Skip to main content
Informacja prasowa

Nowe dane satelitarne ujawniają, że zagrożenie powodziowe dotyczy coraz większego odsetka ludności świata

Medioambiental|Insurance Consulting and Technology
Climate Risk and Resilience

sierpień 17, 2021

Przełomowa technologia oferowana przez należącą do sieci Willis Research Network firmy Cloud to Street pozwala ubezpieczycielom lepiej analizować ryzyko powodziowe i oferować nowe rodzaje ubezpieczeń od powodzi.

WARSZAWA, 17 sierpnia, 2021 — Najnowsze badania1 opublikowane przez spółkę Cloud to Street zrzeszoną w Willis Research Network, dostarczają przełomowej wiedzy na temat rosnącego zagrożenia powodziowego na świecie. Cloud to Street wykorzystuje bezpośrednie obserwacje satelitarne powodzi i udoskonala te dane geoprzestrzenne dzięki zastosowaniu uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji i innych metod zamiast modelowych szacunków, które są powszechnie stosowane w branży ubezpieczeniowej.

Badania, opublikowane jako Global Flood Database (globalna baza danych o powodziach), oferują kompleksowy obraz narażenia na powodzie na całym świecie i uzmysławiają, jak alternatywne metody analizy ryzyka powodziowego za pomocą platform takich jak Cloud to Street, pozwalają ubezpieczycielom spojrzeć na powódź w nowy, rewolucyjny sposób i lepiej zrozumieć to zjawisko. Cała baza danych jest dostępna publicznie na stronie Global-flood-database.cloudtostreet.ai.

Analiza ujawnia, że odsetek ludności świata narażonej na powodzie wzrósł od przełomu tysiącleci o 24%, czyli dziesięciokrotnie bardziej niż wcześniej przewidywali naukowcy. Jak wynika z badań, za gwałtownym wzrostem stoi rosnące narażenie i coraz większa liczba zdarzeń powodziowych.

Odkąd Cloud to Street przystąpił do Willis Research Network w 2020 r. w ramach partnerstwa podejmuje działania mające na celu rozwiązanie problemu luki ubezpieczeniowej w krajach rozwijających się, gdzie około 90% strat gospodarczych spowodowanych klęskami żywiołowymi pozostaje nieubezpieczonych, co zwiększa ryzyko dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej i spowalnia proces odbudowy po katastrofach.

Obecnie większość map powodziowych opiera się na modelowaniu, które symuluje powodzie w oparciu o dostępne dane naziemne, takie jak wysokość nad poziomem morza, wielkość opadów i czujniki naziemne. Modele te są czasochłonne i mogą mieć istotne ograniczenia, gdyż całkowicie pomijają ryzyko powodzi w regionach, które w przeszłości nie były na nie narażone. Prowadzi to do znacznej luki w zakresie ubezpieczeń powodziowych i niskiego poziomu penetracji rynku tych ubezpieczeń na całym świecie, ponieważ ochrona ubezpieczeniowa jest albo niedostępna, albo niewystarczająca.

Natomiast oferowana przez Cloud to Street globalna baza danych o powodziach opiera się na satelitarnych obserwacjach rzeczywistych powodzi z ostatnich dwóch dekad, co stanowi ogromny krok naprzód na drodze ku kompleksowemu spojrzeniu na globalne zagrożenie powodziowe. W ten sposób możliwe są dodatkowe analizy zakresu, skutków i trendów ostatnich powodzi. Stanowi to znaczny postęp w dziedzinie mapowania powodzi i jest niezbędne do uchwycenia przyspieszających zmian klimatycznych i rekordowych klęsk żywiołowych, umożliwiając jednocześnie większą penetrację rynku ubezpieczeń od powodzi na całym świecie.

Jesteśmy dumni z tego, że umożliwiamy rządom i ubezpieczycielom ochronę milionów ludzi i miliardowych aktywów, co nigdy dotąd nie było możliwe”

Bessie Schwarz | współzałożycielka i prezeska Cloud to Street

Bessie Schwarz, współzałożycielka i prezeska Cloud to Street mówi: „Powodzie uderzają w większe grupy ludzi i więcej dóbr niż jakakolwiek inna klęska spowodowana zmianami klimatycznymi. Globalna baza danych o powodziach pomoże ubezpieczycielom zrozumieć zmieniający się charakter ryzyka powodziowego i zaoferować bardziej konkurencyjną ochronę ubezpieczeniową. Jesteśmy dumni z tego, że umożliwiamy rządom i ubezpieczycielom ochronę milionów ludzi i miliardowych aktywów, co nigdy dotąd nie było możliwe.”

Centrum klimatu i odporności również tworzy innowacyjne rozwiązania parametryczne bazujące na tej szybko rozwijającej się technologii mapowania powodziowego”

Simon Young | starszy dyrektor w Centrum klimatu i odporności (Climate and Resilience Hub) Willis Towers Watson

Simon Young, starszy dyrektor w Centrum klimatu i odporności (Climate and Resilience Hub) Willis Towers Watson dodaje: „Współpraca pomiędzy Cloud to Street i Willis Research Network już teraz daje efekty przekraczające nasze oczekiwania, szczególnie w zakresie badań i rozwoju narzędzi służących lepszemu zrozumieniu zagrożenia powodziowego i łagodzeniu gospodarczych skutków powodzi dla społeczności na całym świecie. Wspólnie z naszymi pionami Willis Re oraz Alternative Risk Transfer, Centrum klimatu i odporności również tworzy innowacyjne rozwiązania parametryczne bazujące na tej szybko rozwijającej się technologii mapowania powodziowego.”

