Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Persbericht

PF Henkel bijgestaan door Willis Towers Watson bij buy-out

Juli 28, 2021

Het buy-out team van Willis Towers Watson heeft Stichting Pensioenfonds Henkel Nederland B.V. bijgestaan bij de selectie voor de toekomstige uitvoerder.
N/A
N/A

AMSTERDAM, Juli 28, 2021 — Het buy-out team van Willis Towers Watson onder leiding van Paul Kullen en Wilmer Lodder heeft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Henkel Nederland B.V. bijgestaan bij de selectie voor de toekomstige uitvoerder. Na een vlot en gedegen selectieproces neemt vanaf 1 juli 2021 Nationale-Nederlanden de pensioenverplichtingen over. (Zie ook het NN persbericht).

Vorig jaar stond Stichting Pensioenfonds Henkel Nederland B.V. op het punt te liquideren. Het bestuur wilde toen al stoppen en de pensioenen verhuizen naar een verzekeraar middels een buy-out. Door de bewegingen op de financiële markten als gevolg van COVID-19 is dit vorig jaar niet gelukt, maar sinds begin dit jaar staat het pensioenfonds er financieel weer goed voor en is er opnieuw contact gezocht met het buy-out team van Willis Towers Watson. Paul Kullen en Wilmer Lodder hebben als ‘makelaar’ bemiddeld bij de selectie in nauwe samenwerking met het bestuur, de sponsor, de ondernemingsraad en het verantwoordingsorgaan. Ook andere toekomstvarianten zijn onderzocht. Het bestuur heeft daar een zorgvuldige afweging in gemaakt. Daarbij is uiteraard gekeken naar de belangen van alle deelnemers en overige belanghebbenden. De keuze voor Nationale Nederlanden is volgens Pierre Akkermans, voorzitter van Stichting Pensioenfonds Henkel Nederland B.V., is in het volste vertrouwen genomen na een zorgvuldig selectieproces. Bij de overdracht is de indexatieachterstand vanaf 2012 in één keer volledig hersteld en heeft het pensioenfonds een onvoorwaardelijke vaste indexatie voor de toekomst kunnen realiseren.

De overeenkomst heeft betrekking op circa 750 deelnemers, (oud)-werknemers, van Henkel. Het over te dragen pensioenvermogen van deze ‘buy-out’ bedraagt circa EUR 125 miljoen.

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) moet de plannen nog officieel goedkeuren. Zodra DNB groen licht heeft gegeven, is de verhuizing van naar Nationale-Nederlanden definitief. Ook de pensioenadministratie van AZL gaat dan naar Nationale-Nederlanden. Daarmee is deze collectieve waardeoverdracht dan afgerond. In de loop van 2022 houdt het fonds dan echt op te bestaan.

Het besluit van PF Henkel past in een markttrend die we sinds begin dit jaar waarnemen. Door de gestegen dekkingsgraden is het voor pensioenfondsen aantrekkelijk geworden om een buy-out uit te voeren. Willis Towers Watson is met meerdere fondsen in gesprek om door een buy out deal de pensioenverplichtingen bij een verzekeraar onder te brengen.

Related content tags, list of links Persbericht
Contact us