Skip to main content
Kampania

COP26: planeta w równowadze

COP26 był zapowiadany jako prawdopodobnie największa jak dotąd szansa na spowolnienie zmian klimatycznych. Jaki jest kontekst i co z niego wynika?

W listopadzie br. głowy państw, eksperci ds. polityki klimatycznej, negocjatorzy i obserwatorzy, instytucje finansujące rozwój, organizacje humanitarne, sektor prywatny i społeczeństwo obywatelskie spotkali się na 26. konferencji stron (COP) Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Jako flagowe doroczne forum ONZ poświęcone zmianom klimatycznym, na którym kraje debatują i uzgadniają wysiłki na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych poprzez redukcję gazów cieplarnianych, każda COP ma znaczenie, ale ta COP miała znaczenie większe niż wszystkie inne. COP 26, już przesunięty o rok z powodu pandemii COVID-19, miał zadecydować o tym, czy wygramy, czy przegramy wyścig o ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i uniknięcie katastrofalnego wzrostu temperatur na świecie, a także pomóc najbardziej narażonym ludziom na świecie w dostosowaniu się do skutków zmian klimatu, które już są "zablokowane" przez historyczne emisje.

COP26 miał zadecydować o tym, czy wygramy, czy przegramy wyścig o ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i uniknięcie katastrofalnego wzrostu globalnych temperatur

Paryż był gospodarzem COP21 w 2015 r. i jest obecnie pamiętany jako przełomowy moment, w którym 196 krajów zgodziło się kontynuować "wysiłki na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej".

Od tego czasu nasze zrozumienie ryzyka finansowego związanego z klimatem pogłębiło się dzięki zaleceniom Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, które obecnie stają się obowiązkowe w Wielkiej Brytanii i innych jurysdykcjach, a tempo przyspieszyło za zobowiązaniami Netto Zero ze strony krajów i firm. COVID dał nam również pewien niepożądany wgląd w to, jak ryzyko systemowe przenosi się w gospodarce, podczas gdy letnie powodzie w Nowym Jorku i Niemczech oraz pożary lasów w Kalifornii i Europie dały niektórym z najbogatszych krajów świata solidną lekcję na temat tego, co dzieje się w przypadku braku odporności na zmiany klimatyczne.

Jednak tak jak Paryż zostanie zapamiętany jako miejsce, w którym wreszcie osiągnięto konsensus w sprawie celu 1,5°C, tak Glasgow powinno zostać zapamiętane jako COP, na którym przyspieszono wdrażanie rozwiązań klimatycznych.

Współgospodarzami konferencji są Wielka Brytania i Włochy, a w ciągu dwóch tygodni od 1 listopada w Glasgow poruszone zostały cztery ważne tematy:

Cele zerowe netto

Zgodnie z porozumieniem paryskim, co pięć lat należy ponownie określić zobowiązania do redukcji emisji dwutlenku węgla, tzw. wkłady krajowe. Chociaż COP26 dał nadzieję na więcej zobowiązań, ostatni raport UNFCCC wykazał, że obecne zobowiązania stawiają nas na drodze do ocieplenia o 2,7°C, a emisje wzrosną o 16% do 2030 roku. Przyspieszenie wycofywania węgla i wprowadzenie pojazdów elektrycznych wraz z ograniczeniem wylesiania to kluczowe obszary, na których skupi się prezydencja brytyjska COP.

Adaptacja

Adaptacja jest również kluczowym elementem w uznaniu faktu, że zmian klimatycznych nie da się w pełni złagodzić i do połowy tego stulecia, nawet jeśli dziś zaprzestalibyśmy emisji, globalne ocieplenie będzie nadal wzrastać, a różnica między 1,5°C a 2°C najbardziej dotknie najsłabsze grupy społeczne na świecie.

Finansowanie działań związanych z klimatem

W 2015 r. kraje rozwinięte zobowiązały się do przeznaczenia 100 mld dolarów rocznie na pomoc krajom rozwijającym się w łagodzeniu skutków zmian klimatu i przystosowywaniu się do nich - kwota ta była niewystarczająca w każdym roku od momentu podjęcia tego zobowiązania.

Dostosowanie kapitału

Aby sfinansować przejście do gospodarki zerowej netto i odpornej na zmiany klimatu, biliony dolarów będą musiały zostać przesunięte w sposób zgodny z celem 1,5°C ustalonym w Paryżu. Sektor finansowy będzie się koncentrował na planach transformacji gospodarki realnej i instytucji finansowych, a także na dostosowaniu portfela i innych strategii inwestycyjnych do celów paryskich.

Na tych stronach nasi eksperci ds. klimatu i odporności oraz liderzy będą analizować, jak te zobowiązania na wysokim szczeblu wpływają na kraje, społeczności oraz wspierające je firmy i branże.

Glasgow, niegdyś siedziba rewolucji przemysłowej w Szkocji, teraz nadzieja na zerową emisję netto, odporność na zmiany klimatu i sprawiedliwą transformację.

Contact Us