Skip to main content

COVID-19 (koronawirus)

Pandemia COVID-19 (koronawirusa) zakłóciła codzienne życie, jakie znaliśmy, oraz wzbudziła strach i niepewność u wielu osób, stanowiąc wyzwanie dla liderów w rządzie i biznesie, aby zmniejszyć obawy i zareagować na kryzys. Rok po pandemii na horyzoncie widać już poprawę sytuacji, a szczepionki stają się dostępne dla coraz większej liczby osób każdego dnia. Jednak nadal pozostaje wiele do zrobienia, ponieważ przygotowujemy się do powrotu do bardziej normalnego trybu życia. Będziemy nadal podchodzić do szeregu kwestii związanych z pandemią i powrotem do normalności poprzez pryzmat ludzi, ryzyka i kapitału, regularnie tworząc treści w tych trzech obszarach, aby pomóc firmom lepiej zrozumieć i zarządzać kryzysem.

Ta strona będzie często aktualizowana, więc prosimy o regularne sprawdzanie jej zawartości.

Kontakt

Willis Towers Watson w PolscePrzygotowanie do świata po COVID-19

Kryzys COVID-19 spotęgował i przyspieszył transformację w kierunku bardziej globalnego i cyfrowego świata, w którym panuje powszechna niepewność i niejednoznaczność. Nawet gdy powraca większe poczucie pewności, sposób, w jaki organizacje prowadzą działania i zarządzają w tym "nowym normalnym" świecie, ma kluczowe znaczenie dla wyników biznesowych oraz ich zdolności do utrzymania konkurencyjności i pozycji na rynku.

Organizacje, które jutro odniosą sukces, muszą stworzyć odporne kultury pracy, ostrożne zarządzanie ryzykiem i szczegółowe plany ciągłości biznesowej. Jednocześnie od pracowników oczekuje się dotrzymywania kroku ewoluującemu miejscu pracy (które prawdopodobnie stanie się hybrydowe), wdrażania nowych technologii i procesów, aktualizowania swoich umiejętności i kompetencji, a także utrzymania zaangażowania i wydajności. Organizacje powinny przeanalizować swoje działania, aby określić, co zadziałało, a co nie w czasie największego kryzysu, aby usprawnić operacje, zarządzanie ryzykiem i plany ciągłości działania w celu lepszego przygotowania się na kolejny kryzys.Ochrona ludzi

Ochrona ludzi przed COVID-19 wykracza daleko poza zapobieganie chorobom. Pandemia ta ma ogromny wpływ na dobrostan pracowników. COVID-19 to nie tylko globalny kryzys zdrowotny, ale również kryzys finansowy i społeczny, który wymaga odważnych działań w celu zachowania bezpieczeństwa, zdrowia i dobrego wellbeing pracowników. Wyzwanie dla pracodawców polega na tym, jak najlepiej wspierać pracowników, aby czuli się i osiągali jak najlepsze wyniki, zarówno w pracy, jak i poza nią. Podejście ukierunkowane przede wszystkim na ludzi pozwoli zdobyć zaufanie pracowników i umożliwi organizacji rozwój w tym trudnym okresie.Zarządzanie ryzykiem

Jeśli chodzi o ryzyko, kiedy rozpoczęła się pandemia, jednym z pierwszych pytań zadawanych przez wielu było: "Czy moje ubezpieczenie pokryje straty związane z COVID-19?". Jednak w miarę jak stawało się jasne, że pandemia prawdopodobnie będzie trwać dłużej niż kilka tygodni, ekspozycje na ryzyko zmieniały się i rozwijały. Na przykład, przejście na pracę zdalną doprowadziło do gwałtownego wzrostu ryzyka cybernetycznego. A wysiłki zmierzające do opracowania szczepionki stworzyły cały szereg nowych rodzajów ryzyka, z których niektóre były oczywiste, jak w przypadku firm farmaceutycznych i dostawców usług medycznych, a inne mniej oczywiste, jak w przypadku firm zajmujących się transportem lotniczym i innych elementów łańcucha dostaw.

Zarządzanie ryzykiem wykracza jednak daleko poza ubezpieczenia. Na przykład, kiedy zachęcać współpracowników do powrotu do pracy i czy muszą oni otrzymać szczepionkę, to ważne elementy zarządzania ryzykiem.Ochrona kapitału

Kiedy rozpoczęła się pandemia COVID-19, wywarła ona głęboki wpływ na rynki kapitałowe. Ostatecznie rynki odzyskały równowagę, ale z czasem kryzys doprowadził do nowych wyzwań dla tradycyjnych zachowań rynkowych, takich jak kampania w mediach społecznościowych mająca na celu wymuszenie krótkiej sprzedaży. Co więcej, gospodarki na całym świecie znalazły się pod presją, ponieważ blokady doprowadziły do spadku PKB, a wiele rządów zdecydowało się na programy stymulacyjne, które mogą prowadzić do wzrostu zadłużenia. Ostatecznie, długoterminowy wpływ pandemii nie będzie znany przez jakiś czas. Przedsiębiorstwa powinny przyjąć perspektywę długoterminową, ale powinny być przygotowane na ciągłą zmienność rynku i dalszą niepewność gospodarczą.Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do odwiedzenia poniższych stron:

Insights

Szybki dostęp do wszystkich informacji i badań firmy Willis Towers Watson na temat COVID-19 (koronawirus). 

Contact Us