Skip to main content
Artykuł

Polscy pracodawcy zachęcają, lecz nie zmuszają do szczepień pracowników powracających do biur

N/A
N/A

Podpis Cezary Jaźnicki | listopad 2, 2021

Firmy oferują zachęty, by nakłonić do szczepień i móc realizować hybrydowy, zdalno-stacjonarny model pracy.
81%
pracodawców nie planuje wprowadzić obowiązku szczepienia jako warunku pozwalającego na powrót do pracy biurowej

Ośmiu na dziesięciu (81%) polskich pracodawców nie planuje wprowadzić obowiązku szczepienia jako warunku pozwalającego na powrót do pracy biurowej. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez globalną firmę doradczą Willis Towers Watson, zaledwie 8% pracodawców już wprowadziło lub planuje wprowadzenie takiego wymogu.

Polskie firmy są znacznie bardziej skłonne zachęcać do szczepień niż je wymuszać. 41% przeprowadziło kampanie komunikacyjne promujące szczepienia, a 12% takie kampanie planuje lub rozważa.

Niektórzy pracodawcy idą o krok dalej. Co piąty z nich (19%) zachęca do szczepień oferując gratyfikacje finansowe lub dodatkowe urlopy, a kolejnych 8% rozważa takie rozwiązania. Jednakże większość firm (59%) nie bierze pod uwagę żadnych zachęt.

Szczepienia to ważny element stopniowego powrotu do „nowej rzeczywistości” po zawirowaniach wywołanych światową pandemią. Pracodawcy jednak swoją rolę postrzegają raczej w kategoriach ewentualnego informowania pracowników, a nie wyznaczania twardych zasad.

Hybrydowy model pracy, łączący pracę z domu i w biurze, jest modelem przyszłości. Za dwa lata hybrydowo pracować może nawet co trzeci pracownik. Pandemia COVID-19 wywołała daleko idące zmiany, jednak ludzie będą potrzebowali wsparcia w tej transformacji. Model hybrydowy ma wiele zalet, ponieważ pozwala połączyć największe zalety obu środowisk pracy, jednak pracodawcy muszą zadbać o dopracowanie szczegółów i widać, że cały czas jeszcze się z tym zmagają, czekając zapewne również na ruch ze strony ustawodawcy.

Zgodnie z wynikami badania, pracodawcy przewidują, że za dwa lata zaledwie 45% pracowników będzie spędzać w biurach przynajmniej 80% swojego czasu pracy – dziś odsetek ten wynosi 35%, natomiast przed pandemią aż 88%. Za dwa lata 35% pracowników objętych będzie modelem hybrydowym, łączącym pracę zdalną i stacjonarną, natomiast 20% będzie pracować z domu przynajmniej w wymiarze 80% czasu pracy. Przed dwoma laty model hybrydowy dotyczył 8%, a praca zdalna 4% zatrudnionych.

Ok. 80% polskich pracodawców planuje umożliwić pełny powrót do biur dla chętnych pracowników do końca 2021 r. Jeśli chodzi o obowiązywanie reżimu sanitarnego w miejscach pracy, 18% ankietowanych nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat, a zdaniem 79% przestanie on obowiązywać jeszcze w tym roku. Praca zdalna jest (obok konkurencji i rynku pracownika) jednym z dwóch najważniejszych czynników zewnętrznych wpływających na decyzje pracodawców dotyczące benefitów pracowniczych. Główne obawy pracodawców odnoszące się do pracowników obejmują brak interakcji społecznych, stres, wypalenie zawodowe i problemy ze zdrowiem psychicznym.

Bazując na wynikach badania, widzimy, że celem pracodawców realizowanym poprzez program benefitów będzie poprawa wellbeingu pracowników oraz wizerunku organizacji. W najbliższych dwóch latach cele te będą realizowane dzięki zwiększeniu elastyczności programów, włączeniu wellbeingu do pakietu świadczeń oraz poprawie narzędzi i technologii wspierających pracowników w wyborze i korzystaniu z benefitów.

Pracownicy mający dostęp do elastycznych programów znacznie częściej deklarują, że benefity spełniają ich potrzeby. Z innych badań prowadzonych przez naszą firmę wynika, że 92% firm uznaje elastyczne podejście do benefitów jako warunek zachowania konkurencyjności na rynku pracy.

Autor

Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Osobowych

Related content tags, list of links Artykuł

Powiązane Rozwiązania

Contact Us