Skip to main content
Artykuł

Wpływ COVID-19 na ubezpieczenia na życie i zdrowotne

N/A
COVID 19 Coronavirus

Podpis Cezary Jaźnicki | styczeń 29, 2021

Pandemia spowodowała wiele zmian na rynku zarówno ubezpieczeń grupowych na życie, jak i rynku prywatnej opieki medycznej

Z perspektywy Willis Towers Watson, tj. brokera świadczącego usługi brokerskie dla dużych i średnich przedsiębiorstw pandemia spowodowała wiele zmian na rynku zarówno ubezpieczeń grupowych na życie, jak i rynku prywatnej opieki medycznej. Warto wymienić kilka najważniejszych z perspektywy różnych uczestników rynku oraz w podziale na ubezpieczenia na życie oraz programy medyczne.

W zakresie ubezpieczeń grupowych na życie nie zaobserwowaliśmy dotychczas wzrostu cen polis grupowych, pomimo wzrostu śmiertelności w populacji w porównaniu sprzed pandemii. Warto jednak zaznaczyć, że jako broker ubezpieczeniowy koncentrujemy się na obsłudze przedsiębiorstw. Oznacza to, że ubezpieczonymi są osoby aktywne zawodowo, które pracują w firmach przestrzegających określonych procedur sanitarnych oraz w wielu przypadkach stosujących testy medyczne dla pracowników. Ponadto, cena polisy grupowej na życie jest gwarantowana na określony czas - najczęściej roczny, a proponowane przez ubezpieczyciela warunki przedłużenia umowy ubezpieczenia grupowego na kolejny okres, w przypadku dużych przedsiębiorstw, w największym stopniu zależą od tzw. współczynnika szkodowości, w tym śmiertelności, występującego w danej konkretnej firmie, a nie w całej populacji. Inaczej mówiąc, ubezpieczyciele proponując cenę na kolejny okres ubezpieczenia, będą traktowali każdego klienta indywidualnie i naszym zdaniem ewentualna propozycja wzrostu składki winna być poparta danymi szkodowymi.

Ubezpieczyciele oferujący ubezpieczenia grupowe, w odpowiedzi na COVID, wprowadzili nowe rozwiązania technologiczne”

Cezary Jaźnicki
Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Osobowych

Ubezpieczyciele oferujący ubezpieczenia grupowe, w odpowiedzi na COVID, wprowadzili nowe rozwiązania technologiczne np. portale pozwalające na zapis pracownika do ubezpieczenia, upraszczając administrację umów przez pracodawców i dostosowując procedury do pracy zdalnej. Ponadto, ubezpieczyciele odstąpili od stosowania wyłączenia odpowiedzialności związanej z pandemią . Dotyczyło to tych nielicznych ubezpieczycieli, którzy stosowali to wyłączenie w warunkach umowy.

Z perspektywy pracowników mogliśmy zakładać, że pandemia przyczyni się do wzrostu ich zainteresowania przystąpieniem do ubezpieczeń grupowych. Mam na myśli pracowników, którzy nie korzystali do tej pory z tego benefitu, choć mieli do niego łatwy dostęp. I tu znowu, poza pojedynczymi przypadkami, nie zaobserwowaliśmy jakiegoś wzmożonego zainteresowania pracowników przystępowaniem do ubezpieczenia. Można to prawdopodobnie wiązać z niską świadomością pracowników bardziej, niż z funkcjonowaniem karencji w programach.

Schorzenia psychiczne będą jednymi z trzech najczęściej występujących schorzeń wpływających na koszty opieki medycznej w ciągu najbliższych 18 miesięcy.

W odniesieniu do programów medycznych, pandemia spowodowała gwałtowny, lecz krótkoterminowy spadek kosztów ponoszonych przez dostawców opieki medycznej w 2020 roku i związanych z mniejszą liczbą realizowanych planowych procedur. Ponieważ część z nich została odłożona w czasie, a dostawcy musieli ponieść określone nakłady związane z przystosowaniem się do pracy w okresie pandemii, przewidujemy wzrost kosztów programów medycznych w 2021 roku. Niemniej jednak, podobnie jak w przypadku ubezpieczeń grupowych na życie, dostawcy przygotowując oferty wznowieniowe dla większych firm, zatrudniających powyżej 200 osób, będą bazować na analizie szkodowości kontraktu. W 2020 przeprowadziliśmy światowe badanie wśród dostawców opieki medycznej, w którym uczestniczyło 7 dostawców z Polski. Z badania wynika, że średni wzrost kosztów opieki medycznej w 2021 roku wyniesie w Europie 5,8%. Z tego badania płyną dalsze wnioski. Przewidywany jest wzrost liczby kontraktów wieloletnich w celu ograniczenia fluktuacji kosztów pomiędzy poszczególnymi latami. Ponadto, schorzenia psychiczne będą jednymi z trzech najczęściej występujących schorzeń wpływających na koszty opieki medycznej w ciągu najbliższych 18 miesięcy.

Dostawcy wskazują na niewystarczające wykorzystanie programów prewencyjnych, co negatywnie wpływa na koszty opieki medycznej. Część działań profilaktycznych może być elementem medycyny pracy, a zatem stanowić niższy koszt dla pracodawcy w porównaniu z klasycznym benefitem, którego koszt stanowi dochód pracownika. Nowym i pilnym wyzwaniem staje się zorganizowanie, wdrożenie i zrealizowanie celowanego przeglądu stanu zdrowia pod kontem ewentualnych powikłań po covidzie. Przed COVID-19 ponad połowa ubezpieczycieli świadczyła usługi telemedycyny w ramach lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej dla ok. 10% uczestników. Aktualnie 20% badanych dostawców spodziewa się, że do końca 2021 r. będzie to około 30% uczestników.

Autor

Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Osobowych

Related content tags, list of links Artykuł Branża opieki zdrowotnej COVID-19 (koronawirus) Polska

Powiązane Rozwiązania

Contact Us