Skip to main content
Informacja prasowa

Krajobraz po COP26: Bezprecedensowy boom na energię odnawialną napędza strategie transformacji, jak wynika z danych WTW

N/A
N/A

styczeń 27, 2022

Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych zwiększa zapotrzebowanie na plany transformacji – sugeruje raport Renewable Energy Market Review autorstwa WTW

WARSZAWA, stycznia 27, 2022 — Wraz z coraz szybszym rozwojem sektora energii odnawialnej firmy nasilają starania, by przechodzić na rozwiązania niskoemisyjne. Również tempo wzrostu stwarza znaczne zapotrzebowanie na budowanie odporności wobec zmian klimatu, o czym informuje WTW (NASDAQ: WTW), globalny lider w branży doradztwa, pośrednictwa oraz rozwiązań, we właśnie opublikownym dorocznym raporcie Renewable Energy Market Review.

Raport zwraca uwagę na pewną stabilizację rynku ubezpieczeń w branży odnawialnych źródeł energii przy niskim lub średnim, jednocyfrowym wzroście cen przewidywanym w 2022 roku. Niektóre z kluczowych wyzwań, jakim musi stawić czoła rynek ubezpieczeń OZE to między innymi starzejące się aktywa, obsługa i konserwacja oraz części zamienne, ryzyko klęsk żywiołowych, doświadczenie wykonawców, zobowiązania kredytodawców, tempo zmian technologicznych oraz ryzyko zakłóceń w łańcuchach dostaw związanych z COVID-19.

Oczekuje się, że w 2022 roku ustabilizują się stawki ubezpieczeniowe na rynku energetyki odnawialnej”

Wojciech Woźnica
dyrektor ds. ubezpieczeń majątkowych i head of natural resources Willis Towers Watson Polska

Graham Knight, szef globalnego działu zasobów naturalnych w Willis Towers Watson stwierdza: „Branża energii odnawialnej przekształca się w tempie, za którym może być ciężko nadążyć. Świadczy o tym bezprecedensowy przyrost mocy instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych – nawet powyżej rekordu z zeszłego roku – jak również rosnące zainteresowanie ubezpieczycieli morską energetyką wiatrową i wodorem, gdzie dostępne są synergie w zakresie strategii środowiskowych i technologicznych. W tym niezwykle złożonym i błyskawicznie się zmieniającym otoczeniu bardzo ważne jest, by organizacje z tego sektora rozumiały, jak zarządzać nie tylko tempem wzrostu, ale również pojawiającymi się zagrożeniami, takimi jak kwestie związane z łańcuchem dostaw. W WTW, dostarczając innowacyjne rozwiązania, które mogą pomóc w ograniczeniu ryzyka, pomagamy firmom z szybko rozwijającej się branży energii odnawialnej poruszać się po tym wymagającym terenie.”

Wojciech Woźnica, dyrektor ds. ubezpieczeń majątkowych i head of natural resources Willis Towers Watson Polska, dodaje: „Oczekuje się, że w 2022 roku ustabilizują się stawki ubezpieczeniowe na rynku energetyki odnawialnej. Jednak dużym wyzwaniem dla klientów z tego, bardzo dynamicznie rozwijającego się sektora, pozostaje sprawne zarzadzanie nowymi ryzykami, na przykład ryzykiem związanym z przerwaniem łańcucha dostaw. W WTW pomagamy klientom minimalizować te nowe ryzyka, stosując innowacyjne rozwiązania”.

Related content tags, list of links Informacja prasowa
Contact Us