Skip to main content
Artykuł

Dlaczego warto dbać o poszerzanie i aktualizację wiedzy o PPK?

Health and Benefits|Retirement
N/A

Podpis Biuro Redakcji PFR Portal PPK | listopad 8, 2021

Wejście w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych nałożyło na pracodawców nowe obowiązki związane z wdrożeniem i obsługą programu PPK.

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania programu PPK w firmie jest przede wszystkim znajomość przepisów ustawy oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce. Szczególnie, że jak pokazuje praktyka, działy kadr i płac wciąż stają przed nowymi wyzwaniami związanymi z obsługą PPK. Chodzi tu na przykład o zmiany kadrowe, nowe składniki wynagrodzenia, zatrudnianie nowych pracowników, ponowne zatrudnienie uczestnika PPK lub zmiana jego obowiązku podlegania do ubezpieczeń.

W związku z tym, że odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań wynikających z tej ustawy leży po stronie pracodawcy, a wykonanie niektórych obowiązków zabezpieczono sankcjami karnymi(za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK lub dokonywania wpłat do PPK w terminie przewidziano karę grzywny w wysokości od 1 tys. do 1 mln złotych), warto zadbać o poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w tym zakresie.

W tym celu z pomocą pracodawcy przychodzi spółka PFR Portal PPK, do której zadań należą m.in. upowszechnianie wiedzy o programie i podejmowanie działań mających na celu zwiększenie partycypacji. Spółka realizuje te zadania prowadząc bezpłatne szkolenia dla pracowników i pracodawców oraz organizując lub uczestnicząc w konferencjach, kongresach i seminariach. Uczestnicy szkoleń otrzymują certyfikat potwierdzający ich kompetencje w zakresie obsługi PPK.

Główne obszary związane z obsługą PPK i interesujące pracodawców obejmują:

  1. obowiązki informacyjne pracodawcy względem osób nowo zatrudnionych,
  2. terminy zawierania umów o prowadzenie PPK dla osób nowo zatrudnionych, w tym ustalanie 90 dniowego okresu zatrudnienia,
  3. obniżenie wpłaty podstawowej i ustalenie wpłaty dodatkowej,
  4. obsługa deklaracji i wniosków osób zatrudnionych i uczestników PPK,
  5. korekty wpłat do PPK,
  6. raportowanie do ZUS, koszty uzyskania przychodów dla pracodawcy, zaliczka na podatek dochodowy od wpłat finansowanych przez pracodawcę.

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.MojePPK.pl.

Powiązane Rozwiązania

Contact Us