Skip to main content
Artykuł

Wzrosty kosztów pakietów medycznych, czyli co warto wiedzieć?

Health and Benefits|Wellbeing
N/A

Podpis Monika Czerwińska , Aleksandra Głogowska , Katarzyna Jałkowska i Aleksandra Karpińska | październik 19, 2020

Obecnie szacuje się, że koszty opieki medycznej na przełomie 2020 i 2021 r. wzrosną średnio o 8%. W Europie badania przewidują wzrost składki na opiekę zdrowotną średnio o 5,7%.

Przyczyny i czynniki wzrostu kosztów pakietów medycznych

Wzrost kosztów pakietów medycznych na przestrzeni ostatnich lat utrzymywał się na podobnym poziomie. W 2020 roku w skali światowej prognozowany był na 6,8%, natomiast rok wcześniej – 6,7%. Największy wzrost, powodowany polityką zdrowotną i niestabilnością polityczną, zapowiadano w Afryce i na Bliskim Wschodzie – z 8,5% w 2019 r. do 9,3% w 2020 r. W Europie współczynnik ten wynosił jedynie 0,1%.

W Europie badania przewidują wzrost składki na opiekę zdrowotną średnio o 5,7%*.

Nieprzewidywalne czasy pandemii istotnie zmieniły czynione przez lata założenia. Obecnie szacuje się, że koszty opieki medycznej na przełomie 2020 i 2021 r. wzrosną średnio o 8%, przy czym w regionach takich, jak Ameryka Łacińska czy Bliski Wschód, mogą one pójść w górę najbardziej – średnio na poziomie nie niższym niż 13,1% i 12,2%. W Europie badania przewidują wzrost składki na opiekę zdrowotną średnio o 5,7%*.

Najczęściej wskazywane przyczyny wzrostu kosztów usług medycznych to czynniki zewnętrzne, z którymi przyszło się nam zmierzyć w trybie natychmiastowym.

Do czynników zewnętrznych, które w istotny sposób wpłynęły na koszty, zaliczamy:

 • wdrożenie nowych technologii związanych z pracą zdalną,
 • koszty sprzętu IT i wyposażenie pracowników oraz koszty przeszkolenia personelu,
 • wzrost zarobków personelu medycznego,
 • koszty inwestycji związanych z wdrożonym reżimem sanitarnym,
 • wzrost kosztów utylizacji odpadów medycznych.

Najczęściej wskazywane przez dostawców opieki medycznej przyczyny wewnętrzne to zbyt duża liczba oferowanych usług medycznych (trudna do obsłużenia w czasach pandemii) oraz wzrost kosztów leczenia psychicznego.

Najczęściej wskazywane przez dostawców opieki medycznej przyczyny wewnętrzne to zbyt duża liczba oferowanych usług medycznych (trudna do obsłużenia w czasach pandemii) oraz wzrost kosztów leczenia psychicznego

Dodatkowo dostawcy wskazywali czynniki generujące wysokie koszty, z którymi trzeba było się mierzyć:

 • brak integracji i jednolitych standardów pracy w placówkach  medycznych (podstawowych, specjalistycznych),
 • niski poziom wzajemnego zrozumienia stron.

W perspektywie najbliższych lat rynek usług medycznych spodziewa się kolejnego wzrostu cen, z uwagi na następujące kategorie usług:

 • teleporady i ich rozwój,
 • farmacja i profilaktyka – dostęp do szczepień,
 • opieka stomatologiczna,
 • leczenie behawioralne i psychiczne.

Trendy dotyczące podwyżek pakietów medycznych w Polsce

Obecnie panująca sytuacja związana z COVID-19 wpłynęła negatywnie również na koszty opieki medycznej w Polsce. Wielu polskich pracodawców doświadczyło wysokich podwyżek cen posiadanych pakietów – średnio na poziomie 9%.

Niestety, spodziewamy się dalszego wzrostu kosztów opieki zdrowotnej, wykraczającego ponad ten spowodowany pandemią. Nieuchronnie nasze społeczeństwo starzeje się, stan naszego zdrowia się pogarsza, prowadzimy siedzący tryb życia i ciągle doskwierają nam złe nawyki żywieniowe, dlatego też warto wdrażać i stosować profilaktykę zdrowotną.

Praktykowane sposoby radzenia sobie ze skutkami wzrostu kosztów pakietów medycznych

Prywatna opieka medyczna jest powszechnym benefitem dostarczanym pracownikom – pracodawcy oferują do niej dostęp już od ponad 20 lat. Obecnie ponad 80% z nich finansuje w całości lub części dostęp do usług medycznych.

Wiele przedsiębiorstw już od dawna mierzy się z podwyżkami cen pakietów medycznych. Jakie są praktykowane sposoby radzenia sobie w sytuacji nieuniknionego wzrostu ceny za usługi?

 1. 01

  Wykorzystanie przepisów prawa zwalniające zarówno pracodawcę, jak i pracownika, z kosztu ZUS, polegające na uprawnieniu pracownika do zakupu pakietów medycznych po cenach niższych niż rynkowe – tzw. osiągane korzyści materialne (sposób dotychczas praktykowany).

  Przepisem regulującym powyższe jest Rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1998 r. do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - § 2 ust. 1 pkt 26.

  Co możemy zyskać?

  Świadczenia w naturze – Usługa dostępna na podstawie zapisów regulaminu wynagradzania zakupiona po cenach niższych niż rynkowe.

  Świadczenia w naturze dla pracowników, a składki na ubezpieczenia społeczne.
  Sytuacja obecna Stan po zmianach
  Obciążenia pracodawcy:
  ZUS Brak
  Obciążenia pracownika:
  ZUS, PIT, NFZ PIT
 2. 02

  Wprowadzenie do programów medycznych Pracowniczych Programów Profilaktycznych.

 3. 03

  Zastosowanie metod współpłacenia za pakiety medyczne.

 4. 04

  Wdrażanie nowych rozwiązań i konstrukcji w dotychczas funkcjonujących pakietach medycznych np. polisy refundacyjne.

Opis kolejnych możliwych rozwiązań (pkt. 2, 3 oraz 4) zostanie zaprezentowany w kolejnej edycji artykułu.

Przypis

*Źródło: 2020 Global Medical Trends Survey Report

Autorzy

Młodszy Broker Ubezpieczeniowy

Specjalista ds. Ubezpieczeń

Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych i Benefitów

Specjalista ds. Ubezpieczeń

Powiązane Rozwiązania

Contact Us