Skip to main content
Artykuł

PPK jako fundament nowoczesnych benefitów pracowniczych

Health and Benefits|Retirement
N/A

Podpis Robert Zapotoczny | listopad 9, 2021

PPK to sposób na budowanie pozytywnego wizerunku na rynku pracy, łatwiejsze pozyskiwanie pracowników i zapewnienie ich lojalności, a także element realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu.

Dzisiejszy emeryt otrzymuje świadczenie, które stanowi ok. 60% jego ostatniego wynagrodzenia.

Edukacja finansowa, szczególnie w obszarze finansów osobistych, jest kluczem do spokojnego i bezpiecznego życia. Powinniśmy być wyposażeni w umiejętność zarządzania dochodem rozporządzalnym tak, aby poza realizacją bieżących potrzeb móc zaplanować swoją przyszłość, a przede wszystkim zapewnić sobie stabilne dochody na okres po zakończeniu aktywności zawodowej. Jest to szczególnie istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę dane ZUS dotyczące spadającej stopy zastąpienia, która bezpośrednio przekłada się na wysokość przyszłych emerytur. Według szacunków, w 2045 roku stopa ta będzie wynosiła 32%, w 2060 roku – 24,9%, a w 2080 roku – 23,1%. Dzisiejszy emeryt otrzymuje świadczenie, które stanowi ok. 60% jego ostatniego wynagrodzenia. W ciągu najbliższych kilkunastu lat ta liczba będzie stale spadać. W momencie, w którym obecny 30-latek, zarabiający średnią krajową, przejdzie na emeryturę, jego świadczenie będzie wynosiło ok. 1 tysiąca złotych (wg obecnej wartości pieniądza). Prognozy wyglądają jeszcze mniej optymistycznie w przypadku kobiet, które krócej pracują, a ponadto mają okresy bezskładkowe (urlopy macierzyńskie i wychowawcze). Dlatego tak istotne jest upowszechnianie wiedzy o tych prognozach i sposobach na zadbanie o swoją przyszłość.

Jednym ze sposobów zapewnienia sobie bezpieczeństwa finansowego na przyszłość jest uczestnictwo w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Jednym ze sposobów zapewnienia sobie bezpieczeństwa finansowego na przyszłość jest uczestnictwo w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). To program dobrowolnego, prywatnego, długoterminowego oszczędzania, dostępnego dla wszystkich osób zatrudnionych. Wpłaty są współfinansowane przez pracownika, pracodawcę oraz państwo, dzięki czemu oszczędzanie w PPK jest szybsze i efektywniejsze. Jest to program oszczędnościowy, ale to jednocześnie największy program edukacji ekonomicznej w Polsce. Każdy z nas ma możliwość pogłębiać i upowszechniać tę wiedzę ekonomiczną, by zadbać o przyszłość swoją, swojej rodziny, swoich najbliższych czy pracowników. Zachęcam, by potraktować program PPK jako projekt edukacyjny, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków, a także pomnażanie prywatnych oszczędności pracowników.

PPK również jako produkt oszczędnościowy może pochwalić się bardzo dobrymi rezultatami − mimo trudnej sytuacji gospodarczej, spowodowanej pandemią COVID-19, wyniki inwestycyjne funduszy PPK za ubiegły rok są bardzo dobre. Rzeczywista stopa zwrotu z inwestycji w PPK dla pracownika w 2020 roku wyniosła od 80 do 122%. Uczestnicy PPK zgromadzili na swoich indywidualnych rachunkach ponad 5,3 miliarda złotych ─ i liczby te stale rosną. To sprawia, że obecnie na rynku PPK nie ma sobie równych.

O wartości programu świadczy również fakt, że z pieniędzy zgromadzonych w PPK pracownik może skorzystać w każdej chwili

PPK to nowoczesne i wyjątkowo korzystne rozwiązanie, które nigdy w Polsce nie było realizowane na tak szeroką skalę. Jest to pierwszy program oszczędnościowy w miejscu pracy, umożliwiający gromadzenie dodatkowych środków na okres po zakończeniu aktywności zawodowej, który jest dostępny dla pracowników sfery budżetowej. Na prywatne oszczędności pracownika składa się również pracodawca i państwo. Program zapewnia systematyczność i wygodę oszczędzania, a uczestnictwo w PPK jest w pełni dobrowolne. O wartości programu świadczy również fakt, że z pieniędzy zgromadzonych w PPK pracownik może skorzystać w każdej chwili – pomimo docelowego przeznaczenia tych środków na wypłatę po 60. roku życia, uczestnik może dokonać zwrotu środków w każdej chwili bez konieczności podania przyczyny. Pracownik może także wypłacić środki w tzw. szczególnych sytuacjach życiowych – w przypadku poważnego zachorowania, konieczności zaciągnięcia kredytu hipotecznego czy zakupu nieruchomości. Pieniądze zgromadzone na rachunku PPK są prywatne i dziedziczne, a osoba uprawniona otrzymuje po zmarłym wszystkie środki bez żadnych potrąceń.

Pracodawcy mają do dyspozycji nowy instrument motywowania i nagradzania pracowników

Jednak PPK to nie tylko korzyści dla pracownika. Na wprowadzeniu PPK skorzystać mogą również pracodawcy. PPK to atrakcyjny benefit pracowniczy, szansa na podniesienie standardów polskiego rynku pracy oraz wyraz dbałości o bezpieczeństwo finansowe osób zatrudnionych, ponieważ wpłaty na indywidualne konta pracowników są formą podwyżki odroczonej w czasie – dużo tańszej niż podwyżka uwzględniona w umowie o pracę. Dzięki temu pracodawcy mają do dyspozycji nowy instrument motywowania i nagradzania pracowników. Co szczególnie istotne z perspektywy pracodawcy, PPK to wyraz odpowiedzialności za pracowników i ich rodziny. Ponadto jest to dodatkowe narzędzie motywacyjne dla pracowników, oparte na możliwości finansowania im wpłat do PPK aż do 4% wynagrodzenia, a tym samym dające możliwość podniesienia atrakcyjności pracodawcy na rynku pracy. Możliwość podwyższenia składki podstawowej może być dodatkowym wyróżnikiem budującym wizerunek dobrego pracodawcy, co jest szczególnie istotne w kontekście uwarunkowań rynku pracy, który obecnie ponownie coraz szybciej nabiera cech tzw. rynku pracownika.

Obserwujemy obecnie największą w historii liczbę wakatów, przekraczającą 370 tysięcy miejsc pracy. Stąd wiele wskazuje na to, że to właśnie niedobory kadrowe będą ograniczeniem dla rozwoju polskiej gospodarki. To spowoduje u wielu pracodawców konieczność poszukiwania benefitów utrzymujących kadrę na dłużej. Takim efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem mogą być właśnie Pracownicze Plany Kapitałowe, bo umożliwiają z jednej strony bardzo efektywną podwyżkę, a z drugiej – dobrze inwestowaną formę gromadzenia oszczędności przy najniższych na rynku kosztach, dostępną pracownikowi w każdej chwili. Warto również wspomnieć, że wydatki poniesione przez pracodawcę na PPK stanowią koszty uzyskania przychodu, a wpłaty pracodawcy nie stanowią podstawy naliczania składek na ZUS – są zwolnione ze składek emerytalnych i rentowych.

Dlatego PPK to nie tylko sposób na budowanie pozytywnego wizerunku na rynku pracy, łatwiejsze pozyskiwanie pracowników i zapewnienie ich lojalności, ale także element realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.MojePPK.pl.

Powiązane Rozwiązania

Contact Us