a voľbou najvhodnejších strategických poisťovacích partnerov bez ohľadu na globálnu polohu.

Náš tím Global Marine poskytuje personalizované miestne služby zo špecializovaných stredísk umiestnených v celej Európe, Severnej Amerike, na Strednom východe a v Ázii a podporuje klientov s globálnou stratégiou uzatvárania poistenia na získanie prístupu k výhodným podmienkam poistenia.

Tento integrovaný prístup vychádza z vedomostí získaných počas desiatok rokov, ktoré nám umožňujú ponúkať globálnu odbornosť prostredníctvom akéhokoľvek kontaktného miesta na miestnej úrovni bez ohľadu na to, kde sa môže objaviť vaše námorné riziko

Námorný priemysel vyžaduje jedinečné špecializované riešenia na riadenie rizík. Spolupracujeme s klientmi, ktorí sa špecializujú na nasledujúce oblasti:

 • Vlastníci lodí: Poistenie lode a strojov (H&M), poistenie ochrany a poistných náhrad v námornej preprave (P&I), poistenie špeciálnych rizík (zodpovednostné poistenie v námornej preprave)
 • Globálne poistenie nákladu
 • Špeciálne poistenia: Výtvarné umenie, šperky, správa hotovosti
 • Globálna ochrana aktív: Superjachty, plnokrvníky (vrátane dobytka a akvakultúr) a súkromní klienti

Nároky – podpora pre vás v kritických chvíľach

Efektívna správa poistných nárokov je konečným kritériom kvality vášho makléra:

 • Chápeme dôležitosť poskytovania jasných a efektívnych rád,
 • Sme hrdí na dobrú povesť našich interných odborníkov v oblasti námorných poistných nárokov a havarijných komisárov.
 • Naše tímy špecialistov využívajúcich globálne aj miestne skúsenosti môžu byť prítomné priamo na mieste a tak podporovať proces uplatňovania nárokov kdekoľvek na svete.
 • Pri výbere poistných partnerov prijímame rozhodnutia založené na nárokoch (nie na cene) a chápeme význam merania a riadenia výkonu našich dopravcov.
Contact Us