Ga naar de hoofdinhoud
Podcast

Podfolio NL

De podcast serie voor institutionele beleggers

Juni 17, 2021

In deze podcast serie voor institutionele beleggers, delen onze beleggingsdeskundigen hun inzichten over actuele onderwerpen.
Investments
Risque de pandémie

Hoe navigeren beleggers hun portefeuilles door de ruwe wateren van de pandemie? In deze podcast serie voor institutionele beleggers, delen onze beleggingsdeskundigen hun inzichten over actuele onderwerpen.

Included in this series:

Abonneer u op deze podcast serie via uw favoriete podcastapp:

Apple Podcasts Google Play Spotify

Aflevering 21: Alternative Beta

Waarderingen van traditionele beleggingscategorieën staan op historische hoogtes. Beleggers zijn daarom op zoek naar alternatieve rendementsbronnen. Een goede optie hiervoor zijn hedge funds. Deze categorie is echter door governance vereisten niet voor elke belegger uitvoerbaar. De opkomst van alternative beta zorgt er echter voor dat beleggers met lagere governance capaciteit toch hedge fund achtige rendementen kunnen toevoegen aan de beleggingsportefeuille.

Aflevering 21: De opkomst van alternative beta zorgt er voor dat beleggers met lagere governance capaciteit toch hedge fund achtige rendementen kunnen toevoegen aan de beleggingsportefeuille.
Listen to this episode on:
iTunes Spotify Google Play

Aflevering 20: Dynamism

De wereld om ons heen verandert continu. Een rigide beleggingsstrategie kan daardoor tot suboptimale resultaten leiden. Daarom zijn wij van mening dat een dynamische beleggingsstrategie waarde kan toevoegen. In deze aflevering spreekt Jacco Heemskerk met Mart Reinders over wat we precies verstaan onder dynamisch beleggen, waarom wij hier voorstander van zijn en hoe we dit in de praktijk brengen.

Aflevering 20: In deze aflevering spreekt Jacco Heemskerk met Mart Reinders over wat we precies verstaan onder dynamisch beleggen en hoe we dit in de praktijk brengen.
Listen to this episode on:
iTunes Spotify Google Play
Download the transcript

Aflevering 19: Beleggingsuniversum

Marnix Koster spreekt in deze aflevering met Jacco Heemskerk over portefeuilleconstructie. Daarbij wordt aandacht besteed aan het nut en de noodzaak van het goed in kaart brengen van het brede beleggingsuniversum, waarbij eveneens de koppeling wordt gelegd met de fondsdoelstelling en investment beliefs. Dit leidt tot robuustere portefeuilles.

Aflevering 19: Marnix Koster spreekt in deze aflevering met Jacco Heemskerk over portefeuilleconstructie.
Listen to this episode on:
iTunes Spotify Google Play
Download the transcript

Aflevering 18: Private Debt

Beleggen in niet beursgenoteerde instrumenten stelt eisen aan de inrichting van de organisatie, met vereisten voor kennis en ervaring. Maar, waar beursgenoteerde schuldinstrumenten duur zijn, is de vergoeding voor private instrumenten hoger. Door diversificatie is de portefeuille beter bestand tegen schokken en bieden private markten daarnaast ook mogelijkheden voor verduurzaming, het stellen van eisen, en het in gesprek blijven met ondernemingen. Martijn Vet, Investment Consultant bij Willis Towers Watson, vertelt hier meer over.

Aflevering 18: Jacco Heemskerk in gesprek met Martijn Vet, Consultant bij Willis Towers Watson Investment over Private Debt.
Listen to this episode on:
iTunes Spotify Google Play
Download the transcript

Aflevering 17: Investment Cases

Goed Pensioenfondsbestuur staat hoog op de agenda van de sector, een voorbeeld hiervan is de introductie van investment cases. Jacco Heemskerk gaat in gesprek met Adrian Rijken, Consultant bij Willis Towers Watson Investment over hoe Investment Cases bijdragen aan countervailing power voor Pensioenfondsbesturen, ondersteunend zijn in het besluitprocess en zich verhouden ten opzichten van kaderstellingen en ALM-studies.

