Skip to main content
Informacja prasowa

Czterech na dziesięciu pracodawców planuje zwiększyć budżety na wynagrodzenia w odpowiedzi na wzrost inflacji

czerwiec 8, 2022

Płace nie nadążają za tempem wzrostu cen, mimo że liczba wolnych miejsc pracy przewyższa stopę bezrobocia
Ukupne nagrade
N/A

WARSZAWA, 8 czerwca, 2022 – W związku z wpływem inflacji na wzrost kosztów życia, czterech na dziesięciu pracodawców planuje zwiększyć budżety na wynagrodzenia pracowników – jak wynika z badania przeprowadzonego przez WTW (Willis Towers Watson, NASDAQ: WTW), globalnego lidera w branży doradztwa, pośrednictwa oraz rozwiązań.

Z badań WTW wynika, że w obliczu obecnego wzrostu inflacji, organizacje są bardziej skłonne wspierać swoich pracowników poprzez dokonywanie przeglądu wynagrodzeń częściej niż zwyczajowe raz do roku (14%), a także promują korzystanie z istniejących świadczeń (13%) (takich jak bony na opiekę nad dziećmi oraz zniżki na opiekę zdrowotną i ubezpieczenia) oraz oferują pracownikom zapomogi finansowe (13%). W sumie prawie jedna trzecia (31%) pracodawców planuje jakieś działania, aby wesprzeć pracowników w obliczu wyzwań związanych z rosnącą inflacją.

Jednak pomimo presji inflacyjnej, pracodawcy nadal są gotowi płacić, aby zapewnić sobie pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach – prawie jedna czwarta organizacji (24%) koncentruje budżety płacowe na pracownikach o szczególnie pożądanych kompetencjach. Ponadto co piąta organizacja (19%), w odpowiedzi na rosnącą inflację, szczególny nacisk kładzie na podwyżki dla osób o niższych wynagrodzeniach.

WTW przewiduje, że wpływ niskiego wzrostu płac będzie prawdopodobnie najbardziej dotkliwie odczuwany przez osoby o średnich dochodach, co oznacza, że problemu inflacji nie da się rozwiązać za pomocą jednej, uniwersalnej recepty – odpowiedzi powinny być bardziej zniuansowane.

Alasdair Wood, ekspert ds. płac w WTW mówi: „Podczas gdy w pierwszych miesiącach roku wiele firm przyjęło postawę wyczekującą, ponieważ spodziewano się, że inflacja będzie krótkotrwała, obecnie obserwujemy wzmożone działania mające na celu złagodzenie presji, zwłaszcza w odniesieniu do osób najmniej zarabiających”.

Przykłady tych działań obejmują zwiększenie budżetu na pensje, przyspieszenie podwyżek i wypłat wypracowanych wynagrodzeń, jednorazowe wyrównania i szersze zastosowanie nagród uznaniowych. Przewidujemy, że działania te upowszechnią się i zaczną przynosić większe korzyści w drugiej połowie roku. Jeśli inflacja utrzyma się na wysokim poziomie, spodziewamy się także wyższych budżetów na wynagrodzenia pod koniec roku i na początku 2023 r.

Według Krzysztofa Gugały, Dyrektora Działu Praca i Wynagrodzenia w WTW Polska, w obecnym okresie bezprecedensowego wzrostu inflacji, deklarowane przez pracodawców wzrosty budżetów wynagrodzeń nie nadążąją za wskaźnikami inflacji. Przeciętne wzrosty wynagrodzeń w Polsce zaplanowane zostały przeciętnie na 5-7% w roku 2022, czyli zdecydowanie poniżej notowanych w tych miesiącach odczytów rocznej inflacji. Jednocześnie – pierwsze zebrane deklaracje pracodawców dotyczące wzrostów budżetów na wynagrodzenia na rok 2023 uzyskują dla rynkowej mediany wartość wskaźnika podwyżek również 2,7 punktów procentowych poniżej przewidywanego na rok 2023 poziomu inflacji przez Komisję Europejską.

O badaniu

Badanie przeprowadzono wśród 573 dużych i średnich pracodawców z całej Europy w ramach konferencji 2022 European Spring Reward Conference, która odbyła się 18 maja 2022 r.

Contact us