Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Persbericht

Bedrijven die in 2019 activa hebben afgestoten boeken op één na slechtste resultaten ooit

Maart 16, 2020

Ondernemingen die bedrijfsonderdelen afstoten, slagen er nog altijd niet in waarde toe te voegen en presteren aanzienlijk slechter (gemiddeld 6,3 procentpunt lager) dan de Global Index1.
Mergers and Acquisitions
N/A

Amstelveen, 16 maart 2020 — Zes op de tien ondernemingen die in 2019 bedrijfsonderdelen hebben afgestoten, zagen hun aandeelhouderswaarde dalen. Dat blijkt uit de Divestment Performance Monitor (DPM) van Willis Towers Watson die is opgesteld in samenwerking met Cass Business School.

Afgaand op de koersontwikkeling gaven bedrijven die in 2019 actief betrokken waren bij verkooptransacties gemiddeld -6,3 procentpunt (pp) toe op de Global Index. 2019 is het op één na slechtste jaar sinds de database in 2010 werd geïntroduceerd, en nauwelijks beter dan 2018, het slechtste jaar ooit met een under-performance van -6,5 pp.

Uit de meest recente gegevens blijkt dat het resultaat van bedrijven die onderdelen hebben afgestoten in de tweede helft van 2019 negatief was, en -6,1 pp lager uitviel dan de index. Hoewel dit een verbetering is ten opzichte van de eerste zes maanden van dat jaar (-7,1 pp), hebben ondernemingen die onderdelen hebben afgestoten nu in zes opeenvolgende jaren gemiddeld geen waarde toegevoegd.

Het onderzoek laat ook zien dat kopers van afgestoten activa, die in de eerste zes maanden van 2019 gemiddeld +1 pp beter presteerden dan de norm in hun bedrijfstak, het in de tweede helft van het jaar een stuk lastiger hadden en -12,7 pp achterbleven bij de bredere markt.

Het aantal transacties in de tweede helft van 2019 was met 320 groot vergeleken met de eerste zes maanden van het jaar (251). Dit komt overeen met elk tweede halfjaar sinds 2010 en was vorig jaar toe te schrijven aan een forse stijging van het transactievolume in zowel Europa als Azië/Pacific. Ondanks deze toename is het totale aantal in 2019 afgeronde transacties (571) sinds 2010 niet meer zo laag geweest.

“Als gevolg van de financiële crisis heeft het afstoten van activa voor veel bedrijven nadelig uitgepakt als het gaat om de ontwikkeling van hun beurskoers in de afgelopen tien jaar”, aldus Gabe Langerak, hoofd M&A Practice voor West Europa bij Willis Towers Watson. “Maar zelfs in de moeilijkste jaren wist ruim 40% van de bedrijven aandeelhouderswaarde te creëren na een divestment. Deze bedrijven hebben begrepen hoe tijdrovend, complex en kostbaar het doen van grondige due diligence en het in goede banen leiden van vaak ondergeschoven personeelskwesties is om een transactie vanuit een sterke onderhandelingspositie te benaderen en het bedrijfsonderdeel voor een zo hoog mogelijke prijs te verkopen.”

Uit de data, die betrekking heeft op bedrijven die onderdelen van een moederbedrijf verkopen aan zowel beursgenoteerde ondernemingen als particuliere beleggers, komt het volgende beeld naar voren:

  • Alle regio’s presteerden ondermaats: in de tweede helft van 2019 leverden divestments in Azië/Pacific van alle regio’s de slechtste resultaten op (-8,2 pp), gevolgd door Noord-Amerika (-3,3 pp) en Europa (-1,2 pp).
  • Opwaartse trends dienen zich aan: In de afgelopen 18 maanden is het rendement van divestments in Europa en Noord-Amerika elk halfjaar verbeterd, van -5,2 pp tot -1,2 pp in Europa en van -6,6 pp tot -3,3 pp in Noord-Amerika.
  • Ongebruikelijk aantal kleine transacties: In de tweede helft van 2019 zagen we een ongewoon groot aandeel transacties die minder dan 5% vertegenwoordigden van de beurswaarde van de afstotende onderneming. Dit gold voor 64% van de transacties, vergeleken met 40-45% van de transacties in voorafgaande periodes.
  • Divestments in het VK staan haaks op de wereldwijde trend: Het positieve resultaat in het VK in de afgelopen 12 maanden (+4,0 pp) past in de langetermijntrend die drie jaar geleden van start ging (+1,1 pp).
  • Vrijwel geen spin-offs meer: In de tweede helft van 2019 vonden nog maar elf spin-offs plaats, minder dan de helft van het aantal spin-offs per halfjaar waarvan in de afgelopen 10 jaar veelal sprake was.

Langerak: “Europese verkopers zijn in de afgelopen 18 maanden geleidelijk uit de rode cijfers gekomen, wat er mogelijk op wijst dat bedrijven in Europa er weer bovenop komen. Afgaand op de ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar, houdt deze opwaartse trend in de komende kwartalen mogelijk aan, waardoor verkopers positieve rendementen kunnen behalen.

Bedrijven die in staat zijn intern orde op zaken te stellen en echt begrijpen wat ze verkopen, hebben veel betere papieren om een positief rendement uit hun divestment of spin-off te halen.

Door de situatie rondom het coronavirus is de kans groot dat bedrijven die niet hoeven te verkopen, hun transacties zullen uitstellen. Als gevolg van de neergaande markten zullen een aantal bedrijfsonderdelen mogelijk echter voor spotprijzen van de hand kunnen worden gedaan wanneer de dreiging van het virus afneemt.”

Langerak voegt hieraan toe: “Ondanks de dip in het transactievolume, de onzekerheid omtrent invoerrechten, geopolitieke onrust en druk van aandeelhouders zullen bedrijven blijven verkopen, doordat ze genoodzaakt zijn hun exploitatiemodellen te stroomlijnen om nieuwe groeikansen te benutten. Uit onze gegevens blijkt dat het voor bedrijven een hele klus is om in deze moeilijke omstandigheden succesvol te zijn in divestment, maar ook dat verkopers in sommige bedrijfstakken de negatieve wereldwijde trend weten te keren. Een gedisciplineerde en rigoureuze benadering van het complexe afsplitsingsproces helpt om betere kopers aan te trekken, de overblijvende zakelijke activiteiten voor toekomstige groei te positioneren en de aandeelhouderswaarde op te krikken.”

De methode van Willis Towers Watson

  • Alle analyses worden verricht vanuit het perspectief van openbare verkopers.
  • Het halfjaarlijkse onderzoek meet het koersverloop als de procentuele verandering van de aandelenkoers vanaf zes maanden vóór de aankondigingsdatum tot het einde van het halfjaar waarin de desinvestering wordt afgerond.
  • Het onderzoek richt zich alleen op afgeronde desinvesteringen met een waarde van minimaal USD 50 miljoen die voldoen aan de criteria.
  • Alle verkopers van private equity worden uitgesloten van de steekproef.
  • Gegevens over verkooptransacties zijn afkomstig van Refinitiv.

Footnote

1 Tenzij anders vermeld, wordt de MSCI World Index standaard gebruikt, en in de hele tekst is sprake van het gemiddelde rendement.

Related content tags, list of links Persbericht Fusies en overnames
Contact us