Skip to main content
Artykuł

Global Medical Trends Survey – raport trendów dostawców medycznych

Health and Benefits
N/A

Podpis Ewa Szalewicz | styczeń 7, 2021

Willis Towers Watson co roku od lipca do września prowadzi globalne badanie trendów medycznych wśród firm oferujących usługi medyczne.

W tym wydaniu chcielibyśmy z Państwem podzielić się informacjami oraz przybliżyć wyniki najnowszego badania Global Medical Trends Survey (GMTS) z którego raport został opublikowany pod koniec listopada.

Willis Towers Watson co roku od lipca do września przeprowadza globalne badanie trendów medycznych wśród firm oferujących usługi medyczne. W tym roku uczestniczyło w nim ponad 280 dostawców usług medycznych z 76 krajów w tym 7 kluczowych dostawców z Polski.

Badanie to miało na celu poznanie sytuacji na rynku medycznym np. w zakresie wzrostów kosztów czy chociażby powodów zmian tych kosztów (np. inwestycje w nowe urządzenia i technologie medyczne, nowe metody leczenia) z uwzględnieniem zmań spowodowanych pandemią.

Wzrost kosztów medycznych

Od wielu lat obserwujemy wzrosty kosztów w zakresie usług medycznych. W 2020 r we wszystkich regionach prognozowano iż pandemia może spowodować krótkoterminowy spadek kosztów ponoszonych przez dostawców opieki medycznej, chociaż by związanych z mniejszą liczbą realizowanych procedur, która była obserwowana na początku roku. Jest to jednak pozorny wniosek, ponieważ część z nich została odłożona w czasie, a wręcz sytuacja zmusiła dostawców aby ponieść znaczne nakłady inwestycyjne związane z przystosowaniem się do pracy w okresie pandemii.

Kluczowym wnioskiem przeprowadzonego przez WTW badania jest to iż średni wzrost kosztów opieki medycznej w 2021 roku wyniesie w Europie blisko 5,8%, w USA 7,1% a w skali globalnej 8,1%.

Dla Polski na 2021 rok ten współczynnik wzrostu kosztów prognozowany jest na 7,33 brutto (tj.z uwzględnieniem współczynnika inflacji).

Średni wzrost kosztów opieki medycznej według regionu

Źródło: 2021 Global Medical Trends Survey Report
  Średni wzrost kosztów
Kraj 2019 2020 2021
Globalnie 7.16 5.88 8.12
Ameryka Łacińska 10.83 8.97 13.63
Ameryka Północna 5.55 2.76 7.13
Azja i Pacyfik 7.47 6.22 8.50
Europa 5.58 4.24 5.76
Bliski Wschód/Afryka 8.65 8.66 10.01

Przykładowe rozwiązanie oparte na zastosowaniu udziału własnego - to program oparty na wdrożeniu określonej w formie procentowej wartości (np.20%) udziału własnego w kosztach opieki medycznej. Kluczowe założenia omawianego programu to:

  • zachowanie zakresu opeiki medycznej,
  • konsultacje telemedyczne bez dopłat,
  • konsultacje stacjonarne i badania diagnostyczne – pacjent pokrywa 20% kosztów świadczenia.

Przy wdrażaniu takiego rozwiązania – ogromną rolę spełnia prawidłowo funkcjonująca Infolinia, która każdorazowo wskazuje kwotę dopłaty i objaśnia zasady jej uiszczania.

Włączając rozwiązanie oparte na udziale własnym, cena pakietu medycznego średnio maleje o 30% - bez zmiany zakresu świadczeń, co w obecnym czasie epidemii jest duża korzyścią dla pracodawcy.