Aflevering 17: Jacco Heemskerk in gesprek met Adrian Rijken, Consultant bij Willis Towers Watson Investment over Investment Cases.
Listen to this episode on:
iTunes Spotify Google Play
Download the transcript

Aflevering 16: Chinese aandelen

Beleggen in China biedt naast uitdagingen, ook zeker aantrekkelijke kansen. Jacco Heemskerk gaat in gesprek met Bob Crans, Consultant bij Willis Towers Watson Investment over waarom juist nu het moment is om in actie te komen en een actieve aanpak hierbij de voorkeur heeft.

Aflevering 16: Jacco Heemskerk in gesprek met Bob Crans, Consultant bij Willis Towers Watson over beleggen in China.
Listen to this episode on:
iTunes Spotify Google Play
Download the transcript

Aflevering 15: Duurzaamheid

Pensioenbeleggers worden zich steeds bewuster van de voordelen van duurzaam beleggen, maar ook de risico's die ontstaan als er niets aan wordt gedaan. Het is in veel gevallen niet vanzelfsprekend hoe concreet actie moet worden ondernomen. Willis Towers Watson heeft hier een heldere blik op, zo bespreekt Jacco Heemskerk met Morgan Hielkema, Consultant bij Willis Towers Watson.

Aflevering 15: Jacco Heemskerk in gesprek met Morgan Hielkema, consultant bij Willis Towers Watson, over duurzaam beleggen.
Listen to this episode on:
iTunes Spotify Google Play
Download the transcript

Aflevering 14: Het nieuwe pensioenakkoord

Mart Reinders en Sander Gerritsen, consultants bij Willis Towers Watson, spreken in deze aflevering met Jacco Heemskerk over de substantiële ontwikkeling in het pensioenlandschap en de mogelijke gevolgen ervan op uw beleggingsportefeuille.

Aflevering 14: Jacco Heemskerk in gesprek met Mart Reinders en Sander Gerritsen, consultants bij Willis Towers Watson, over het pensioenlandschap.
Listen to this episode on:
iTunes Spotify Google Play
Download the transcript

Aflevering 13: Active Equities

Actief beleggen kan in Nederland omschreven worden als een controversieel onderwerp. Gaat deze omschrijving vandaag de dag nog steeds op, en hebben actieve aandelen nog een plek in hedendaagse portefeuilles? Jacco Heemskerk in gesprek met Marnix Koster, Consultant bij Willis Towers Watson.

Aflevering 13: Jacco Heemskerk in gesprek met Marnix Koster, Consultant bij Willis Towers Watson over actief beleggen.
Listen to this episode on:
iTunes Spotify Google Play

Aflevering 12: Illiquiditeit

Wil je het risicobudget van een fonds zo effectief mogelijk inzetten, dan moet er voldoende ruimte zijn voor illiquiditeit. Wat is illiquiditeit precies, en hoe kun je de bijbehorende illiquiditeitspremie optimaal benutten? Hierover spreekt Anouk Risamasu, Consultant bij Willis Towers Watson in deze aflevering.

Aflevering 12: Anouk Risamasu, Consultant bij WTW over illiquiditeit en hoe je dit optimaal kunt benutten.
Listen to this episode on:
iTunes Spotify Google Play

Aflevering 11: Secure income

In deze podcast duiken we met Cees Harm van den Berg, Senior Beleggingsconsultant bij WTW, in de wereld van secure income. We staan stil bij waarom dit een interessante categorie is, hoe het nieuwe pensioenakkoord de vraag naar deze beleggingen zal beïnvloeden, en waar je op moet letten bij een allocatie naar deze categorie.

