Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | People & Risk Coach Reference

Preventie en welzijn gaan hand in hand

Uitsluitend ruimere extralegale voordelen aanbieden als werkgever is onvoldoende

Door Annick Paunet | Augustus 11, 2022

Als werkgever hebt u er baat bij om meer in te zetten op preventie- en welzijnsprogramma’s zodat de kosten van de verzekeringscontracten niet te veel de pan uit swingen.
Health and Benefits|Benessere integrato
N/A

Een werkgever die meer in de gezondheid en het welzijn van zijn werknemers investeert via het aanbieden van ruimere extralegale voordelen plukt daar ongetwijfeld de vruchten van. Toch schuilt er gevaar om de hoek omdat een ruimere dekking in combinatie met een steile groei van mentale en psychische problemen zoals burn-out voor meer schadeclaims kunnen zorgen. Op termijn kan dit een invloed op de rendabiliteit van de onderneming hebben. Bij WTW helpen we de werkgever om de schade-ervaring, en dus ook de rendabiliteit ervan, beter te beheren en bovendien het welzijn van de werknemers te behouden of zelfs op te krikken.

Drie trends

Het welzijn van het personeel hangt mede af van hun gezondheid en het aanbieden van extralegale voordelen. De werkgever ziet dan ook steeds meer het belang in om een zo ruim mogelijke Health & Benefit dekking te kunnen aanbieden. En ook medewerkers zien steeds meer de voordelen ervan in en de meerwaarde die bijkomende dekkingen biedt in plaats van een loonsverhoging. Naast een ruime hospitalisatieverzekeringen bieden steeds meer werkgevers een extra dekking voor ambulante zorgen & tandzorgen en voor een gewaarborgd inkomen zodat bij economische arbeidsongeschiktheid er een vervangingsinkomen is.

Onder de noemer Health & Benefits-waarborgen zijn er drie grote trends in de markt vandaag:

  • Ten eerste stellen we vast dat bijna elke werknemer een hospitalisatieverzekering aanvullend op de sociale zekerheid heeft. Premieverhogingen zijn echter schering en inslag omdat de tussenkomst van de sociale zekerheid en overheid beperkt en erg gereduceerd is terwijl verzekeringsplannen een onbeperkt bedrag boven op de sociale zekerheid waarborgen.
  • Ten tweede hebben 20 tot 30% van de werknemers een contract rond ambulante kosten, optiek en tandzorg. Er is een dekkingsplafond waardoor de kosten minder de spuigaten uitlopen. Het aantal aanvragen neemt toe en wordt steeds meer als alternatief gezien om het nettoloon (en het welzijn) van de personeelsleden te verbeteren.
  • Ten derde biedt 20% van de werkgevers een verzekering voor gewaarborgd inkomen, dat voor een aanvulling op de wettelijke tussenkomst zorgt. We proberen steeds meer werkgevers over de streep te trekken en een dergelijk extralegaal voordeel te bieden.

Toch moet men met de nodige omzichtigheid hiermee omspringen omdat vooral mentale aandoeningen zoals burn-out het ziekteverzuim op zijn kop zetten. Zo is burn-out vandaag één van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongeschiktheid (37%) terwijl dat een tiental jaren geleden nauwelijks enkele procenten was.

Wat te doen?

De ruimere dekking is een goede evolutie maar opvallend is dat de statistieken rond verschillende van deze verzekeringen zienderogen achteruitgaan, onder meer door de sterke stijging van het aantal burn-outs en hogere kosten bij hospitalisatie en medische zorgen. Een gevolg hiervan is dat de verzekeringspremie stelselmatig omhooggaat en werkgevers met hogere kosten zitten opgescheept. En deze evolutie lijkt geenszins te stoppen. Werknemers zijn beter beschermd maar de kosten lopen steeds meer uit de hand.

Bij WTW hebben we deze scheeftrekking de kop zien opsteken. Om er paal en perk aan te stellen of op zijn minst een halt toe te roepen zou de werkgever de gemiddelde dekking per werknemer kunnen terugschroeven. Dit is echter geen optie omdat een goede dekking voor werknemers van groot belang blijft, zeker vandaag nu de concurrentie voor goed personeel bikkelhard is. Bij stijgende premies beslissen om naar een andere verzekeraar over te stappen is een andere optie. Dat is echter geen duurzame oplossing want het onderliggende probleem blijft bestaan. We zien echter heil in verbeterde communicatie en preventie.

Communicatie en preventie

Eerst en vooral is een regelmatige communicatie naar het personeel over de beperkingen en de gevolgen van de waarborgen teneinde de verzekerden te sensibiliseren en overconsumptie tegen de gaan van groot belang. Preventie om de statistieken te verbeteren als het ware. De doelstelling is uiteindelijk het gedrag van de verzekerde te beïnvloeden.

Daarnaast worden bepaalde aandoeningen zoals psychische op een ‘meer redelijke’ manier gedekt: de interventie bij burn-out, depressie, CVS en fibromyalgie tot maximaal 2 jaar beperken, is een veel voorkomende praktijk. Het is tevens belangrijk om beter over deze thematiek te communiceren en voldoende informatie te geven. Dat is evenwel niet voldoende. Er worden ook steeds meer re-integratie oplossingen naar voor geschoven. Meer en meer verzekeraars voorzien dit in hun producten. De werknemer krijgt de mogelijkheid om bepaalde trajecten te doorlopen met onder meer gepersonaliseerde ondersteuning en behandeling waarbij alles vertrouwelijk gebeurt.

Employee assistant programma

Tegelijkertijd wordt er steeds meer naar oplossingen gezorgd door de implementatie van preventieprogramma’s want ook dat is investeren in het welzijn van medewerkers. Naast psychosociaal risicomanagement en andere interne en externe initiatieven op het vlak van welzijn op het werk kan de werkgever een Employee Assistant Programma (EAP) opzetten. Dit stelt medewerkers in staat om snel en discreet individuele ondersteuning te krijgen in geval van klachten of problemen die het welzijn kunnen beïnvloeden. En hieromtrent worden verschillende modules beschikbaar gesteld: psychologische hulp zowel op privé als professioneel vlak, juridisch advies, lifestyle improvement programma, crisisondersteuning enzovoort.

Uiteindelijk is onze rol als consultant om te kijken hoe we samen met de werkgever de statistieken kunnen verbeteren (een ruimere dekking op een meer rendabele manier) door preventie, het aanbieden van ondersteunende diensten en het vinden van oplossingen in de markt en die koppelen aan de dekking van de verzekeraar. En de impact op het ziekteverzuim is niet te verwaarlozen. Bij de start van deze programma’s was 79% actief, 20% ziek en 1% andere na 2 jaar was 84,2% aanwezig, 14,6% ziek en 1,2% andere (pre-gepensioneerden,…).

Voor meer informatie over hoe preventie en welzijn uw organisatie kunnen helpen, neem dan contact met ons op.

Auteur

Relationship Manager Health & Benefits

Contact us