Gå tilbake til hovedsiden
Tjeneste

Lønn og personalgoder

Relevant kompensasjon er avgjørende for at en organisasjon skal kunne konkurrere om ettertraktet kompetanse i dagens skiftende og digitale arbeidsmarked. Willis Towers Watson er eksperter på utforming og implementering av alle komponenter i kompensasjonspakker til en stadig mer mangfoldig arbeidstakergruppe. Vi tilbyr rådgivning som bygger på forskning, statistikk og analyse. Uansett om vår oppdragsgiver er HR-funksjonen, bedriftsledelsen eller begge deler så kan våre kunder stole på vår lange erfaring og omfattende ekspertise.

Kontakt oss

Endrede forutsetninger for arbeid

Willis Towers Watson hjelper organisasjoner med å identifisere de trenger og håndtere de utfordringer som på virker muligheten til å tiltrekke og engasjere riktig kompetanse på både kort og lang sikt.

 • Digitaliseringen muliggjør nye måter å arbeide på og redefinere hvordan og hvor jobben utføres og hvem som får jobben gjort.
 • Arbeidstakere på fremtidens arbeidsmarked stiller nye krav til åpenhet og individuelle løsninger. Dette innebærer at arbeidsgivere i stadig høyere grad utformer jobbtilbudet på en like fleksibel og tilpasset måte som de gjør kundetilbudet.
 • Ny lovgivning og mer omfattende regelverk driver endringer for mer rettferdig lønnsfordeling så vel som krav til mer mangfold og inkluderende måter å arbeide på.
 • Generelt økende konkurranse og krav til avkastning gjør at organisasjoner opplever øke forventninger til at kompensasjonsmodellen gjør det mulig å balansere kostnad og prestasjon.

Hvorfor Willis Towers Watson?

Vi hjelper organisasjoner å navigere i de nye og skiftende forutsetningene på det globale arbeidsmarkedet.

En modernisert kompensasjonsmodell

Men nye måter å arbeide på, med vekslende kompetansekrav og skiftende ansettelsesvilkår skapes det helt nye forutsetninger for arbeid i fremtiden. Det må reflekteres i jobbtilbud til alle kategorier arbeidstakere.

En godt utformet kompensasjonsmodell kan være forskjellen mellom å være konkurransedyktig på et arbeidsmarked i endring og å havne i bakkant.

En samlet kompensasjonspakke omfatter som oftest lønn, varierende ytelser, pensjon og goder, men det totale jobbtilbudet inkludere også f.eks. utdanning, arbeidsmiljø og karriereutvikling.

Disse faktorene er ofte like viktig for å tiltrekke og engasjere de arbeidstakere som er nødvendige for å oppnå fremgang.

Utform en differensiert kompensasjonspakke

Følgende faktorer kan bidra til å utforme en kompensasjonspakke som skiller en organisasjon fra konkurrentene:

 • Tenk strategisk: I og med at det kreves mer enn økonomisk kompensasjon for å motivere og engasjere arbeidstakere bør organisasjonen tenke strategisk og inkludere samtlige deler for å tilby en komplett kompensasjonspakke – lønn, goder, arbeidsmiljø og karriereutvikling.
 • Fokuser på fremtiden: I en verden i endring må organisasjoner fokusere på arbeidstakers kompetansebygging på en måte som er relevant for deres fremtidige ansettelsesverdi. Dette innebærer kompetanseutvikling for de arbeidstakere som har oppgaver som vil bli påvirket av automatisering og som har potensiale til å lære seg nye ferdigheter.
 • Lytt til arbeidstakerne: Med innsikt fra data kan organisasjoner få informasjon om hvilke typer kompensasjonskomponenter som er viktige og som verdsettes høyt blant arbeidstakerne, inklusive ikke ansatte arbeidstakere. Med analyseunderlag kan man utvikle kompensasjonspakker som er skreddersydde for å møte disse behovene.

  Det er også viktig at arbeidsgivere er innforståtte med økte forventninger når det gjelder rettferdig lønnsfordeling og tydelighet rundt hvordan beslutninger rundt kompensasjon fattes og kommuniseres.

 • Lever en arbeidstakeropplevelse av beste klasse: Dagens arbeidstakere forventer i stadig høyere grad å bli behandlet som konsumenter på arbeidsplassen. Når det gjelder kompensasjonspakken er det viktig å ta del i den seneste utviklingen for å kunne tilby flere valgmuligheter og økt grad av fleksibilitet og personlig tilpasning.
 • Mål kostnad og påvirkning: Med tanke på den betydelige investeringen som organisasjoner gjør i kompetanse er det svært viktig å ha verktøy som på korrekt vis kan måle økonomisk lønnsomhet, samt i hvilken utstrekning pakken tiltrekker og engasjerer arbeidstakere.

  Organisasjoner som setter pris på mer dyptpløyende analyser, kan bruke verktøy som «Total Rewards Optimization» for å måle hvor stor andel som settes til side for nøkkelkompetanse og for å kunne evaluere hvilke typer investeringer som har hatt størst innvirkning på de ansattes holdning og oppførsel. Denne tilnærmingen bidrar til å minske risikoen for å investere i ineffektive kompensasjonspakker.

 • Prioriter inkludering og mangfold: For å forbli en attraktiv arbeidsgiver er det nødvendig at organisasjoner innser viktigheten av å utvikle et formelt rammeverk for inkludering og mangfold slik at kompensasjonspakken kan møte de behov som en mangfoldig arbeidsstyrke har på en bedre måte og dermed fremme en inkluderende kultur.

Disse målinger blir veiledende i arbeidet med å utvikle en allsidig kompensasjonspakke som er konkurransekraftig i jakten på attraktiv arbeidskraft.

Contact Us