Skip to main content

Nasze władzePoznaj nasze globalne kierownictwoCarl Hess

Prezes i Dyrektor Generalny

Carl Hess

Carl Hess jest Prezesem i Dyrektorem Generalnym Willis Towers Watson.

Przez ponad trzydzieści lat pracy w firmie Carl pełnił różne funkcje, w tym dyrektora segmentu inwestycji, ryzyka i reasekuracji, szefa regionu Ameryki Północnej oraz regionu Ameryki Północnej i Południowej, globalnego dyrektora ds. działalności inwestycyjnej oraz konsultanta działalności w zakresie programów emerytalnych.

Carl jest członkiem Stowarzyszenia Aktuariuszy oraz Konferencji Aktuariuszy Konsultantów, jak również dyplomowanym analitykiem ds. ryzyka w przedsiębiorczości. Ukończył Uniwersytet Yale, uzyskując tytuł licencjata w dziedzinie logiki.


Andrew Krasner

Dyrektor finansowy

Andrew Krasner

Andrew jest dyrektorem finansowym w Willis Towers Watson.

Wcześniej Andrew był globalnym skarbnikiem i dyrektorem ds. fuzji i przejęć w Willis Towers Watson i w ramach tej funkcji odpowiadał za operacje finansowe oraz fuzje i przejęcia, joint venture, zbycia i strategiczną działalność inwestycyjną firmy. Rozpoczął pracę w firmie w 2009 r., współpracując z działem rynków kapitałowych i doradztwa Willis po stronie klientów. W 2021 r. Andrew na krótko odszedł z Willis Towers Watson, aby pełnić funkcję dyrektora finansowego Assured Partners.

Przed dołączeniem do Willis Towers Watson Andrew pracował w Banc of America Securities (Financial Institutions Group), Deutsche Bank i PricewaterhouseCoopers. Andrew posiada tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii stosowanej i zarządzania biznesem oraz tytuł MBA z wyróżnieniem z Uniwersytetu Cornell. Jest także dyplomowanym księgowym.


Kristy Banas

Dyrektor ds. kadr

Kristy Banas photo

Kristy jest dyrektorem ds. kadr w Willis Towers Watson.

Wcześniej Kristy była globalnym doradcą ds. talentów w dziale kapitału ludzkiego i świadczeń, kierowała działem globalnych całkowitych wynagrodzeń oraz integracji kadr w WTW, pracowała jako globalny doradca ds. talentów w dziale operacji i technologii, a także pełniła różne funkcje kierownicze w obszarze kadr w Willis i XL Group.

Kristy ukończyła Uniwersytet Fairfield, uzyskując dyplom licencjata z wyróżnieniem summa cum laude w dziedzinie zarządzania biznesem. Rozpoczęła karierę w księgowości, a w 2001 r. przeszła do kadr.


Anne Donovan Bodnar

Dyrektor administracyjny

Anne Donovan Bodnar

Anne jest dyrektorem administracyjnym Willis Towers Watson, a do sierpnia 2021 r. pełni funkcję dyrektora ds. kadr.

Wcześniej, od 2010 r., Anne była dyrektorem administracyjnym w Towers Watson. Od 2001 do 2010 r. Anne była dyrektorem zarządzającym działu kadr w Towers Perrin. Wcześniej w swojej karierze pracowała na różnych stanowiskach kadrowych oraz doradczych w Towers Perrin, jak również na kilku stanowiskach w zakresie planowania strategicznego firmy, która teraz jest JPMorgan Chase.

Anne jest członkinią Międzynarodowego Forum Kobiet (International Women’s Forum), pełni funkcję powiernika Muzeum Adirondack oraz zasiada w komisji wizytacyjnej Muzeum Sztuki Smith College.

Anne posiada tytuł licencjata Smith College oraz stopień MBA z Harvard Business School.


Marco Boschetti

Dyrektor ds. programów emerytalnych – zdrowie, majątek i kariera

Marco Boschetti

Marco dołączył do Willis Towers Watson w 1988 r. Pracuje w Londynie, ale ma za sobą także czteroletni okres pracy w Nowym Jorku. Przez lata pełnił szereg funkcji kierowniczych w wielu segmentach i regionach Willis Towers Watson. Ostatnio zajmował stanowisko ds. kapitału ludzkiego i świadczeń w Wielkiej Brytanii i Europie Zachodniej. Jego poprzednie stanowiska to m.in. lider rynku w Wielkiej Brytanii, dyrektor ds. globalnych usług i rozwiązań, dyrektor ds. sprzedaży programów emerytalnych w regionie EMEA oraz dyrektor ds. globalnych fuzji i przejęć.