Aflevering 11: Cees Harm van den Berg, Senior Beleggingsconsultant bij WTW over de wereld van secure income.
Listen to this episode on:
iTunes Spotify Google Play
Download the transcript

Aflevering 10: Going from Good to Great

Nederlandse beleggingscommissies hebben een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Kan het nog beter? Het Thinking Ahead Institute heeft recent onderzoek gedaan naar hoe beleggingscommissies het nog beter kunnen doen. Jacco gaat hierover in gesprek met Rob Kamphuis.

Aflevering 10: Rob Kamphuis over hoe beleggingscommissies het nog beter kunnen doen.
Listen to this episode on:
iTunes Spotify Google Play
Download the transcript

Aflevering 9: Lessons Learned

We zijn met elkaar alweer bijna aanbeland in het laatste kwartaal van 2020. Daarmee hebben we al enige tijd ervaring met de coronacrisis. Kijkend naar beleggingsportefeuilles, maar ook in algemene zin: wat gaat er goed en wat kan er beter? Tijd voor Sander Gerritsen, Senior Director Investments, om de balans op te maken.

Aflevering 9: 2020, coronacrisis, Sander Gerritsen, Senior Director Investments, maakt de balans op.
Listen to this episode on:
iTunes Google Play Spotify
Download the transcript

Aflevering 8: Actief Beheer

Hedge funds worden steeds minder ingezet door institutionele beleggers in Nederland en de allocatie van deze groep naar private markten is wereldwijd gezien relatief laag. Ook is een veelvoorkomende overtuiging dat actief beheer duur is en dat er na kosten geen betere rendementen kunnen worden gehaald. Waarom dan toch een pleidooi voor actief management?

Aflevering 8: Een pleidooi voor actief management.
Listen to this episode on:
iTunes Google Play Spotify
Download the transcript

Aflevering 7: Cultuur

Bij beleggen wordt vaak vooral gedacht aan de techniek van het beleggen. Hoewel dit een belangrijke rol blijft spelen, is het nu niet meer voldoende. Jacco Heemskerk, Head of Investment, bepleit dat mensen, klanten en medewerkers een net zo belangrijke rol spelen.

Aflevering 7: Jacco Heemskerk, Head of Investment, over de rol van cultuur bij beleggen.
Listen to this episode on:
iTunes Google Play Spotify
Download the transcript

Aflevering 6: Alternative Credit

Alternative Credit is bij uitstek een beleggingscategorie die benaderd kan worden via de dynamische aanpak die balanssturing uitdraagt. Cees Harm van den Berg, Director bij Willis Towers Watson Investment, stelt dat we vandaag de dag kijken naar een compleet ander beleggingsuniversum dan bijvoorbeeld tien jaar geleden.

Aflevering 6: Cees Harm van den Berg, Director Investment, over alternative credit.
Listen to this episode on:
iTunes Google Play Spotify
Download the transcript 

Aflevering 5: Balanssturing

Balanssturing biedt een raamwerk dat inspeelt op hoe om te gaan met bepaalde situaties. Cees Harm van den Berg, Director Investment, legt uit hoe dit raamwerk beleggers kan helpen betere resultaten te behalen?

Aflevering 5: Cees Harm van den Berg, Director Investment, over balanssturing.
Listen to this episode on:
iTunes Google Play Spotify
Download the transcript 

Aflevering 4: Diversificatie

Diversificatie is niet nieuw, maar de mate van diversificatie laat veel ruimte voor verbetering. Veel bestaande portefeuilles zijn nog altijd traditioneel belegd. In deze aflevering laten wij zien hoe het anders kan, en dat er nog veel onontgonnen terrein is op het gebied van diversificatie.

Aflevering 4: Marnix Koster, Associate Director Investment over het groeiende belang van diversificatie.
Listen to this episode on:
iTunes Google Play Spotify
Download the transcript 

Aflevering 3: Investment Beliefs

"In een crisis vallen mensen meestal terug op hun gewoontes, op hun geloof. Geldt dat ook voor beleggingsovertuigingen van pensioenfondsen?" In aflevering 3 van Podfolio NL praat Rob Kamphuis, Director Investment, u bij over Investment Beliefs.

