Skip to main content
Artykuł

Autozapis PPK 2023

Podpis Daniel Olejnik | styczeń 3, 2023

W pierwszym kwartale 2023 roku odbędzie się pierwszy autozapis do PPK, który stanowić będzie wyzwanie administracyjne dla wielu pracodawców. Dowiedz się kto podlega autozapisowi oraz jak się do niego przygotować.
Health and Benefits
N/A

PPK jest grupowym programem długoterminowego oszczędzania, który funkcjonuje w Polsce od prawie 4 lat. Polega na dobrowolnym gromadzeniu kapitału na poczet przyszłej emerytury, który z założenia będzie dostępny do wykorzystania po osiągnięciu przez pracownika 60 roku życia.

W pierwszym kwartale 2023 roku odbędzie się po raz pierwszy autozapis do PPK. Kolejne automatyczne zapisy będą następowały co cztery lata w tych samych terminach: 2027, 2031, 2035, itd.

Kto podlega automatycznemu zapisowi?

Każdy pracownik (18-55 lat), który złożył deklarację o rezygnacji z PPK przed końcem lutego 2023 r.

Pracownicy, którzy mieli zawartą umowę o prowadzenie PPK, a następnie zrezygnowali

Pracownicy, którzy złożyli deklarację o rezygnacji przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK w ich imieniu

Pracownicy w wieku 55 - 70 lat nadal będą mogli przystąpić do PPK na własny wniosek, natomiast pracownicy powyżej 70 roku życia nie mogą przystąpić do programu.

Obowiązki pracodawcy dotyczące autozapisu wynikające z ustawy o PPK

 1. Zaplanowanie kampanii informacyjnej z instytucją finansową – kampania informacyjna nie powinna mieć charakteru nakłaniania do rezygnacji z PPK
 2. Poinformowanie pracowników, którzy złożyli deklarację rezygnacji o automatycznym zapisie, do końca lutego 2023 roku.
 3. Naliczenie wpłat do PPK w marcu 2023 dla pracowników, którzy złożyli deklarację rezygnacji do końca lutego 2023 roku.
 4. Dokonanie wpłat w kwietniu 2023 roku dla pracowników, którzy nie złożyli deklaracji rezygnacji pomiędzy 1 a 31 marca 2023 roku

Możliwe scenariusze dot. autozapisu dla pracowników, którzy zrezygnowali z PPK

Pracownicy, którzy nie byli w PPK
(zrezygnowali przed zawarciem umowy na prowadzenie PPK)

W przypadku pracowników, którzy będą zapisywani po raz pierwszy do PPK w ramach autozapisu, należy:

 • w pierwszej kolejności zawrzeć umowę o prowadzenie PPK (w dowolnym terminie w marcu),
 • a następnie naliczyć składki od pierwszego wynagrodzenia przypadającego po dacie zawarcia umowy.

Następnie należy dokonać wpłaty do PPK w terminie od 1 do 15 dnia następnego miesiąca.

Pracownicy – byli uczestnicy PPK
(byli w PPK, zawarto w ich imieniu umowę o prowadzenie PPK, a następnie zrezygnowali)

Dla byłych uczestników PPK, którzy mieli już zawartą umowę o prowadzenie PPK, a następnie zrezygnowali z niej, wymagane jest:

 • obliczenie składek od pierwszego wynagrodzenia mającego miejsce w marcu,
 • przesłanie go do instytucji finansowej między 1 a 15 dniem następnego miesiąca (w przypadku kwietnia 2023 roku: między 1 a 17).

Pracownicy, którzy dostarczyli deklarację rezygnację w marcu 2023 roku

Pracownicy, którzy zrezygnowali z PPK w marcu 2023 roku nie powinni być uwzględniani w transferze składek do instytucji finansowej odbywającym się w kwietniu 2023 roku Jeśli pracownik miał naliczoną składkę PPK i przekazał deklarację rezygnacji do końca marca, konieczna jest korekta w celu usunięcia pracownika z listy wpłat do PPK.

Ważne daty

 • 28.02.2023
  Termin poinformowania pracowników o planowanym rozpoczęciu dokonywania wpłat do PPK od 1 kwietnia 2023 r.
 • 01.03.2023 – 31.03.2023
  Pracownicy, którzy nie chcą być zapisani do PPK mają czas na ponowne złożenie formularza rezygnacji
 • 1.04.2023
  Data, od której należy rozpocząć dokonywanie wpłat do PPK za pracowników, którzy nie złożyli deklaracji rezygnacji z PPK

Warto wiedzieć

 • Brak obowiązku udziału przedstawicieli pracowników przy autozapisie
 • Wymagana papierowa kopia deklaracji rezygnacji
 • Kampania informacyjna nie powinna mieć charakteru nakłaniania do rezygnacji z PPK
 • Ministerstwo Finansów zaktualizowało wzór deklaracji o rezygnacji z PPK. Nowy wzór obowiązuje od 19 listopada 2022 roku

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej PFR Portal PPK: www.mojeppk.pl w zakładce Pliki do pobrania.

Autor

Ekspert ds. programów emerytalnych

Related content tags, list of links Artykuł Ubezpieczenia zdrowotne i benefity pracownicze
Contact Us