Marco ma duże doświadczenie w obszarze kadr na poziomie międzynarodowym (w tym w projektowaniu, wdrażaniu, obsłudze i monitorowaniu programów). Ma specjalistyczną wiedzę w kwestiach dotyczących świadczeń w wielu krajach, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii fuzji, przejęć i wydzielania podmiotów.

Marco posiada tytuł honorowy z London School of Economics i jest członkiem Brytyjskiego Instytutu i Wydziału Aktuariuszy (U.K. Institute and Faculty of Actuaries). Płynnie posługuje się językiem angielskim i włoskim.


Scott Burnett

Dyrektor handlowy
Ryzyko i pośrednictwo

Scott Burnett

Scott jest dyrektorem handlowym ds. ryzyka i pośrednictwa oraz członkiem globalnego zespołu kierowniczego Willis Towers Watson (WTW).

W ciągu ostatnich 27 lat Scott pracował zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących, w sektorze usług profesjonalnych, ryzyka i doradztwa. Jako dyrektor handlowy ds. ryzyka i pośrednictwa, zapewnia realizację priorytetów strategicznych i handlowych, takich jak operacje, transformacja, innowacje, nieorganiczny wzrost czy inwestycje organiczne. Przed objęciem obecnego stanowiska, które sprawuje w Londynie, Scott spędził 10 lat w Azji, piastując kluczowe stanowiska kierownicze, w tym dyrektora ds. Azji oraz dyrektora ds. ryzyka i pośrednictwa w Azji. Pracując w Singapurze, był odpowiedzialny za kierowanie obsługą klienta, operacjami i wzrostem przychodów WTW oraz stał na czele transformacji działalności w zakresie pośrednictwa w 15 krajach i wielu spółkach joint venture.

Przed przeprowadzką do Azji Scott spędził 15 lat w USA, gdzie kierował działalnością konsultingową dla WTW w różnych miastach oraz współpracował z innymi wiodącymi firmami konsultingowymi. Przez całą swoją międzynarodową karierę doradzał klientom z wielu sektorów w kwestiach ekspansji na rynki azjatyckie i zachodnie.

Scott posiada tytuł licencjata psychologii z wyróżnieniem z Uniwersytetu Brunel i jest dyplomowanym psychologiem oraz członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego (Chartered Psychologist and Associate Fellow of the British Psychological Society, CPsychol AFBPsS).


Alexis Faber

Dyrektor ds. operacyjnych

Alexis Faber

Alexis Faber pełni funkcję dyrektora ds. operacyjnych Willis Towers Watson. Na tym stanowisku Alexis zasiada w globalnym zespole kierowniczym i odpowiada za wspieranie krótko- i długoterminowego sukcesu firmy poprzez nadzór nad operacjami, nieruchomościami i technologią. Przed objęciem obecnego stanowiska Alexis pełniła funkcję dyrektora ds. operacyjnych w segmencie ryzyka korporacyjnego i pośrednictwa.

Alexis dołączyła do Willis Towers Watson w 2003 r. i piastowała szereg stanowisk kierowniczych wyższego szczebla w segmentach działalności specjalistycznej firmy. Wcześniej pełniła funkcję globalnego dyrektora ds. linii finansowych, gdzie kierowała zespołem ponad 800 profesjonalistów na całym świecie, pomagając w dostarczaniu specjalistycznych rozwiązań ubezpieczeniowych Willis Towers Watson organizacjom na całym świecie. Wcześniej Alexis kierowała działalnością firmy FINEX North America, która pod jej kierownictwem dokonała rekordowego wzrostu. Jej inne funkcje obejmowały stanowisko dyrektora ds. operacyjnych, praktyki specjalistyczne w Ameryce Północnej oraz lidera praktyki w Grupie ds. kontroli ryzyka i wsparcia roszczeń (Risk Control and Claims Advocacy Group, RCCA).

Doświadczenie Alexis w branży obejmuje ponad 20 lat w obszarze ubezpieczeń i usług finansowych. Przed dołączeniem do Willis Towers Watson pracowała w bankowości inwestycyjnej w Citigroup, koncentrując się na branży usług finansowych. W 2010 roku Alexis zdobyła prestiżową nagrodę Women to Watch Award przyznawaną przez Business Insurance, a pod koniec 2017 roku została uwzględniona w 35-osobowym forum liderek „Women in Insurance” magazynu Reactions Magazine.