Aflevering 3: Rob Kamphuis, Director Investment over Investment Beliefs in tijden van crisis.
Listen to this episode on:
iTunes Google Play Spotify
Download the transcript 

Aflevering 2: Scenario analyse

In aflevering 2 is Sander Gerritsen te gast. Hij vertelt over de kracht van scenario’s bij het verschaffen van inzicht aan pensioenfondsbesturen. Dit stelt ze in staat portefeuilles weerbaarder te maken en de kans op betere uitkomsten voor deelnemers te vergroten.

Aflevering 2: Sander Gerritsen, beleggingsstrateeg bij Willis Towers Watson Investment over de kracht van scenario’s bij het verschaffen van inzicht aan pensioenfondsbesturen.
Listen to this episode on:
iTunes Google Play Spotify
Download the transcript 

Aflevering 1: Aansturing en portefeuilleconstructie

Hoe bouw je betere portefeuilles, portefeuilles die bestand moeten zijn tegen schokken, zoals de huidige pandemie? En hoe realiseer je daarmee betere pensioenen voor deelnemers? In deze aflevering geeft Kurt Driessen, Director bij Willis Towers Watson Investment heldere ideeën over hoe dit bereikt kan worden.

Aflevering 1: Kurt Driessen, Director bij Willis Towers Watson Investment over hoe je betere portefeuilles bouwt, die bestand moeten zijn tegen schokken.
Listen to this episode on:
iTunes Google Play Spotify
Download the transcript 

Disclaimer:

Willis Towers Watson heeft deze podcast serie uitsluitend voor algemene marketing doeleinden opgenomen. De analyse in dit materiaal is niet gebaseerd op informatie over uw situatie. Er mogen geen acties worden ondernomen op basis van dit materiaal omdat we niet zijn aangesteld om u advies te geven.

De aannamen die in dit materiaal zijn gebruikt, zijn door Willis Towers Watson afgeleid uit een mix van economische theorie, historische analyse en opvattingen van beleggingsmanagers. Ze bevatten onvermijdelijk een element van subjectieve oordeelsvorming. Alle in dit materiaal vervatte opvattingen of rendementsprognoses over beleggingscategorieën zijn niet bedoeld om enige vorm van garantie of verzekering door Willis Towers Watson ten aanzien van de toekomstige prestaties van de beleggingscategorieën in kwestie te impliceren en dienen ook niet als zodanig te worden uitgelegd. Het beleggingsmodel van Willis Towers Watson is ontworpen om de verwachte toekomstige bandbreedte van lange termijn rendementen voor verschillende beleggingscategorieën en hun onderlinge verbanden te verduidelijken. Van geen enkel economisch model kan worden verwacht dat het perfect rekening houdt met toekomstige onzekerheden, en met name het risico van extreme gebeurtenissen.

De analyse in dit materiaal is bedoeld om de door u gelopen beleggingsrisico's en de manier waarop wijziging van de beleggingsstrategie op die risico's van invloed is te kwantificeren. Andere bepalende factoren en risico's die mogelijk relevant voor u zijn, zoals politieke en demografische risico's, zijn niet uitdrukkelijk door ons in aanmerking genomen.

Dit materiaal is gebaseerd op informatie waarover Willis Towers Watson beschikt op de datum van dit materiaal, en ontwikkelingen die zich na deze datum hebben voorgedaan zijn niet in dit materiaal verwerkt. Bij het opstellen van dit materiaal hebben we gebruikgemaakt van door derden aan ons verstrekte gegevens. Hoewel redelijke zorg is besteed aan het controleren van de betrouwbaarheid van deze gegevens, staan we niet in voor de nauwkeurigheid of volledigheid ervan, en Willis Towers Watson en haar gelieerde ondernemingen en hun respectieve bestuurders, leidinggevenden en werknemers aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor fouten of verkeerde voorstellingen van zaken door derden in de gegevens.

Related content tags, list of links Podcast Beleggingen Risico en respons op pandemieën
Contact us