Skip to main content
Rozwiązanie Solution

Affinity

Willis Towers Watson jest wiodącym dostawcą rozwiązań Affinity na świecie. Nasz model biznesowy Affinity został stworzony dla organizacji, które chcą sprzedawać ubezpieczenia jako uzupełnienie swojej podstawowej działalności biznesowej i które rozumieją, że sprzedaż ubezpieczeń nie tylko pozwala zwiększyć zyski, lecz przede wszystkim tworzy długoterminową wartość.

Dlaczego warto wybrać Willis Towers Watson w obszarze Affinity?

W przeciwieństwie do tradycyjnych programów Affinity, model Willis Towers Watson nie polega jedynie na tworzeniu produktów ubezpieczeniowych i znajdywaniu podmiotów posiadających bazy klientów, którym można sprzedać produkt. Wygrywamy dzięki zaangażowaniu klienta. Współpracujemy z klientami jako dostawcy rozwiązań, dokładnie rozumiejąc stojące przed nimi wyzwania biznesowe i przygotowując programy ubezpieczeniowe dostosowane do ich potrzeb. Tworzymy łańcuch wartości, który ostatecznie pomaga naszym klientom poprawić ich wyniki finansowe.

Nasza strategia Affinity

Nasz model Affinity składa się z czterech kluczowych komponentów, sprawnie połączonych przez naszą platformę technologiczną, które zapewniają wyjątkowe wyniki dla naszych klientów, i doskonały poziom obsługi dla klienta końcowego.

 1. 01

  Wiedza branżowa

  Nasze propozycje oparte są na naszej znajomości trendów w branży, stojących przed nią wyzwań i pojawiających się szans.

 2. 02

  Możliwości

  Nasze, oparte na analizach, podejście zapewnia sprawdzone rozwiązania, które można wdrażać na całym świecie.

 3. 03

  Strategia

  Dostępne w konkurencyjnych cenach produkty są dostosowane do branży i kanałów dystrybucji.

 4. 04

  Rozwiązania technologiczne w zakresie ubezpieczeń

  Dostarczając rozwiązania ubezpieczeniowe za pośrednictwem technologii, jesteśmy w stanie zapewnić wysokiej jakości kompleksowe usługi, które można szybko wprowadzić do sprzedaży.

 5. 05

  Wiedza branżowa

  Nasze dokładne zrozumienie trendów w branży, stojących przed nią wyzwań i pojawiających się szans umożliwia naszym ekspertom z obszaru Affinity strategiczne podejście do naszych klientów, w celu stworzenia wysoce dopasowanych rozwiązań ubezpieczeniowych dla ich klientów końcowych.

Niezależnie od położenia geograficznego, naszych klientów i miejsca, w którym prowadzą działalność, nasza rozległa wiedza na temat branż, w których działają, pozwala nam poprawiać ich wyniki finansowe poprzez sprzedaż ubezpieczeń.

Dlaczego koncentrujemy się na konkretnych branżach

Istnieje wiele branż, w których funkcjonują programy Affinity, jednak strategicznie skoncentrowaliśmy nasze zasoby, możliwości i inwestycje na czterech segmentach branżowych.

Segmenty te mają charakter globalny, wielonarodowych klientów i masową bazę klientów. Doświadczają takich trendów jak zawężone regulacje prawne, niskie zyski z podstawowej działalności i rosnąca konkurencja. Oznacza to, że podmioty działające w tych branżach powinny być zainteresowane podjęciem działań mających na celu wygenerowanie dodatkowego przychodu, np. z tytułu sprzedaży ubezpieczeń.

Contact Us