Skip to main content
Informacja prasowa

WTW wprowadza specjalistyczną polisę cyber dla portów i terminali

czerwiec 3, 2022

Cyber Risk Management|Marine
N/A

WARSZAWA, 3 czerwca 2022 r. — Trzy czynniki – zwiększona zależność od technologii, nasilone ryzyko cyberataków oraz luki w ochronie ubezpieczeniowej – powodują, że porty i terminale potrzebują specjalistycznej ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Naprzeciw tej potrzebie wychodzi CyNav, nowa polisa cyber dla portów i terminali oferowana przez WTW (NASDAQ: WTW), globalnego lidera w branży doradztwa, pośrednictwa oraz rozwiązań.

Polisa CyNav została opracowana z myślą o konkretnych zagrożeniach cybernetycznych, z którymi borykają się właściciele i operatorzy portów i terminali. Zapewnia elastyczną i dostosowaną do potrzeb ochronę przed stratami z tytułu przerwy w działalności, w tym spowodowanymi przez dostawców usług informatycznych, szkodami majątkowymi osób trzecich i stratami własnymi, nieprawidłowym dostarczeniem ładunku, działaniami regulacyjnymi i kosztami zarządzania kryzysowego.

Ben Abraham kierujący pionem Global Marine w WTW stwierdza „Ryzyko cybernetyczne – zarówno w wymiarze strat finansowych jak i wizerunkowych – może stanowić realne zagrożenie dla właścicieli i operatorów portów i terminali. CyNav dla portów i terminali opracowaliśmy dzięki wsłuchaniu się w wyzwania, z jakimi mierzy się ten sektor i zrozumieniu ich. To szczególne rozwiązanie w zakresie ubezpieczenia cyber, uzupełnione stworzoną przez WTW społeczność Ports And Terminals Risk Forum, jest przejawem tego, w jaki sposób nasze globalne rozeznanie w tematyce morskiej przekłada się na strategiczne rozwiązania dla całej branży.”

Glyn Thoms, szef FINEX Cyber (GB) w WTW mówi: „Ryzyko cybernetyczne ma różną skalę w zależności od sektora przemysłu. Z ogromną przyjemnością prezentujemy polisę CyNav dla portów i terminali, która ilustruje zaangażowanie WTW w dostarczanie rozwiązań zaprojektowanych z myślą o potrzebach konkretnych branż. Dzięki połączonym wysiłkom zespołów WTW ds. portów i terminali oraz ubezpieczeń od ryzyk cybernetycznych udało się nam opracować rozwiązanie, które odpowiada na zagrożenia i obawy, z jakimi borykają się obecnie porty i terminale w obliczu daleko idących zmian technologicznych i regulacyjnych w tej branży.”

Rynek ubezpieczeń cybernetycznych mierzy się aktualnie z szeregiem wyzwań, w tym w szczególności z kryzysem ransomware.”

Jakub Płócienniczak | starszy broker w Willis Towers Watson Polska

Z kolei Jakub Płócienniczak, starszy broker ubezpieczeniowy w Willis Towers Watson Polska podsumowuje: „Rynek ubezpieczeń cybernetycznych mierzy się aktualnie z szeregiem wyzwań, w tym w szczególności z kryzysem ransomware. Tym bardziej warto podkreślić sukces WTW, jakim było wdrożenie specjalistycznego programu cyber dedykowanego dla portów i terminali. Program ten został skonstruowany pod kątem zagrożeń dotyczących tej branży, i chroni przede wszystkim przed stratami z tytułu przerwy w działalności, szkodami majątkowymi osób trzecich i stratami własnymi, nieprawidłowym dostarczeniem ładunku, działaniami regulacyjnymi i kosztami zarządzania kryzysowego.”

CyNav dla portów i terminali to polisa elastyczna, dopasowująca się do potrzeb każdego klienta, łatwa do zrozumienia i zaprojektowana przez specjalistów w dziedzinie polis cyber i transportu morskiego, aby sprostać konkretnym wyzwaniom, przed którymi stoi branża. CyNav służy ochronie infrastruktury krytycznej, jaką stanowią porty i terminale, a tym samym wspiera ciągłość światowego handlu i globalnego łańcucha dostaw. Więcej o CyNav dla portów i termnali.

Contact us