Skip to main content
Informacja prasowa

ESG osłabia trend spadkowy wśród największych na świecie podmiotów zarządzających aktywami

|Investments
N/A

październik 28, 2019

Tempo zmian w branży inwestycyjnej przyspiesza, pod presją działań regulacyjnych, kompresji opłat i wysokich kosztów technologii. W obliczu tych zmian, wśród zarządzających funduszami rośnie świadomość znaczenia zrównoważonego rozwoju i kultury organizacyjnej.

Global, 4 listopada 2019 r. – Aktywa zarządzane w ramach mandatów środowiskowych, społecznych i rządowych (ESG) przez 500 największych podmiotów zarządzających aktywami na świecie wzrosły o 23,3% w 2018 r., w stosunku do ogólnej liczby zarządzanych aktywów (AUM), które odnotowały spadek o 3% w porównaniu z poprzednim rokiem, zgodnie z najnowszymi badaniami Global 500 research instytutu Thinking Ahead Institute. Aktywa zarządzane zgodnie z zasadami ESG również wzrosły o 17,8% w ciągu roku.

Badanie zostało przeprowadzone we współpracy z wiodącą międzynarodową gazetą inwestycyjną Pensions & Investments.

Zrównoważony rozwój i znaczenie kultury w skutecznej praktyce organizacji inwestycyjnych były głównymi obszarami zainteresowania w 2018 r. W raporcie odnotowano, że łączenie punktów na linii między kulturą a strategią, przekonaniami i wartościami oraz wizją i misją stało się kluczowym wyzwaniem, a z drugiej strony możliwościami dla przywódców. Lepiej zdefiniowany cel, poza samym dążeniem do wzrostu i zysku, jest identyfikowany jako czynnik różnicujący w przeludnionej branży stojącej w obliczu trudnego rynku. Zainteresowanie klientów zrównoważonymi inwestycjami, w tym głosowaniem, wzrosło w 83% badanych firm.

„Zrównoważony rozwój stał się teraz zagadnieniem nieuniknionym, a rozmowy na temat zrównoważonego rozwoju przeradzają się w działanie.”

Bob Collie
Kierownik badań w instytucie Thinking Ahead Institute

Bob Collie, kierownik badań w instytucie Thinking Ahead Institute, zauważył: „Zrównoważony rozwój stał się teraz zagadnieniem nieuniknionym, a rozmowy na temat zrównoważonego rozwoju przeradzają się w działanie. Oczywiście w wielu miejscach nadal obserwujemy przepaść między słowami a czynami, jednak przepaść między czynami a ich wpływem jest o wiele ważniejsza: nasza zdolność do tworzenia bardziej zrównoważonej gospodarki pozostaje w tyle względem naszych życzeń. Najbardziej znaczące wysiłki na tym froncie to takie, które koncentrują się na wyeliminowaniu tej przepaści.

„Coraz bardziej docenia się także znaczenie kultury. Dobra kultura nie pojawia się przypadkiem, a nasza zdolność do jej oceny i przyjęcia ulega ciągłemu rozwojowi. Jest tu miejsce na poprawę”.

Badanie wykazało również, że około 242 nazw na liście globalnych 500 podmiotów zarządzających aktywami z 2008 roku nie znalazło się na liście z 2018 roku. Mimo że ostatnia dekada ubiegła w środowisku dość przychylnym dla podmiotów zarządzających aktywami, kiedy to obserwowano rosnące rynki i duże marże, większość obserwatorów oczekuje w nadchodzących latach zwiększonej presji ze względu na rosnącą działalność regulacyjną, kompresję opłat i wysokie koszty technologii. 81% podmiotów zarządzających funduszami stwierdziło, że zwiększyło zasoby angażowane w technologię i duże zbiory danych, podczas gdy 57% ankietowanych stwierdziło, że doświadczyło wzrostu poziomu nadzoru regulacyjnego.

„Regulacje ciążące na branży są przejawem braku zaufania.”

Bob Collie
Kierownik badań w instytucie Thinking Ahead Institute

Collie dodaje: „Regulacje ciążące na branży są przejawem braku zaufania. Odbudowa zaufania oznacza większe skupienie się na perspektywie długoterminowej. Bez wyraźnego poczucia celu możesz stać się jedną z 500 firm walczących o swoją przestrzeń w coraz trudniejszym otoczeniu.”

BlackRock pozostaje największym podmiotem zarządzającym aktywami w rankingach, utrzymując swoją pozycję od 2009 roku. Tymczasem Vanguard i State Street zajmują pierwsze trzy miejsca piąty rok z rzędu.

Największe na świecie podmioty zarządzające środkami pieniężnymi pod względem łącznej wartości zarządzanych aktywów, w milionach USD, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

* Dane szacunkowe
Pozycja Fundusz Rynek Łączne aktywa
1 BlackRock USA $5.975.818
2 Vanguard Group USA $4.866.611
3 State Street Global USA $2.511.297
4 Fidelity Investments USA $2.424.697
5 Allianz Group Niemcy $2.242.972
6 J.P. Morgan Chase USA $1.987.000
7 Bank of New York Mellon USA $1.722.000
8 Amundi Francja $1.714.466
9 Capital Group USA $1.677.381
10 Grupa AXA Francja $1.628.579
11 Grupa Goldman Sachs USA $1.542.000
12 Prudential Financial USA $1.377.269
13 Deutsche Bank Niemcy $1.301.633
14 Grupa Legal & General Zjednoczone Królestwo $1.288.660
15 UBS Szwajcaria $1.222.839
16 BNP Paribas Francja $1.175.816
17 Northern Trust Asset Management USA $1.069.400
18 Wellington Management USA $1.003.389
19 Wells Fargo USA $964.700
20 T. Rowe Price USA $962.300

O instytucie Thinking Ahead Institute

Thinking Ahead Institute został założony w styczniu 2015 r. i jest globalną organizacją non-profit zajmującą się badaniami i innowacjami inwestycyjnymi, złożoną z zaangażowanych właścicieli aktywów instytucjonalnych i dostawców usług, którzy działają na rzecz zmiany i poprawy branży inwestycyjnej z korzyścią dla końcowego klienta oszczędzającego swoje środki. Ma ponad 40 członków na całym świecie i wyłonił się ze spółki Thinking Ahead Group Willis Towers Watson Investments, która została założona w 2002 roku.

Contact Us