Alexis ukończyła Williams College z tytułem licencjata ekonomii i uzyskała tytuł MBA w Columbia Business School.


Matt Furman

Główny radca prawny

Matt Furman

Matt jest głównym radcą prawnym Willis Towers Watson.

Nadzoruje funkcje z obszaru prawa, zgodności z przepisami, ryzyka, sekretariatu korporacyjnego i relacji z rządem na całym świecie i jest członkiem globalnego zespołu kierowniczego firmy.

Wcześniej Matt zajmował stanowisko głównego radcy prawnego grupy w Willis, gdzie był członkiem komitetu operacyjnego Willis. Od 2007 do 2015 r. Matt był starszym wiceprezesem, głównym radcą prawnym grupy ds. ładu korporacyjnego oraz sekretarzem korporacyjnym dla Travelers. Od 2000 do 2007 r. Matt był wiceprezesem i zastępcą głównego radcy prawnego w zespole prawników ds. finansowych i korporacyjnych w Goldman, Sachs & Co. Wcześniej pracował on w prywatnej praktyce Simpson Thacher & Bartlett w Nowym Jorku. Matt posiada dyplom licencjata z Uniwersytetu Brown oraz dyplom prawniczy z Harvard Law School, oba z wyróżnieniem magna cum laude.

Obecnie Matt jest powiernikiem Żydowskiego Seminarium Teologicznego (Jewish Theological Seminary) i przewodniczącym komisji finansowej tej instytucji. Do niedawna Matt był członkiem komitetu doradczego inwestorów przy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission), gdzie pełnił funkcję członka komitetu wykonawczego i przewodniczącego podkomitetu ds. struktury rynku. Wcześniej zasiadał w zarządzie Towarzystwa Pomocy Prawnej (Legal Aid Society) oraz w zarządzie Stowarzyszenia Alzheimera (Alzheimer’s Association). Był również adiunktem w Cardozo Law School, gdzie wykładał finanse międzynarodowe, a także członkiem komisji ds. ładu korporacyjnego przy Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.


Adam Garrard

Dyrektor globalny ds. ryzyka i pośrednictwa

Adam Garrard

Adam Garrard jest globalnym dyrektorem ds. ryzyka i pośrednictwa w Willis Towers Watson.

W latach 2016–2019 Adam był dyrektorem ds. działalności międzynarodowej Willis Towers Watson. Wcześniej Adam spędził ponad 20 lat w Willis Group, zajmując różne stanowiska wyższego szczebla na całym świecie. W latach 2012-2015 był on na stanowisku regionalnego dyrektora generalnego Willis w Azji, z siedzibą w Singapurze. Kierował strategią Willis na silnie rozwijających się rynkach w tym regionie. Przedtem piastował on stanowiska regionalnych dyrektorów generalnych w Europie kontynentalnej oraz w regionie Australii-Azji. Gdy przebywał w Azji, spędził także 18 miesięcy w Szanghaju, zakładając działalność Willis w Chinach.

Adam ma dyplom licencjata biznesu Uniwersytetu De Montfort. Przed dołączeniem do Willis Towers Watson był stażystą w SBJ Stephenson Insurance Brokers.


Julie Gebauer

Dyrektor globalny ds. zdrowia, majątku i kariery

Julie Gebauer

Julie Gebauer jest globalnym dyrektorem ds. zdrowia, majątku i kariery w Willis Towers Watson.

Wcześniej Julie kierowała segmentem kapitału ludzkiego i świadczeń w Willis Towers Watson. Na przestrzeni 35 lat swojej obecności w firmie pracowała na wielu stanowiskach kierowniczych, m.in. była kierownikiem ds. talentów i wynagrodzeń, liderem ds. regionu wschodniego USA oraz dyrektorem ds. efektywności globalnej siły roboczej i działalności w zakresie badań ankietowych pracowników. Julie uzyskała tytuł licencjata matematyki na Uniwersytecie Nebraski, gdzie została uhonorowana tytułem naukowca kanclerza. Jest ona członkiem Phi Beta Kappa oraz Członkiem Stowarzyszenia Aktuariuszy. Została wprowadzona do Akademii Kobiet Sukcesu YWCA. Jest współautorem książki pt. „Closing the Engagement Gap: How Great Companies Unlock Employee Potential for Superior Results”. Przed dołączeniem do Willis Towers Watson w 1986 r. Julie pracowała jako aktuariusz ds. programów emerytalnych w firmie Hewitt Associates.