Naukowcy przyjrzeli się codziennym zdjęciom satelitarnym, aby oszacować zarówno zasięg powodzi, jak i liczbę osób dotkniętych ponad 900 dużymi zdarzeniami powodziowymi w latach 2000-2018. Stwierdzili, że bezpośrednio dotkniętych zostało od 255 do 290 milionów ludzi, a w latach 2000-2015 liczba osób mieszkających w tych zalanych lokalizacjach wzrosła o 58-86 milionów.

Pozostałe wnioski z badania:

  • Z modelu wynika, że do roku 2030 w wyniku zmian klimatycznych i demograficznych, kolejnych 25 państw dołączy do 32, które już doświadczają nasilających się powodzi.
  • Chociaż przypadki przerwania tam stanowią mniej niż 2% wszystkich powodzi, notują one największy wzrost częstości występowania (177%) w stosunku do liczby narażonej ludności.
  • Wzrost liczby ludności na terenach zalewowych spowodowany jest przenoszeniem się ludzi na obszary zagrożone powodzią oraz rozwojem gospodarczym tych regionów. Uboga ludność często nie ma wyboru i musi osiedlać się na obszarach powodziowych.
  • Prawie 90% zdarzeń powodziowych miało miejsce w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, przy czym w dużych dorzeczach (Indusu, Gangesu-Brahmaputry i Mekongu) odnotowano największą bezwzględną liczbę osób narażonych na niebezpieczeństwo oraz zwiększony odsetek ludności dotkniętej zalaniem.
  • Dane satelitarne ujawniły również wcześniej niezidentyfikowany wzrost narażenia na powodzie w południowej Azji, południowej Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie.

Oczekuje się, że baza danych będzie stanowić unikalny i wiarygodny punkt odniesienia dla branży ubezpieczeniowej w zakresie oceny ryzyka powodziowego, zarówno z perspektywy zagregowanych średnich rocznych strat, jak i pojedynczych powodzi powodujących ekstremalne straty. Może to być przydatne dla praktyk reasekuracyjnych podejmowanych przez Willis Re, obejmujących porównanie modeli, opracowanie nowego spojrzenia na ryzyko powodzi oraz testowanie efektywności różnych struktur reasekuracyjnych. Baza może być wykorzystywana również do zwiększania odporności na klęski żywiołowe i wsparcia analizy po zdarzeniu, ponieważ branża ubezpieczeniowa i rządy na całym świecie przygotowują się na duże powodzie i mierzą się z nimi.

W obliczu oczekiwanego wzrostu ryzyka powodziowego wskutek zmian demograficznych i postępującej urbanizacji, na co nałoży się tendencja wynikająca ze zmian klimatycznych, zbiór danych zapewni bieżący i istotny obraz zagrożeń w celu wsparcia działań humanitarnych i zarządzania ryzykiem.

O badaniu

Badanie przeprowadzili naukowcy Cloud to Street, globalnej platformy do monitorowania powodzi i analizy ryzyka dla zarządzających klęskami żywiołowymi i ubezpieczycieli, od maja 2020 roku należącej do Willis Research Network. Globalną bazę danych na temat powodzi, będącą najważniejszym efektem badania, współtworzyli badacze z NASA, Google Earth Outreach, Uniwersytetów Arizona, Columbia, Michigan, Kolorado, Uniwersytetu Teksańskiego w Austin oraz Waszyngtońskiego. Baza danych stanowiąca największy i najdokładniejszy istniejący zbiór danych dotyczących zaobserwowanych powodzi historycznych, ustanawia nowy standard w zakresie dostarczania obrazu rzeczywistej skali zagrożenia powodziowego.

O Cloud to Street

Cloud to Street jest wiodącym autorytetem w dziedzinie zdalnej analizy powodziowej, wykorzystującym satelity i sztuczną inteligencję do monitorowania ryzyka powodziowego i śledzenia powodzi w dowolnym miejscu na Ziemi w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Łączymy dane z ponad 15 satelitów oraz innych, niekonwencjonalnych źródeł, aby dać rządom narzędzie deklasujące dotychczasowe systemy informacji o powodziach, a ubezpieczycielom pomóc w precyzyjnym określaniu ryzyka powodziowego za pomocą nowych produktów, takich jak ubezpieczenia parametryczne.

Dlatego wiodące organizacje globalne, takie jak Światowy Program Żywnościowy ONZ i Willis Towers Watson, współpracują z nami w celu monitorowania bezpieczeństwa i chronienia 122 milionów ludzi żyjących w regionach zagrożonych powodziami. Wśród naszych inwestorów są Collaborative Fund, Lowercarbon Capital, Floating Point i Mercy Corps, co pozwala nam rozszerzyć zastosowanie technologii na jeszcze więcej zagrożonych powodzią społeczności i pomaga ubezpieczycielom objąć ochroną miliardy obecnie niechronionych aktywów na całym świecie.

O Willis Research Network

Willis Research Network (WRN) to wielokrotnie nagradzana sieć współpracy, która skupia ponad 60 partnerów ze świata nauki, kręgów akademickich, think-tanków i sektora prywatnego w celu tworzenia innowacyjnych partnerstw z branżą zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń. Sieć przyczynia się do lepszego zrozumienia i kwantyfikacji ryzyka oraz poszukiwania możliwości z korzyścią dla naszych klientów i społeczeństwa

Przypis

1 https://doi.org/10.1038/s41586-021-03695-w

Powiązane Rozwiązania

Contact Us