Wdrażanie nowych rozwiązań i konstrukcji w dotychczas funkcjonujących pakietach medycznych np. polisy refundacyjne

Polisy refundacyjne, to nowe rozwiązania funkcjonujące na rynku opieki medycznej, które nie tylko obniżają koszty pakietów, ale tez wychodzą naprzeciw najczęstszym zarzutom wobec funkcjonowania opieki medyczne tj. brak dostępu do lekarzy w oczekiwanym czasie i lokalizacji. Polisy refundacyjne to produkty, za pomocą których można skorzystać z wizyty bądź badania w dowolnie wybranej placówce oraz u dowolnie wybranego lekarza, a ubezpieczyciel zwraca poniesione koszty (częściowo bądź w całości) w zależności od posiadanego zakresu oraz warunków ubezpieczenia. Ceny wariantów ubezpieczenia zależne są od poziomu refundacji kosztów oraz zakresu świadczeń w danym pakiecie.

Natomiast niewątpliwie ważną informacją jest również to, że w najbliższych latach dostawcy medyczni prognozują dalszy wzrost kosztów. Aż 80% respondentów tj. dostawców medycznych z rejonu Europy oczekuje wzrostu kosztów usług medycznych w kolejnych latach.

Rozwój telemedycyny

Obecna edycja raportu została wzbogacona również o informacje na temat praktyk rynkowych i trendów w zakresie telemedycyny chociażby w związku z rozpowszechnieniem się tego rodzaju usług w okresie pandemii. Mimo początkowo wielu zastrzeżeń związanych z realizacją świadczeń w tej formie raport potwierdza, że telemedycyna rozwija się coraz prężniej i ten rodzaj usług medycznych pozostanie z nami na stałe.

W ciągu tych kilku miesięcy, wykorzystanie telemedycyny wśród odbiorców usług medycznych znacznie wzrosło.

telemedycyny w ramach usługi lekarza pierwszego kontaktu. Prawie jedna trzecia (31%) wskazała, że nikt nie korzystał z telemedycyny w ramach usługi lekarza pierwszego kontaktu, podczas gdy tylko 4% operatorów wskazuje że taka sytuacja utrzymuje się również dzisiaj.

że mniej niż 10% ubezpieczonych korzysta z telemedycyny w ramach usługi lekarza pierwszego kontaktu, podczas gdy 24% twierdzi, że od 10% do 19% korzysta z telemedycyny. Kolejne 10% operatorów wskazuje, że od 20% do 29% ubezpieczonych ma dostęp do lekarza pierwszego kontaktu za pośrednictwem telemedycyny.

Choroby cywilizacyjne mające największy wpływ na koszty medyczne

Kolejnym ciekawym aspektem uwzględnionym w badaniu jest kwestia chorób cywilizacyjnych. Nadal niewątpliwie w tzw. Top 3 jednostek chorobowych, mających też największy wpływ na koszty medyczne znajdują się choroby nowotworowe, choroby związane z układem naczyniowo sercowym oraz choroby układu mięśniowo szkieletowego.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż utrzymujący się stan pandemii bardzo mocno odbija się na społeczeństwie, na jego zdrowiu psychicznym. Blisko 40% dostawców usług medycznych przewiduje, że w najbliższym okresie to właśnie schorzenia psychiczne będą miały znaczący wpływ na koszty medyczne i wejdą do trójki najczęściej występujących schorzeń cywilizacyjnych.

Choroby układu pokarmowego 15%. Cukrzyca, choroby endokrynologiczne, metaboliczne 16%. Zaburzenia psychiczne i behawioralne (np. stres) 20%. Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej 41%. Choroby układu krążenia 56%. Rak/ nowotwór 80%

Z pewnością przedstawione w raporcie trendy i przewidywania dfunkcjonującychostawców będą miały odzwierciedlenie w programach medycznych, stąd chcą w sposób efektywny zarządzać programami medycznymi warto już teraz wziąć pod uwagę powyższe elementy i uwzględnić niektóre działania w polityce profilaktycznej.

Zachęcamy państwa do zapoznania się z pełnymi wynikami badania. Raport dostępny jest tutaj.

Autor

Senior Insurance Broker

Powiązane rozwiązania

Contact Us