Katherine Gehman

Dyrektor ds. marketingu

Katherine Gehman

Katherine Gehman jest dyrektorem ds. marketingu w Willis Towers Watson.

Na tym stanowisku nadzoruje zespoły ds. marki, wydarzeń, marketingu cyfrowego oraz ds. analizy rynku i klientów, a także koordynuje działania marketingowe w segmentach i regionach.

Katherine dołączyła do Willis Towers Watson w 2003 r. Wcześniej współkierowała połączonym działem marketingu i komunikacji z Pam Rollins. Zajmowała też różne stanowiska w obszarze marketingu, w tym dyrektora ds. strategii marketingowej i operacji, a także wspierała działy programów emerytalnych, inwestycji, talentów i wynagrodzeń. Ponadto współkierowała biurem integracji podczas fuzji Towers Watson oraz pracowała jako asystent specjalny dyrektora generalnego.

Katherine uzyskała tytuł licencjata na Uniwersytecie Wirginii oraz tytuł magistra administracji biznesowej z College of William & Mary.


Cecil Hemingway

Dyrektor ds. transformacji

Cecil Hemingway

Cecil jest odpowiedzialny za tworzenie wizji nowego modelu operacyjnego WTW i wprowadzanie zmian.

Wcześniej Cecil współkierował działalnością w zakresie zdrowia i świadczeń, realizując obowiązki operacyjne poza Ameryką Północną.

Cecil dorastał w RPA i rozpoczął karierę w Kwasha Lipton w 1988 r., po tym jak otrzymał tytuł magistra matematyki stosowanej na Uniwersytecie Nowojorskim. W 1998 r. dołączył do Towers Perrin, gdzie pełnił różne funkcje. Następnie, po okresie pracy u konkurencji, w 2012 r. ponownie dołączył do Towers Watson.


Luis Emilio Maurette

Dyrektor ds. sprzedaży i zarządzania klientami, ryzyka i pośrednictwa; dyrektor ds. Ameryki Łacińskiej

Luis Emilio Maurette

Luis Emilio Maurette jest dyrektorem ds. sprzedaży i zarządzania klientami, ryzyka i pośrednictwa oraz dyrektorem ds. Ameryki Łacińskiej w Willis Towers Watson.

Luis dołączył do Willis Towers Watson w październiku 2011 r. Kieruje rozwojem i innowacjami Willis Towers Watson w Ameryce Łacińskiej, a także wdrażaniem strategii zarządzania sprzedażą i klientami na potrzeby działu ryzyka korporacyjnego i pośrednictwa na poziomie globalnym. Od ponad 35 lat zajmuje stanowiska kierownicze w Ameryce Łacińskiej i ma szerokie doświadczenie w branży ubezpieczeń i usług profesjonalnych..

Przed dołączeniem do firmy Luis był liderem krajowym ds. Brazylii w Liberty Mutual. W Argentynie kierował prywatyzacją La Caja de Ahorro y Seguros (była to największa prywatyzacja w sektorze finansowym). Wcześniej zajmował krajowe stanowiska dyrektorskie w Cigna w Argentynie, Chile, Ekwadorze i Meksyku.

Luis płynnie posługuje się językiem hiszpańskim, angielskim i portugalskim. Posiada tytuł licencjata administracji biznesowej z Uniwersytetu Buenos Aires oraz dyplom zaawansowanego programu zarządzania (Advanced Management Program, AMP) z Harvard Business School.


Eric McMurray

Globalny dyrektor ds. zdrowia i świadczeń – zdrowie, majątek i kariera

Eric McMurray

Eric jest globalnym dyrektorem ds. zdrowia i świadczeń (H&B) w Willis Towers Watson.

Eric ma ponad 30-letnie doświadczenie w doradztwie i pośrednictwie, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń zdrowotnych i grupowych oraz całkowitych wynagrodzeń. Dołączył do firmy w 1995 r. i przez lata zajmował szereg stanowisk kierowniczych w segmentach i regionach. Ostatnio pełnił funkcję globalnego współdyrektora ds. zdrowia i świadczeń i był odpowiedzialny konkretnie za Amerykę Północną. Wcześniej pracował jako dyrektor ds. pośrednictwa i doradztwa w Ameryce Północnej, dyrektor zarządzający ds. rozwiązań rynkowych w obszarze realizacji świadczeń i administrowania świadczeniami, lider ds. regionu południowo-wschodniego USA, lider praktyki w obszarze zdrowia i dobrobytu oraz lider ds. sprzedaży i dyrektor ds. klientów globalnych.


John Merkovsky

Dyrektor ds. ryzyka i analityki oraz globalnej strategii dotyczącej kluczowych klientów

John Merkovsky

John jest dyrektorem ds. doradztwa w zakresie ryzyka, analityki, a także liderem ds. globalnej strategii ryzyka i pośrednictwa dotyczącej kluczowych klientów w Willis Towers Watson.

John jest globalnym dyrektorem ds. ryzyka i analityki (Risk and Analytics, R&A) od momentu utworzenia tej funkcji w 2014 r. Misją Johna jako lidera ds. badań i analityki jest modernizacja branży zarządzania ryzykiem przy wykorzystaniu zaawansowanej analityki, uczenia maszynowego i technologii w szerokim zakresie rodzajów ryzyka i dziedzin zawodowych.

John uważa, że nowoczesne podejście uczyni świat bardziej stabilnym, umożliwiając organizacjom zrozumienie ryzyka i zarządzanie nim. Aby to osiągnąć, zespół ds. badań i analityki stworzył zestaw narzędzi analitycznych umożliwiających bardziej skuteczne ograniczanie ryzyka oraz arbitraż opcji finansowania ryzyka i strategii kapitałowych. John nadzoruje wiodące rozwiązania branżowe, w tym usługi aktuarialne i analityczne, roszczenia, księgowość śledczą, ryzyko alternatywne i zarządzanie rozwiązaniami wewnętrznymi typu captive. Jego zespół prowadzi wysoce zintegrowaną działalność globalną, którą tworzy ponad 500 specjalistów z ponad 16 krajów. Według profesjonalnej opinii Johna jest to wiodący zespół doradców ds. ryzyka na świecie.

Wcześniej John pełnił funkcję inauguracyjnego dyrektora generalnego Marsh Risk Consulting i był przewodniczącym Marsh Captive Practice. Swoją karierę rozpoczął jako dyplomowany księgowy, a w 1997 r. został założycielem i wspólnikiem RGL Forensics – po tym, jak uzyskał dyplom licencjata administracji biznesowej w rachunkowości na Uniwersytecie Pace.


Anne Pullum

Dyrektor ds. Europy

Anne Pullum

Anne Pullum jest dyrektorem ds. Europy w Willis Towers Watson.

Wcześniej Anne była dyrektorem administracyjnym i dyrektorem ds. strategii w Willis Towers Watson. W ramach tej funkcji odgrywała kluczową rolę w określaniu strategii firmy, pracując we wszystkich segmentach biznesowych i obszarach funkcyjnych.

Anne dołączyła do firmy w maju 2014 r. Wcześniej pracowała w McKinsey & Company, gdzie obsługiwała klientów z branży usług finansowych i zasobów naturalnych. Wcześniej Anne prowadziła badania ekonomiczne w Greenspan Associates w Waszyngtonie i była analitykiem w dziale instrumentów kapitałowych Goldman Sachs w Londynie. Posiada tytuł magistra administracji biznesowej z INSEAD oraz tytuł licencjata ekonomii międzynarodowej ze School of Foreign Service Uniwersytetu Georgetown.


Imran Qureshi

Dyrektor ds. Ameryki Północnej

Imran Qureshi

Imran jest dyrektorem Willis Towers Watson ds. Ameryki Północnej.

W ramach tego stanowiska Imran jest odpowiedzialny za łączenie całej firmy Willis Towers Watson (WTW) z naszymi klientami oraz łączenie naszych współpracowników ze społecznościami, w których żyją i pracują.

Przedtem Imran współkierował regionem USA, a wcześniej zajmował stanowiska kierownicze w obszarze Środkowego Zachodu oraz w dziale globalnych rozwiązań usługowych. Obecnie przewodniczy radzie ds. integracji i różnorodności w Ameryce Północnej oraz zasiada w radzie WTW ds. rozwoju, która ma na celu zwiększenie wysiłków firmy w zakresie innowacji organicznych.

Imran pochodzi z Wielkiej Brytanii i posiada tytuł licencjata matematyki z Uniwersytetu Manchesteru w Wielkiej Brytanii. Obecnie jest przewodniczącym zarządu Stowarzyszenia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Chicago (Human Resources Management Association of Chicago, HRMAC) oraz powiernikiem w zarządzie niezależnej szkoły The Avery Coonley School.


Pam Rollins

Dyrektor ds. komunikacji

Pam Rollins

Pam jest dyrektorem ds. komunikacji w Willis Towers Watson.

Wcześniej Pam współkierowała połączonym działem marketingu i komunikacji razem z Katherine Gehman. Pełniła także funkcję dyrektora ds. komunikacji wewnętrznej i zarządzania zmianami, współkierowała działaniami w zakresie komunikacji i zarządzania zmianami w związku z fuzjami firm Towers Watson i Willis Towers Watson, a także pełniła różne funkcje kierownicze związane z doradztwem w zakresie komunikacji i zarządzania zmianami.

Pam rozpoczęła karierę w firmie Hewitt Associates w 1997 r., po uzyskaniu tytułu licencjata ekonomii na Uniwersytecie Michigan.


Alastair Swift

Globalny dyrektor ds. ryzyka i pośrednictwa w obszarze globalnych linii działalności oraz dyrektor generalny Willis Ltd.

Alastair Swift

Alastair Swift (Swifty) jest globalnym dyrektorem ds. ryzyka i pośrednictwa w obszarze globalnych linii działalności oraz dyrektorem generalnym Willis Ltd. (z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez organy regulacyjne) w Willis Towers Watson.

Alastair odpowiada za wszystkie podmioty zajmujące się doradztwem i pośrednictwem w zakresie ubezpieczeń specjalistycznych. Ma ponad 30 lat doświadczenia w branży pośrednictwa ubezpieczeniowego. Dodatkowo do tej funkcji zostanie także dyrektorem generalnym Willis Ltd. – podmiotu posiadającego brytyjską licencję na prowadzenie wszystkich usług pośrednictwa i doradztwa ubezpieczeniowego w Wielkiej Brytanii.

Przed objęciem obecnego stanowiska Alastair zajmował stanowisko dyrektora ds. ryzyka korporacyjnego i pośrednictwa w Wielkiej Brytanii, odpowiadając za wszystkie działania w obszarze doradztwa i pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń detalicznych i specjalistycznych w Wielkiej Brytanii. Wcześniej zajmował stanowisko dyrektora globalnego ds. transportu, dyrektora generalnego ds. globalnego plasowania w Willis Group, dyrektora generalnego ds. plasowania w Willis North America, a także dyrektora zarządzającego w Willis North America, London i Bermuda.


Pamela Thomson-Hall

Dyrektor ds. międzynarodowych

Pamela Thomson-Hall

Pamela jest dyrektorem ds. międzynarodowych w Willis Towers Watson. Odpowiada za nadzór i kierunek strategiczny działalności w ponad 60 krajach w różnych regionach czterech obszarów, które składają się na WTW International: Azji, Australii-Azji, Europy Środkowej i Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki (Asia, Australasia, Central and Eastern Europe, Middle East and Africa, CEEMEA) oraz Ameryki Łacińskiej. Wcześniej była dyrektorem ds. regionu CEEMEA oraz segmentu ryzyka i pośrednictwa w tym regionie.

Pamela, która z wykształcenia jest prawniczką, dołączyła do firmy 22 lata temu jako członkini zespołu prawnego w Wielkiej Brytanii. Utworzyła międzynarodową komórkę prawną i kierowała nią przez ponad dekadę jako międzynarodowy główny radca prawny, a następnie, w 2016 r., została dyrektorem ds. personelu i dyrektorem zarządzającym ds. międzynarodowych.

Pamela wierzy, że różnorodność ma olbrzymią siłę i jest w stanie napędzać lepsze decyzje biznesowe. Zajmuje się rozwijaniem niedostatecznie reprezentowanych talentów, przygotowując te osoby do obejmowania stanowisk kierowniczych, a jej praca w tym zakresie spotyka się z dużym uznaniem.


Gene Wickes

Dyrektor ds. realizacji świadczeń i administrowania świadczeniami
Dyrektor ds. stabilizacji działalności

Gene Wickes

Gene zajmował wiele różnych stanowisk w Willis Towers Watson i firmach istniejących wcześniej – zarówno stanowiska w regionach, jak i segmentach. Przez całą swoją karierę zawodową Gene był aktuariuszem konsultantem.

Rozpoczął pracę w Towers Perrin, a następnie przeszedł do Watson Wyatt. Był członkiem zespołów ds. fuzji zarówno podczas fuzji Towers Watson, jak i Willis Towers Watson. Gene posiada wiele dyplomów w dziedzinie matematyki i ekonomii z Uniwersytetu Brighama Younga.


Contact Us